New Matura Success, Upper Intermediate, Unit 8

 0    188 fiszek    michalpieniak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

roztargniony
rozpocznij naukę
absent-minded

dotknąć, mieć wpływ na
rozpocznij naukę
affect

klimatyzowany
rozpocznij naukę
air-conditioned

źle opłacany
rozpocznij naukę
badly paid

wykres (kolumnowy)
rozpocznij naukę
(bar) chart

battery-powered

zarozumiały
rozpocznij naukę
big-headed


obojętne spojrzenie
rozpocznij naukę
blank look

bodyguardalarm antywłamaniowy
rozpocznij naukę
burglar alarm

myjnia samochodowa
rozpocznij naukę
car wash

naładować (telefon komórkowy)
rozpocznij naukę
charge (a mobile phone)

zakrztusić się czymś
rozpocznij naukę
choke on sth

rekompensata
rozpocznij naukę
compensation

część składowa
rozpocznij naukę
component

conductor

considerable

uczestnik/uczestnika konkursu
rozpocznij naukę
contestant

korektor w płynie
rozpocznij naukę
correction fluid

leń, kanapowiec
rozpocznij naukę
couch potato

wyniszczający, paraliżujący
rozpocznij naukę
crippling


decrease

decrease

obrona przed czymś
rozpocznij naukę
defence against sth

zdeterminowany
rozpocznij naukę
determined

opracowywać
rozpocznij naukę
develop

device

różnica zdań
rozpocznij naukę
disagreement

donate

podwoić się
rozpocznij naukę
double

ściągać (dane)
rozpocznij naukę
download

gwałtowny wzrost
rozpocznij naukę
dramatic growth

radykalnie, drastycznie
rozpocznij naukę
dramatically

drinkable water


effective

effectively

starszy, w starszym wieku
rozpocznij naukę
elderly

wstrząs elektryczny, porażenie prądem
rozpocznij naukę
electric shock

pole elektryczne
rozpocznij naukę
electrical field

z pustymi rękami
rozpocznij naukę
empty-handed

głupkowaty, pusty
rozpocznij naukę
empty-headed

enclosed

energooszczędny
rozpocznij naukę
energy-saving

agent/agentka biura nieruchomości
rozpocznij naukę
estate agent

even so

spaść, spadek
rozpocznij naukę
fall

proteza dentystyczna
rozpocznij naukę
false teethmocno, głęboko
rozpocznij naukę
firmly

spłaszczyć
rozpocznij naukę
flatten

flicker

frozen food

furthermore

zebrać się
rozpocznij naukę
gather

gapić się na
rozpocznij naukę
gawp at

generate

go wild

gradually


groundbreaking

zmniejszyć o połowę
rozpocznij naukę
halve

hand


harness

o dużej mocy
rozpocznij naukę
high-powered

powstrzymywać
rozpocznij naukę
hold back

homegrown

hugely


increase

increase

nieuchronnie
rozpocznij naukę
inevitably

ingenious

deska do prasowania
rozpocznij naukę
ironing board

irrigate

trudno się dziwić, że
rozpocznij naukę
it's little wonder that

podtrzymywać, kontynuować
rozpocznij naukę
keep up


laboratorium
rozpocznij naukę
lab

usprawniający pracę
rozpocznij naukę
labour-saving

wprowadzać na rynek
rozpocznij naukę
launch

lawn mower

left-handed

trzeźwo myślący, zrównoważony
rozpocznij naukę
level-headed

ratownik/ratowniczka
rozpocznij naukę
life guard

ubezpieczenie na życie
rozpocznij naukę
life insurance

light bulb

loudspeaker


mouth-watering

nail

ograniczony, o wąskich horyzontach
rozpocznij naukę
narrow-minded

niekończący się
rozpocznij naukę
never-ending

na krawędzi czegoś
rozpocznij naukę
on the brink of sth

obserwator, obserwatorka
rozpocznij naukę
onlooker

otwarty, wolny od uprzedzeń
rozpocznij naukę
open-minded

w sumie, ogólnie
rozpocznij naukę
overall

overuse

painfully

painstaking

panic

spinacz do papieru
rozpocznij naukę
paper clip

lampa naftowa
rozpocznij naukę
paraffin lamp

phillumenist

marynowane cebulki
rozpocznij naukę
pickled onionszasilanie, prąd
rozpocznij naukę
power

silny, potężny
rozpocznij naukę
powerful

prodigy

produktywnie
rozpocznij naukę
productively

proporcjonalnie
rozpocznij naukę
proportionally

protection

prototype

pompa, pompować
rozpocznij naukę
pump

ostry, celny, z nerwem
rozpocznij naukę
punchy

jedna czwarta
rozpocznij naukę
quarter

stać w kolejce
rozpocznij naukę
queue up

zdalnie sterowany
rozpocznij naukę
radio-controlled

recharger

odnosić się do
rozpocznij naukę
relate to

wyzerować, uruchomić ponownie
rozpocznij naukę
reset

mieszkanie/mieszkanka
rozpocznij naukę
resident

dający satysfakcję
rozpocznij naukę
rewarding

praworęczny
rozpocznij naukę
right-handed

rinse

wzrosnąć, wzrost
rozpocznij naukę
rise

ruefully

bieżąca woda
rozpocznij naukę
running water

satysfakcjonujący
rozpocznij naukę
satisfying

wdrapać się
rozpocznij naukę
scramble up

secret agent

security guard

sensibly

setback


maszyna do szycia
rozpocznij naukę
sewing machinesignificantly

small-minded

(niewielka) mniejszość
rozpocznij naukę
(small) minority

czujnik dymu
rozpocznij naukę
smoke alarm

soak

napędzany energią słoneczną
rozpocznij naukę
solar-powered

kręcić się
rozpocznij naukę
spin

rozprzestrzeniać się
rozpocznij naukę
spread

głód, śmierć głodowa
rozpocznij naukę
starvation

miarowo, równo
rozpocznij naukę
steadily

stały, miarowy
rozpocznij naukę
steady

storage tank

powierzchniowy
rozpocznij naukę
superficial

surround

nabierać kształtu
rozpocznij naukę
take shape

zniszczony, obszarpany
rozpocznij naukę
tattered

termite

udaremnić, pokrzyżować
rozpocznij naukę
thwart

kasa sklepowa
rozpocznij naukę
till

oszczędzający czas
rozpocznij naukę
time-saving

to begin with

toothpick

wlec się, wędrować
rozpocznij naukę
traipse

transmitter

uwięziony w pułapce
rozpocznij naukę
trapped

ubezpieczenie podróżnych
rozpocznij naukę
travel insurance

potroić się
rozpocznij naukę
triple

turbine

dwa razy więcej
rozpocznij naukę
twice as many

two-faced

dwie trzecie
rozpocznij naukę
two-thirds

niezaprzeczalny
rozpocznij naukę
undeniable

niewątpliwie
rozpocznij naukę
undoubtedly

unfold

unlock

(ogromna) większość
rozpocznij naukę
(vast) majority


waver

well-wisher

whereas

cudowne dziecko
rozpocznij naukę
whiz kid

windmill

wisely


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.