Medycyna strony 9-13

 0    134 fiszki    tcovoc
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Atypical chest pain
rozpocznij naukę
nietypowy ból w klatce piersiowej

epizod

wysiłek fizyczny

signs or echocardiographic evidence
rozpocznij naukę
CECHY W BADANIU echokardiograficznym

dyskomfort

isolated atrial tachycardia
rozpocznij naukę
izolowany częstoskurcz przedsionkowy

dissection of the aorta
rozpocznij naukę
rozwarstwienie aorty

cardiac dyspnoea
rozpocznij naukę
duszność sercowa

obrzęk

bronchiolar walls
rozpocznij naukę
ściany oskrzeli

cardiac output
rozpocznij naukę
rzut serca/pojemność minutowa serca

elevated pulmonary venous pressure
rozpocznij naukę
podwyższone ciśnienie żylne płuc

leżąca

it goes away when the patient is erect
rozpocznij naukę
orthopnoe tzn. duszność ustępująca tylko w pozycji wyprostowanej

paroxysmalnocturnal dyspnoea
rozpocznij naukę
NAPADOWA DUSZNOŚĆ NOCNA

świszczący oddech

osłabienie

znużenie/zmęczenie

palpitations
rozpocznij naukę
kołatanie serca

arytmia, niemiarowość, zaburzenia rytmu serca

light-headedness
rozpocznij naukę
zawroty głowy, uczucie ‘lekkości’ w głowie

extrasystoles
rozpocznij naukę
skurcze dodatkowe

skippedbeats
rozpocznij naukę
wypadanie uderzeń serca

atrial fibrillation
rozpocznij naukę
migotanie przedsionków]

supraventricular tachycardia
rozpocznij naukę
częstoskurcz nadkomorowy

ventricular tachycardia
rozpocznij naukę
częstoskurcz komorowy

atrial tachyarrhythmia
rozpocznij naukę
tachyarytmia przedsionkowa

atrial natriuretic factor
rozpocznij naukę
przedsionkowy czynnik natriuretyczny

anxietystates
rozpocznij naukę
stany lękowe

strokevolume
rozpocznij naukę
objętość wyrzutowa

częstość pracy serca

stany przedomdleniowe

utrata przytomności

postural tone
rozpocznij naukę
napięcie mięśni posturalnych

organic heart disease
rozpocznij naukę
organiczna choroba serca

Exertional syncope
rozpocznij naukę
omdlenie wysiłkowe

aortic stenosis
rozpocznij naukę
zwężenie/koarktacja aorty

hypertrophic cardiomyopathy
rozpocznij naukę
kardiomiopatia przerostowa

występienie/pojawienie się

zapalenie mięśnia sercowego

intracardiac
rozpocznij naukę
wewnątrzsercowy

Postural hypotension
rozpocznij naukę
niedociśnienie ortostatyczne

vasovagal syncope
rozpocznij naukę
omdlenie wazowagalne

łagodny

obwodowe

ogólnoustrojowe, układowe

major peripheral pulses
rozpocznij naukę
tętno na głównych tętnicach obwodowych

wrodzony

nabyty

systemic embolism
rozpocznij naukę
zator w krążeniu układowym

badanie dotykowe/palpacyjne

arteriovenous communication
rozpocznij naukę
połączenie tętniczo-żylne

aortic regurgitation
rozpocznij naukę
niedomykalność zastawki aortalnej


szmer naczyniowy

turbulent flow
rozpocznij naukę
turbulencja/przepływ burzliwy

zwężenie

warstwowy/laminarny

carotid pulses
rozpocznij naukę
tętnienie tętnic szyjnych/tętno na...


stetoskop

membrana

systolic sounds
rozpocznij naukę
szmery skurczowe

mitral closure
rozpocznij naukę
zamknięcie zastawki dwudzielnej

diastolic sounds
rozpocznij naukę
szmery rozkurczowe

pericardial knock
rozpocznij naukę
rozkurczowy stuk osierdziowy

rozszerzona

noncompliant
rozpocznij naukę
niepodatny

heart murmurs
rozpocznij naukę
szmery sercowe

wave doppler ultrasound
rozpocznij naukę
badanie USG metodą Dopplera/ultrasonografia doplerowska

communications
rozpocznij naukę
połączenia

valvular regurgitation
rozpocznij naukę
niedomykalność zastawki mitralnej

cardiac output
rozpocznij naukę
rzut serca/pojemność minutowa serca]

ejection fraction
rozpocznij naukę
frakcja wyrzutowa

transthoracic echocardiogram
rozpocznij naukę
echokardiografia przezklatkowa

przetwornik

głowica

non-invasive
rozpocznij naukę
nieinwazyjna

transoesophageal echocardiogram
rozpocznij naukę
badanie echokardiograficzne przezprzełykowe

transthoracically
rozpocznij naukę
przez ścianę klatki piersiowej

osłabienie

conscious sedation
rozpocznij naukę
sedacja płytka

odruch wymiotny

anesthetic spray
rozpocznij naukę
aerozol do znieczulenia miejscowego

lubricant anesthetic
rozpocznij naukę
żel znieczulający

anaesthetized
rozpocznij naukę
poddawane znieczuleniu ogólnemu

cardiac contractility
rozpocznij naukę
kurczliwość mięśnia sercowego

normokinetic
rozpocznij naukę
normokineza

hipokineza

akineza

dyskineza

prędkość przepływu

wymiar końcoworozkurczowy lewej komory

wymiar końcowoskurczowy lewej komory

wymiar końcoworozkurczowy prawej komory

grubość tylnej ściany serca w rozkurczu

grubość tylnej ściany serca w skurczu

grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu

lewy przedsionek

opuszka aorty

pień płucny

frakcja wyrzutowa lewej komory

FS fractional shortening
rozpocznij naukę
frakcja skurczowa

electrocardiogram
rozpocznij naukę
elektrokardiogram

kanały/odprowadzenia

12-kanałowe/odprowadzeniowe badanie EKG

jednobiegunowy

dwubiegunowy

odprowadzenia kończynowe

Einthoven's triangle
rozpocznij naukę
trójkąt Einthovena

augmented limb leads
rozpocznij naukę
odprowadzenia kończynowe jednobiegunowe

precordial leads
rozpocznij naukę
odprowadzenia przedsercowe

zapis EKG

załamek P

zespół QRS

załamek T

załamek U

isoelectric line
rozpocznij naukę
linia izoelektryczn

ujemny

dodatni

przejście

equiphasic lead
rozpocznij naukę
odprowadzenie równofazowe

transition lead
rozpocznij naukę
odprowadzenie przejściowe

early transition
rozpocznij naukę
przejście przedwczesne

late transition
rozpocznij naukę
przejście późne

R wave progression
rozpocznij naukę
progresja załamka R

non-specific finding
rozpocznij naukę
objaw nieswoisty

conduction abnormalities
rozpocznij naukę
zaburzenia przewodzenia

fourth intercostal space
rozpocznij naukę
czwarta przestrzeń międzyżebrowa

midclavicular line
rozpocznij naukę
linia środkowoobojczykowa

Sinus Rhythm
rozpocznij naukę
rytm zatokowy

cardiac arrhythmias
rozpocznij naukę
zaburzenia rytmu serca

ventricular hypertrophy
rozpocznij naukę
przerost komory serca

electrolyte derangements
rozpocznij naukę
zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.