English Matters by Mr Pruszyński

 0    179 fiszek    Pruszek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

a hop, skip and a jump

abbreviation

accessible

zakwaterowanie
rozpocznij naukę
accommodation

znakomity, accomplished |
rozpocznij naukę
accomplished

przyzwyczajony do
rozpocznij naukę
accustomed to

potem, później
rozpocznij naukę
afterwards

alejka (sklepowa)
rozpocznij naukę
aisle

znany także jako
rozpocznij naukę
aka (also known as)

jednakowo, tak samo
rozpocznij naukę
alike

domniemany, rzekomy
rozpocznij naukę
alleged

sprzymierzeniec
rozpocznij naukę
ally

wraz z kimś
rozpocznij naukę
along with sb

ancestry

anxiety

appearance

około, w przybliżeniu
rozpocznij naukę
approximately

koło podbiegunowe północne
rozpocznij naukę
Arctic Circle

zadziwiający, zdumiewający
rozpocznij naukę
astonishing

astute

at the age of

kwestia czasu
rozpocznij naukę
a matter of time

znakomity, utalentowany, świetny
rozpocznij naukę
accomplished

along with

angling

kandydat, zgłaszający się
rozpocznij naukę
applicant

przybycie, przylot, przyjazd
rozpocznij naukę
arrival

przynajmniej
rozpocznij naukę
at least

attitude

average


zespół muzyczny
rozpocznij naukę
band

Barbadoszczyk (mieszkaniec Barbados)
rozpocznij naukę
Barbadian

zaledwie, ledwo
rozpocznij naukę
barely

bargainprzedtem, uprzednio
rozpocznij naukę
beforehand

beneficiary

w którym przyjmuje się zakłady
rozpocznij naukę
betting shop

beverage


dżinsy zwężane w udach, szersze od kolana w dół
rozpocznij naukę
boot leg

border

nowiusieński, nowiutki
rozpocznij naukę
brand new


krótki, krótkotrwały
rozpocznij naukę
briefcanary-yellow


język kantoński
rozpocznij naukę
Cantonese

cargo-pocket (trousers)

wybieg (na pokazie mody)
rozpocznij naukę
catwalk

środek ciężkości
rozpocznij naukę
center of gravity

obrońca środkowy
rozpocznij naukę
centre back

charyzma, urok osobisty
rozpocznij naukę
charisma

wyczarterowany
rozpocznij naukę
chartered

grudki serowe (przekąski z sera)
rozpocznij naukę
cheese curds


citizen

coast


wygodny, komfortowy
rozpocznij naukę
comfy

command

reklama (telewizyjna, radiowa)
rozpocznij naukę
commercial

zaangażowany, oddany
rozpocznij naukę
commited

common

zakończenie
rozpocznij naukę
completion

potwierdzenie
rozpocznij naukę
confirmation

konformizm, dostosowanie
rozpocznij naukę
conformity

confusion

conquest

znaczny, znaczący
rozpocznij naukę
considerable

contest

wkład w coś
rozpocznij naukę
contribution to sth

copper

kontrreformacja
rozpocznij naukę
Counter-Reformation

szkoła korepetycyjna
rozpocznij naukę
cram school

krówka (cukierek mleczny)
rozpocznij naukę
cream fudge

wymiana waluty
rozpocznij naukę
currency exchange

cut-throat

cyclist


Departament Stanu (US)
rozpocznij naukę
Department of State

wyjazd, odlot
rozpocznij naukę
departure


cel podróży
rozpocznij naukę
destination

development

pozbawiony czegoś
rozpocznij naukę
devoid of sth

discount

nieposłuszeństwo
rozpocznij naukę
disobedience

gablota (wystawowa)
rozpocznij naukę
display


przeszklony wagon
rozpocznij naukę
dome car

domokrążny
rozpocznij naukę
door-to-door

dotted with

wątpliwość
rozpocznij naukę
doubt

driving licence

sklep tekstylny (US)
rozpocznij naukę
dry-goods store

duck cloth


należyta staranność
rozpocznij naukę
due diligence

z powodu, w związku z
rozpocznij naukę
due to

earnings

economy

przerażający, dziwny
rozpocznij naukę
eerie

piorunujący, elektryzujący
rozpocznij naukę
electrifying

prawo, uprawnienia do czegoś
rozpocznij naukę
eligibility

odpowiedni, nadający się do czegoś
rozpocznij naukę
eligible


nagły wypadek
rozpocznij naukę
emergency

emphasis on

załączniki
rozpocznij naukę
enclosures

podwójne nadziewanie (w potrawach
rozpocznij naukę
engastration

zaistniały, wynikły
rozpocznij naukę
ensuing

przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
enterprise


jednostka, podmiot (np. prawny)
rozpocznij naukę
entitity

stanowiska niższego szczebla
rozpocznij naukę
entry-level jobs

posiadłość
rozpocznij naukę
estate

wysoce poważany, szanowany
rozpocznij naukę
esteemed

estimated

wiecznie zielony
rozpocznij naukę
evergreen

przestrzeń, obszar, rozległość
rozpocznij naukę
expanse

przedłużenie, rozwinięcie, dodatek
rozpocznij naukę
extension

ponadprogramowy, dodatkowy
rozpocznij naukę
extracurricular

fabric

chwilowa moda, fanaberia
rozpocznij naukę
fad

bojaźliwy, nieśmiały
rozpocznij naukę
faint-hearted


srogi, wzburzony
rozpocznij naukę
ferocious

fertile

fiery

sprzedawca ryb
rozpocznij naukę
fishmonger

spodnie dzwony
rozpocznij naukę
flared jeans

flashy

smak, odrobina
rozpocznij naukę
flavour

światło reflektorów, reflektor
rozpocznij naukę
floodlight

nadziany, śmierdzący groszem
rozpocznij naukę
flush

przez jakiś czas
rozpocznij naukę
for the foreseeable future

szczęśliwy
rozpocznij naukę
fortunate

frugal

odzież, stroje
rozpocznij naukę
garments

brama wejściowa, wjazd
rozpocznij naukę
gateway


glacial

glamorous

śmietanka towarzyska, znakomitości
rozpocznij naukę
glitterati

globalne ocieplenie
rozpocznij naukę
global warming

goalkeeper

karencja(bezpłatne wydłużenie okresu sth)
rozpocznij naukę
grace

na bazie siatki
rozpocznij naukę
gridded

odlotowy, odjazdowy
rozpocznij naukę
groovy

ręce precz od
rozpocznij naukę
hands off

high-end

z wyższej półki
rozpocznij naukę
high-end

szlak turystyczny
rozpocznij naukę
hiking trail


homogeneous

firma organizująca
rozpocznij naukę
host company

gospodarstwo domowe
rozpocznij naukę
household


humble

ice rink

ID

możliwy do zidentyfikowania, rozp
rozpocznij naukę
identifiable

nieprzenikniony, nie do przebycia
rozpocznij naukę
impenetrable

imprisonment

in common

influential

w pogoni za kimś/czymś
rozpocznij naukę
in pursuit of sb/sth

pod względem
rozpocznij naukę
in terms of

włącznie (z)
rozpocznij naukę
including

nieskuteczność, nieudolność
rozpocznij naukę
inefficiency

inferiority

ingenious

inhabitant

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.