Moje plany na przyszłość (słwonictwo A)

 0    22 fiszki    joasiahuchwajda
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

to think about the future
I often think about my future.
rozpocznij naukę
myśleć o przyszłości
Częśto myślę o mojej przyszłości.

secondary school
At present I go to secondary school but I finish it in a year’s time.
rozpocznij naukę
szkoła średnia
Obecnie chodzę do szkoły średniej, ale skończę ją w ciągu roku.

to pass the examination
I am in the fourth form and that is why I have to study a lot so as to pass the examination for the secondary-school certificate.
rozpocznij naukę
zdać egzamin
Jestem w czwartej klasie i dlatego muszę się dużo uczyć, aby zdać egzamin na świadectwo ukończenia szkoły średniej.

the secondary-school certificate
I am in the fourth form and that is why I have to study a lot so as to pass the examination for the secondary-school certificate.
rozpocznij naukę
świadectwo ukończenia szkoły średniej
Jestem w czwartej klasie i dlatego muszę się dużo uczyć, aby zdać egzamin na świadectwo ukończenia szkoły średniej.

good Marks
I would like to get good marks as I know that my future depends greatly on the results of this final exam.
rozpocznij naukę
dobre stopnie
Chciałbym dostawać dobre oceny, jako, że wiem, że moja przyszłość zależy w dużej mierze od wyników tego egzaminu.

to graduate from school
First I have to graduate from school and then take the entrance examination to university.
rozpocznij naukę
ukończyć szkołę
Najpierw muszę ukończyć szkołę i następnie zdać egzamin wstępny na uniwersytet.

to take the entrance examination
First I have to graduate from school and then take the entrance examination to university.
rozpocznij naukę
zdawać egzamin wstępny
Najpierw muszę ukończyć szkołę i następnie zdać egzamin wstępny na uniwersytet.

a good command
It has always been my dream to have a good command of this language.
rozpocznij naukę
dobre opanowanie (języka)
To zawsze było moim marzeniem, aby mieć dobrą znajomość tego języka.

to attend classes
I am going to work hard and attend classes and lectures regularly because I would like to be awarded a scholarship.
rozpocznij naukę
chodzić na zajęcia
Zamierzam ciężko pracować i chodzić na zajęcia i wykłady regularnie, ponieważ chciałbym mieć przyznane stypendium.

lectures
I am going to work hard and attend classes and lectures regularly because I would like to be awarded a scholarship.
rozpocznij naukę
wykłady
Zamierzam ciężko pracować i chodzić na zajęcia i wykłady regularnie, ponieważ chciałbym mieć przyznane stypendium.

to be awarded a scholarship
I am going to work hard and attend classes and lectures regularly because I would like to be awarded a scholarship.
rozpocznij naukę
mieć przyznane stypendium
Zamierzam ciężko pracować i chodzić na zajęcia i wykłady regularnie, ponieważ chciałbym mieć przyznane stypendium.

to write a thesis
When I am a fourth year student, I will write a thesis and get a master’s degree.
rozpocznij naukę
napisać pracę dyplomową
Kiedy będę studentem czwartego roku, napiszę pracę dyplomową i dostanę stopień naukowy magistra.

master’s degree
When I am a fourth year student, I will write a thesis and get a master’s degree.
rozpocznij naukę
stopień naukowy magistra
Kiedy będę studentem czwartego roku, napiszę pracę dyplomową i dostanę stopień naukowy magistra.

to do postgraduate studies
However, I want to stay at university and do postgraduate studies as it has always been my ambition to have a doctorate.
rozpocznij naukę
robić studia podyplomowe
Jednak chciałbym zostać na uniwersytecie i robić studia podyplomowe, jako, że to zawsze było moją ambicją, aby mieć doktorat.

doctorate
However, I want to stay at university and do postgraduate studies as it has always been my ambition to have a doctorate.
rozpocznij naukę
doktorat
Jednak chciałbym zostać na uniwersytecie i robić studia podyplomowe, jako, że to zawsze było moją ambicją, aby mieć doktorat.

satisfying job
To make sense of my life, I see a satisfying job.
rozpocznij naukę
satysfakcjonująca praca
Aby nadać sens mojemu życiu, szukam satysfakcjonującej pracy.

to earn
It is not so important how much I will earn but my job must be sensible and enjoyable.
rozpocznij naukę
zarabiać
To nie jest tak ważne ile będę zarabiał, ale mój praca musi być sensowna i przyjemna.

sensible
It is not so important how much I will earn but my job must be sensible and enjoyable.
rozpocznij naukę
sensowny
To nie jest tak ważne ile będę zarabiał, ale mój praca musi być sensowna i przyjemna.

enjoyable
It is not so important how much I will earn but my job must be sensible and enjoyable.
rozpocznij naukę
przyjemny, sprawiający radość
To nie jest tak ważne ile będę zarabiał, ale mój praca musi być sensowna i przyjemna.

to get married
I would also like to get married and have children some day.
rozpocznij naukę
wyjść za mąż (ożenić się)
Chciałbym również pewnego dnia ożenić się i mieć dzieci.

further plans
However, these are further plans.
rozpocznij naukę
dalsze plany
Są to jednak dalsze plany.

professional career
Now my professional career is the most important thing to me.
rozpocznij naukę
kariera zawodowa (zawód)
Teraz moja kariera zawodowa jest najważniejszą rzeczą dla mnie.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.