filec, karty kredytowe

 0    108 fiszek    isskaj
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

karty płatnicze
rozpocznij naukę
payment cards

karty kredytowe
rozpocznij naukę
credit cards

karty debetowe
rozpocznij naukę
debit cards

karty obciążeniowe
rozpocznij naukę
charge cards

karta klubowa
rozpocznij naukę
affinity cards

karty dobroczynne
rozpocznij naukę
charity cards

karty premium, prestiżowe
rozpocznij naukę
premium cards

zwrot pieniędzy na kartę, obciążenie zwrotne
rozpocznij naukę
chargeback

opłata za pobranie z karty kredytowej
rozpocznij naukę
cash advance fee

utrzymywać saldo zadłużenia
rozpocznij naukę
to carry the balance

przeniesienie salda zadłuzenia
rozpocznij naukę
balance transfer

karta podstawowa, bez dodatkowych kosztów
rozpocznij naukę
no-frill cards

niższem ryzyko kredytowe
rozpocznij naukę
a better credit risk

oprocentowanie wstępne
rozpocznij naukę
introductory rate

oprocentowanie na zachętę, promocyjne
rozpocznij naukę
teaser rate, promotional rate

oprocentowanie stałe
rozpocznij naukę
standard/regular rate

roczna stopa procentowa
rozpocznij naukę
annual percentage rate (APR)

dolna granica oprocentowania
rozpocznij naukę
floor

górna granica oprocentowania
rozpocznij naukę
ceiling

okres karencji, bezodsetkowy
rozpocznij naukę
interest free period, grace period

okres zadłużenia na karcie kredytowej
rozpocznij naukę
life of balance

miesięczne, bieżące saldo zadłużenia
rozpocznij naukę
current month's balance

saldo pozostałe do zapłaty
rozpocznij naukę
outstanding balance

wydawca karty, emitent
rozpocznij naukę
issuer, issuing bank

posiadacz karty
rozpocznij naukę
cardholder

akceptant, przyjemca karty
rozpocznij naukę
merchant

agent rozliczeniowy, centrum autoryzacji i rozliczenia
rozpocznij naukę
acquirer

bank akceptanta
rozpocznij naukę
merchant's bank

bank posiadacza karty
rozpocznij naukę
cardholder's bank

zakupy kartowe
rozpocznij naukę
card purchases

średnie dzienne saldo
rozpocznij naukę
average daily balance, ADB method

metoda dziennego salda
rozpocznij naukę
daily balance method

pozostałe odsetki
rozpocznij naukę
residual interest

sczytywanie karty kredytowej w celu kradzieży środków
rozpocznij naukę
credit card skimming

fałszowanie kart
rozpocznij naukę
credit cards counterfeiting

terminal w punkcie sprzedażowym
rozpocznij naukę
POS terminal (point of sale)

czytniki paska magnetycznego karty
rozpocznij naukę
magnetic stripe card readers

przenośny terminal
rozpocznij naukę
portable terminal

przeciągnąć kartę w terminalu
rozpocznij naukę
to swipe a card

karta zabezpieczona/niezabezpieczona
rozpocznij naukę
secured/unsecured credit card

konsolidacja zadłużenia, kredyt konsolidacyjny
rozpocznij naukę
debt consolidation

oprocentowanie stałe
rozpocznij naukę
fixed rate

oprocentowanie zmienne
rozpocznij naukę
variable/floating rate

wyciąg z rachunku karty kredytowej
rozpocznij naukę
billing

raport informacji kredytowej, BIK
rozpocznij naukę
credit report

karty przedpłacone
rozpocznij naukę
prepaid cards

karty okolicznościowe
rozpocznij naukę
speciality cards

odsetki narosłe
rozpocznij naukę
interest accrued

okres karencji, bezodsetkowy
rozpocznij naukę
grace period

opłata za przewalutowanie
rozpocznij naukę
currency conversion fee

risk, exposure

oversight, supervision

instytucja nadzoru
rozpocznij naukę
overseer, supervisor

niezawodność operacyjna
rozpocznij naukę
operational reliability

plany ciągłości działania
rozpocznij naukę
business continuity plans

plany awaryjne
rozpocznij naukę
contingency plans

dwustronne/wielostronne systemy
rozpocznij naukę
bilateral/multilateral systems

trójstronne/czterostronne schematy kartowe
rozpocznij naukę
three-party/four-party schemes

pieniądz elektroniczny
rozpocznij naukę
e-money

ryzyko operacyjne, niepowodzenia danej transakcji
rozpocznij naukę
operational risk

ryzyko prawne
rozpocznij naukę
legal risk

ryzyko finansowe
rozpocznij naukę
financial risk

ryzyko płynnościowe
rozpocznij naukę
liquidity risk

ryzyko kredytowe
rozpocznij naukę
credit risk

ryzyko utraty reputacji
rozpocznij naukę
reputational risk

ryzyko oszustwa
rozpocznij naukę
risk of fraud

łagodzić ryzyko
rozpocznij naukę
to mitigate a risk

opanować, zmniejszać ryzyko
rozpocznij naukę
to contain a risk

nienaruszalność danych
rozpocznij naukę
integrity of data

prawdziwość danych
rozpocznij naukę
authenticity of data

środki uwierzytelniania
rozpocznij naukę
authentication measures

poufność danych
rozpocznij naukę
confidentiality of secrets, PIN

urządzenia akceptujące, terminale
rozpocznij naukę
accepting devices/terminal

płatności na odległość
rozpocznij naukę
remote payments

oszustwa płatnicze
rozpocznij naukę
fraudulent payments

płatności bez fizycznego użycia karty
rozpocznij naukę
card-not-present transactions

listy kart zastrzeżonych
rozpocznij naukę
revocation lists

szybka możliwość zmiany danych poufnych
rozpocznij naukę
rapid change of secrets

osoba zainteresowana, interesariusz (np. akceptant karty)
rozpocznij naukę
stakeholder

algorytm kryptograficzny, szyfrujący
rozpocznij naukę
cryptographic algorithm

symetryczny/asymetryczny algorytm kryptograficzny
rozpocznij naukę
symmetric/asymmetric cryptographic algorithm

klucz kryptograficzny
rozpocznij naukę
cryptographic key

klucze do szyfrowania i odszyfrowania
rozpocznij naukę
keys for encryption/decryption

tekst zaszyfrowany
rozpocznij naukę
cipher text

tekst jawny, niezaszyfrowany
rozpocznij naukę
plain text

karta wypukła
rozpocznij naukę
embossed card

dane wrażliwe
rozpocznij naukę
sensitive data

transakcja off-line
rozpocznij naukę
off-line transaction

transakcja on-line
rozpocznij naukę
on-line transaction

personalizacja karty
rozpocznij naukę
personalisation of a card

przełącznik, centrum przekierowania danych
rozpocznij naukę
switch/routing centre

producenci, wytwórcy kart
rozpocznij naukę
card manufactures

maintenance operators

gwarancja rozrachunku
rozpocznij naukę
finality of card payments

clearing

settlement

Automatic Teller Machine (ATM)


bailiff

przechwycanie numerów kart przez internet
rozpocznij naukę
theft (card numbers intercepted on the Internet)

opłata dodatkowa
rozpocznij naukę
surcharge

wyłudzanie danych, kradzież tożsamości
rozpocznij naukę
phishing

karty zbliżeniowe, bezstykowe
rozpocznij naukę
contacless

osłona przeciwkradzieżowa
rozpocznij naukę
credit card shield

maszyna odbijająca dane z karty kredytowej
rozpocznij naukę
imprinter

wypłata środków na kartę w sklepie
rozpocznij naukę
cash back

opłata przesyłowa
rozpocznij naukę
interchange fee

częściowy zwrot pieniędzy za dokonywanie płatności kartą
rozpocznij naukę
payback


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.