Genetyka behawioralna 1

 0    36 fiszek    JAGODKAOLE
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Modyfikacjami potranslacyjnymi białek są...
rozpocznij naukę
obróbka proteolityczna, N-acetylacja Hydroksylacja Fosforylacja Defosforylacja Glikozylacja
Ile nukleotydów musi zawierać jeden gen kodujący białko o 200 resztach aminokwasowych
rozpocznij naukę
600
Polimeraz RNA rozpoznaje sekwencję nukleotydową przed genami struktury, która nosi nazwę
rozpocznij naukę
promotor
Mutacja powodująca zmianę ramki odczytu
rozpocznij naukę
delecja, insercja
Teoria operonu
rozpocznij naukę
dobrze opisuje ekspresją genów u Prokariota
Które zdanie o RNA jest nieprawdziwe?
rozpocznij naukę
jakieś pierdoły, że tworzy rybosomy prokariotyczne razem z DNA
Co jest niezbędne do budowy DNA
rozpocznij naukę
potrzebujesz trifosforany deoksyrybonukleotydów, energie ATP/CTP/GTP, matryce DNA i wiele enzymów o różnych nazwach (topoimeraza/helikaza/prymaza/polimeraza DNA/egzonukleaza/ligaza...)
Prawidłowo uszeregowane organizmy pod względem zawartości DNA <
rozpocznij naukę
wirusy < bakterie < drożdże < muszka owocowa < człowiek < trykotka (wtf?)
Nukleosomy
rozpocznij naukę
występują tylko w jądrze komórkowym (mtDNA ma kształt okręgu, więc chyba nie nawija sie na białka histonowe)
Bakterie zawiwerają materiał genetyczny w postaci
rozpocznij naukę
w chromosomach i plazmidach w nukleoidzie
Z powodu komplementarności zasad w DNA
rozpocznij naukę
stosunek stężeń C i G wynosi 1
Z powodu komplementarności zasad w DNA
rozpocznij naukę
Mamy stosunki: C/G = 1 A/T = 1 a reszta jak np. A/G = nvm
Podczas której fazy zachodzi replikacja?
rozpocznij naukę
Podczas interfazy w fazie S
W replikacji konserwatywnej
rozpocznij naukę
każda nowa cząsteczka DNA, powstaje bez rozwijania macierzystej nici DNA (po prostu się kopiują, więc nie ma fragmentów Okazaki itp).
rRNA powstaje w...
rozpocznij naukę
jąderku
transkrypcja u Eucaryota zachodzi...
rozpocznij naukę
w jądrze
podczas transkrypcji niezbędne jest
rozpocznij naukę
DNA jako matryca
Kod genetyczny jest
rozpocznij naukę
trójkowy, niezachodzący, bezprzecinkowy, zdegenerowany, jednoznaczny, kolinearny, uniwersalny
rybosomy podobne do bakteryjnych wstępują w...
rozpocznij naukę
MITOCHONDRIUM,
Aktywność rybosomów prokariotycznych hamuje...
rozpocznij naukę
tetracyklina (hamuje trądzik) chloramfenikol (na zakażenia, ale niebezpieczny w użyciu) penicylina - wspiera osłabione ściany komórkowe
Ilość kodonów terminacji translacji...
rozpocznij naukę
Są trzy kodony "stop" UAA, UAG, UGA
W komórkach eukariotycznych transkrypcja i translacja
rozpocznij naukę
zachodzą oddzielnie czasowo i przestrzennie, zachodzą w różnych miejscach JEDNEJ KOMÓRKI (transkrypcja - jądro, translacja - cytoplazma lub siateczce śródplazmatycznej
Podwójna helisa DNA jest stabilizowana przez...
rozpocznij naukę
wiązania wodorowe
W każdym nukleotydzie budującym kwasy nukleinowe występuje reszta kwasu fosforanowego
rozpocznij naukę
H3PO4
W anafazie pierwszego podziału mejotycznego do biegunów przechodzą
rozpocznij naukę
chromosomy
Podczas mejozy każdy biwalent zawiera
rozpocznij naukę
dwie podwójne nici DNA
W profazie pierwszego podziału mejotycznego kolejnymi stadiami są
rozpocznij naukę
leptoten, zygoten, pachyten, diploten, diakineza
Ile rodzajów gamet może wyprodukować organizm o genotypie AABBCCDdEE...
rozpocznij naukę
Dwie 1) ABCDE 2) ABCdE
Rodzice o oczach piwnych mogą mieć dzieci...
rozpocznij naukę
wyłącznie o oczach piwnych lub piwnookie (homozygoty i heterozygoty dominujące) - 75% i niebieskookiw (homozygoty recesywne 25%)
Włosy rude są u człowieka cechą recesywną. Przedstaw możliwe genotypy rodziców, których dziecko ma rude włosy A-nierude, a-rude
rozpocznij naukę
aa*Aa lub aa*aa lub Aa*Aa
Dziedziczenie wielogenowe u ludzi to np.
rozpocznij naukę
kolor skóry i wzrost
grupę genów sprzężonych tworzą
rozpocznij naukę
wszystkie geny na 1 chromosomie dziedziczące się razem (czyli te, które są blisko siebie)
osobnik męski ma chromosomy XX, a żeński XY u...
rozpocznij naukę
motyli, niektórych gadów, niektórych ptaków
Jaki jest stosunek fenotypów przy allelu letalnym?
rozpocznij naukę
2:1
Podstawowa zasada Jackoba Monoda
rozpocznij naukę
Niektóre geny mogą być niekatywne pod wpływem bloków chemicznych (to on jest gościem od operonu)
Ilość fenotypów w dziedziczeniu ilościowym
rozpocznij naukę
2n+1

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.