Test Unit 5, 6

 0    50 fiszek    Bruni
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

podsumować streścić
rozpocznij naukę
to recap

wypuścić akcje
rozpocznij naukę
to go public

abumdant

ilość dwutlenku węgla w atmosferze
rozpocznij naukę
carbon foodprint

środki zapobiegawcze
rozpocznij naukę
counter-measures

powracać do czegoś
rozpocznij naukę
to revert to sth

dać początek czemuś
rozpocznij naukę
to give rise to sth

zmienić zależność służbową
rozpocznij naukę
to alter reporting lines

roczny urlop naukowy
rozpocznij naukę
a sabbatical

wyjątkowe możliwości
rozpocznij naukę
on outstending opportunity

mieć silne złe przeczucia względem czegoś
rozpocznij naukę
to have strong feelings about sth

być w nadmiarze 1 bn $
rozpocznij naukę
to be in excess of $1 bn

utorować drogę
rozpocznij naukę
to pave the way

pozwać o odszkodowanie
rozpocznij naukę
to sue for damage

zwiększyć stratę
rozpocznij naukę
to compound a loss

brać na siebie ciężar
rozpocznij naukę
to bear the brunt

imminent

tactile

zebrać pochwały
rozpocznij naukę
to take credit for sth

zepsuć się
rozpocznij naukę
to go sour

prawo do urlopu tacierzyńskiego
rozpocznij naukę
a paternity leave entitlement

pakiet wynagrodzeń
rozpocznij naukę
a compensation package

podjąć akcje protestacyjną
rozpocznij naukę
to take industrial action

angażować, sprzymierzać
rozpocznij naukę
to align sth

napędzać satysfakcje z pracy
rozpocznij naukę
to drive job satisfaction

wyczerpane rezerwy
rozpocznij naukę
exhaused reserves

gospectus

chwiejny rynek
rozpocznij naukę
volatile market

uznanie(zasługa)
rozpocznij naukę
merit

wkład w pracę
rozpocznij naukę
contribute to work

zastosować zdrowy rozsądek
rozpocznij naukę
use common sense

fleter

wznieść toast
rozpocznij naukę
make a toast

wpaść do kogoś
rozpocznij naukę
drop in on somebody

posłuszeństwo
rozpocznij naukę
obedience

półoficjalny
rozpocznij naukę
semi official

obiąć funkcje
rozpocznij naukę
to assume a function

pokryty farbą/warstwa farby
rozpocznij naukę
couted with paint

złożoność problemu
rozpocznij naukę
complexity of problem

dencity

rozłożyć ryzyko
rozpocznij naukę
spreed the risk

przyznać odszkodowanie
rozpocznij naukę
award damage

provided commision

deputy

dodatki do pensji
rozpocznij naukę
fringe benefits

ocena pracownika
rozpocznij naukę
apressial worker

severence

nadanie mocy do podejmowania decyzji
rozpocznij naukę
empoverment

competency

ubezpieczenie na życie
rozpocznij naukę
life insurance


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.