Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej

 0    14 fiszek    matiiixxxx
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Co to jest Konstytucja?
rozpocznij naukę
Konstytucja- zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa. Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.

Daty konstytucji
rozpocznij naukę
Stany zjednoczone - 1787r Pierwsza w Europie-3 maja 1791r Konstytucja rzeczypospolitej została uchwalona 2 kwietnia 1997r

co to jest preambuła?
rozpocznij naukę
jest to uroczysty wstęp konstytucji - nawiązanie do polskiej historii

podział władzy w konstytucji
rozpocznij naukę
władza ustawodawcza- sejm, senat władza wykonawcza-rada ministrów, prezydent rp władza sądownicza-sądy, trybunały

hierarchia aktów prawnych
rozpocznij naukę
konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, akty organów unii europejskiej, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego.

sejm składa się z ... a senat...
rozpocznij naukę
460 posłów 100 senatorów 4 letnia kadencja

zasady prawa wyborczego
rozpocznij naukę
powszechności, równości, bezpośredniości, tajności, proporcjonalności, większościowa.

mandat poselski lub senatorski
rozpocznij naukę
uzyskane w wyborach upoważnienie do sprawowania funkcji przedstawiciela interesu publicznego w sejmie lub senacie

immunitet parlamentarny
rozpocznij naukę
przywilej, który chroni parlamentarzystów przed zatrzymaniem i pociąganiem do odpowiedzialności karnej bez zgody sejmu lub senatu w okresie, kiedy sprawuje mandat poselski, oraz przed odpowiedzialnością za działalność związaną z wykonywaniem mandatu.

organy sejmu
rozpocznij naukę
marszałek sejmu prezydium sejmu konwent seniorów komisje sejmowe

funkcje sejmu
rozpocznij naukę
ustrojodawcza, ustawodawcza, kreacyjna, kontrolna.

Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez naród w wyborach...
rozpocznij naukę
powszechnych, równych, bezpośrednich

korpus służby cywilnej
rozpocznij naukę
obejmuje osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych, między innymi w kancelarii premiera, ministerstwach, urzędach wojewódzkich, statystycznych, skarbowych, archiwach państwowych i kuratoriach oświaty.

organy ochrony i kontroli prawa
rozpocznij naukę
prokuratura, najwyższa izba kontroli, rzecznik praw obywatelskich, krajowa rada radiofonii i telewizji.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.