Historia Piastów i powszechna

 0    180 fiszek    milenak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

960-992

Chrzest Polski
rozpocznij naukę
966

Utworzenie biskupstwa misyjnego w Poznaniu
rozpocznij naukę
967-968

Ślub Mieszka z Dobrawą
rozpocznij naukę
965

Śmierć Dobrawy, żony Mieszka
rozpocznij naukę
977

Wojna Mieszka I z Czechami o Śląsk i Małopolskę
rozpocznij naukę
989

Mieszko I przyłącza Śląsk i Małopolskę
rozpocznij naukę
990

Utrata Grodów Czerwieńskich na rzecz Włodzimierza Wielkiego
rozpocznij naukę
981

Pierwsza bitwa Mieszka I z Wiechmanem- przegrana
rozpocznij naukę
963

Druga bitwa Mieszka I z Wiechmanem- wygrana
rozpocznij naukę
967

Bitwa Mieszka I z margrabią marchii wschodniej- Hodonem pod Cedynią
rozpocznij naukę
24 czerwca 972

Sąd cesarski w Ingelhein, cesarz nakazał przestrzegać pokoju
rozpocznij naukę
972

Zjazd w Kwedlinburgu
rozpocznij naukę
973

Bolesław Chrobry
rozpocznij naukę
992-1025

Misja Św Wojciecha
rozpocznij naukę
997

Zjazd Gnieźnieński
rozpocznij naukę
1000

Misja Brunona z Kwerfurtu
rozpocznij naukę
1009

Trzy wojny z Niemcami za Chrobrego
rozpocznij naukę
1002-1005 1007-1013 1015-1018

Chrobry zajmuje Czechy, Morawy, Słowacje
rozpocznij naukę
1003

Mieszko II Lambert
rozpocznij naukę
1025-1034

Kryzys wewnętrzny i zewnętrzny za panowania Mieszka II
rozpocznij naukę
1031

Kazimierz Odnowiciel
rozpocznij naukę
1034 i 1039-1058

Najazd Brzetysława na Wielkopolskę
rozpocznij naukę
1039

Masław zajmuje Mazowsze
rozpocznij naukę
1037

Przeniesienie stolicy do Krakowa przez K. Odnowiciela
rozpocznij naukę
1040

Bolesław Śmiały
rozpocznij naukę
1058-1079

Odnowienie arcybiskupstwa w Gnieźnie
rozpocznij naukę
1075

Koronacja Bolesława Śmiałego
rozpocznij naukę
1076

Bolesław Śmiały traci oba Pomorza
rozpocznij naukę
1058

Przyłączenie Grodów Czerwieńskich przed Bolesława Śmiałego
rozpocznij naukę
1069

Władysław Herman
rozpocznij naukę
1079-1102

Małe rozbicie dzielnicowe
rozpocznij naukę
1097

Bolesław Krzywousty
rozpocznij naukę
1102

Wojna domowa Krzywoustego z bratem Zbigniewem
rozpocznij naukę
1102-1106

Wyprawa Henryka V w obronie wygnanego Zbigniewa (brata Krzywoustego)
rozpocznij naukę
1109

Bolesław Krzywousty przestaje płacić trybut ze Śląska
rozpocznij naukę
1114

Podbój i wcielenie Pomorza Gdańskiego przez Bolesława Krzywoustego
rozpocznij naukę
1116

Podporządkowanie i uzależnienie Pomorza Zachodniego przez B. Krzywoustego
rozpocznij naukę
1121-1122

Misja Bernarda Hiszpana
rozpocznij naukę
1123

Misja Ottona z Bambergu
rozpocznij naukę
1124 i 1128

Układ Krzywoustego z cesarzem Lotarem II w Merseburgu
rozpocznij naukę
1135

Władysław II Wygnaniec
rozpocznij naukę
1138-1146

Bolesław Kędzierzawy
rozpocznij naukę
1146-1173

Wyprawa Fryderyka Barbadossy / hołd w Krzyszkowie w obronie W. Wygnańca
rozpocznij naukę
1157

Śmierć Henryka Sandomierskiego
rozpocznij naukę
1166

Mieszko III Stary
rozpocznij naukę
1173-1177 i 1194-1202

Kazimierz Sprawiedliwy
rozpocznij naukę
1177-1194

Zjazd w Łęczycy za Kazmierza Sprawiedliwego
rozpocznij naukę
1180

Leszek Biały (Syn Kazimierza Sprawiedliwego)
rozpocznij naukę
1194 i 1207-1227

Zjazd w Gąsawie
rozpocznij naukę
1227

Przywilej w Cieni nadany przez Władysława Laskonogiego
rozpocznij naukę
1228

Henryk IV Probus
rozpocznij naukę
1288-1290

Przemysł II Wielkopolski
rozpocznij naukę
1290-1291

Wacław II Czeski
rozpocznij naukę
1300-1305

Przywilej w Lutomyśli
rozpocznij naukę
1291

Przywilej w Bożykowej
rozpocznij naukę
1210

Przywilej w Wolborzu
rozpocznij naukę
1215

Władysław Łokietek
rozpocznij naukę
1306-1333

Koronacja Władysława Łokietka
rozpocznij naukę
1320

Zajęcie przez Krzyżaków pomorza Gdańskiego
rozpocznij naukę
1309

Zajęcie przez Krzyżaków ziemi Chełmińskiej
rozpocznij naukę
1226

Sąd papieski w Innowrocławiu
rozpocznij naukę
1320-1321

Wojna Polsko-Krzyżacka za panowanie Władysława Łokietka
rozpocznij naukę
1319-1325

Zajęcie ziemi Dobrzyńskiej przez Krzyżaków
rozpocznij naukę
1329

Zajęcie Kujaw przez Krzyżaków
rozpocznij naukę
1332

Odsprzedanie przez Bolesława Rogatkę ziemi Lubuskiej
rozpocznij naukę
1250

Shołdowanie Pomorza Zachodniego Barbadossie
rozpocznij naukę
1181

Kazimierz Wielki
rozpocznij naukę
1333-1370

I zjazd w Wyszechradzie
rozpocznij naukę
1335

Sąd papieski w Warszawie za Kazimierza Wielkiego
rozpocznij naukę
1339

Pokój wieczystu w Kaliszu z Krzyżakami za Kazimierza Wielkiego
rozpocznij naukę
1343

Wojna z Czechami o Śląsk za Kazimierza Wielkiego
rozpocznij naukę
1345-1348

Pokój w Namysłowie z Czechami za Kazimierza Wielkiego
rozpocznij naukę
1348

Kazimierz Wielki odzyskuje Sanok i Drezdenko
rozpocznij naukę
1365

Kazimierz Wielki zajmuje ziemię Wałecką i Drahimską
rozpocznij naukę
1368

II zjazd w Wyszechradzie
rozpocznij naukę
1339

Zajęcie Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego
rozpocznij naukę
1340-1366

Ślub Kaźka Słupskiego z Joanną z Litwy
rozpocznij naukę
1360

Zjazd Monarchów w Krakowie
rozpocznij naukę
1364

Wczesne średniowiecze
rozpocznij naukę
V-Xw

Pełne średniowiecze
rozpocznij naukę
XI-XIIIw

Późne średniowiecze
rozpocznij naukę
XIV-XVw

Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
rozpocznij naukę
476

Wielka wędrówka ludów
rozpocznij naukę
IV_VIw

Podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie
rozpocznij naukę
395

Spór ikonoklastyczny; zwycięstwo zwolenników
rozpocznij naukę
726-843

Zamnięcie Akademi Platońskiej
rozpocznij naukę
529

Ucieczka Machometa z Mekki do Medyny
rozpocznij naukę
622

Chrzest Cholodwiga z Merowingów
rozpocznij naukę
496

Kodyfikacja prawa Franków salickich nakazana przez Cholodwiga
rozpocznij naukę
506-507

Karol Młot pokonuje w bitwie pod POitiers wojska Arabów
rozpocznij naukę
732

Pepin Mały detronizuje władce merowińsiego i koronuje się na króla przez papieża Stefana II
rozpocznij naukę
754

Pepin Mały tworzy Państwo Kościelne
rozpocznij naukę
755

Karol Wielki koronuje się na cesarza
rozpocznij naukę
800

Traktat w Verden; Syn Karola Wielkiego Ludwin Pobożny dzieli mięzy synów
rozpocznij naukę
843

Umiera Ludwik Dziecię
rozpocznij naukę
911

Początek I Rzeszy i uniwersalizmu cesarskiego w Europie
rozpocznij naukę
962

Koncepcja zjednoczonej uniwersalnej Europy Ottona III
rozpocznij naukę
X/XI

Spór o Inwestyture Henryk IV/ Grzegorz VII
rozpocznij naukę
XI

Spór o Douminium Mundi/ Barbadossa
rozpocznij naukę
XII

Wielkie bezkrólewie w Rzeszy
rozpocznij naukę
XIII

Na tronie Luxemburgowie z Czech
rozpocznij naukę
XIV

936-973

zahamowanie ekspansji Madziarów przez Ottona I- Lechowe Pole
rozpocznij naukę
955

Drugie odnowienie cesarstwa zachodniorzymskiego/ Otton I otrzymuje korone cesarską w Rzymie
rozpocznij naukę
962

Otton II (żona Teofano)
rozpocznij naukę
973-983

Otton III (uniwersalizm cesarski- Galia, Germania, Italia, Sclavinia)
rozpocznij naukę
983-1002

Henryk IV Święty (pragnął wielkości Germanii)
rozpocznij naukę
1002-1024

Reforma Kluniacka / era et labora
rozpocznij naukę
920

Wielka schizma wchodnia (rozłam w kościele na zachodni-papież, wchodni- patriarcha Konstantynopola)
rozpocznij naukę
1054

Papież Mikołaj II wprowadził wybó papieża przez konklawe
rozpocznij naukę
1059

Spór o inwestyturę
rozpocznij naukę
1075

Henryk IV ukorza się w Cannosie
rozpocznij naukę
1077

Konkordat Wormacki (kompromis w sporze o inwestyturę)
rozpocznij naukę
1122

Synod w Clermont/ Urban II
rozpocznij naukę
1095

Pontyfikat Innocentego III (doprowadził do przewagi papiestwa nad cesarstwem)
rozpocznij naukę
1198-1216

IV sobór Laterański
rozpocznij naukę
1215

Koniec wielkiego bezkrólewia w Rzeszy; wybór Rudolfa Habsburga
rozpocznij naukę
1273

Niewola awiniońska
rozpocznij naukę
1309-1377

Schizma zachodnia (Grzegorz XI przenosi stolice do Rzymu, podział Europy na dwie obedjencje-posłuszeństwa, papież awinioński i papież rzymski)
rozpocznij naukę
1377

Sobór w Pizie (miał zakończyć schizmę zachodnią, ale bardziej go pogłęgił-wybrano 3 papieża)
rozpocznij naukę
1409

Sobór w Konstancji; wybór Marcina V - koniec schizmy zachodniej; nowy spór między koncyliarystamia kurialistami
rozpocznij naukę
1414

Spalenie Jana Husa na stosie
rozpocznij naukę
1415

Powołanie świętego oficjum(inkwizycji)
rozpocznij naukę
1215

Sobór w Bazylei (ostatecznie zakońćzył schizmę zachodnią)
rozpocznij naukę
1436

Unia folorencka- krok do połączenia kościoła Greckiego i łacińskiego
rozpocznij naukę
1439

Pierwsza Krucjata; zdobyto Jerozolimę; utworzono hrabstwo Edessy, Trypolis i księstwo Antiochi
rozpocznij naukę
1096-1099

Druga Krucjata (przyczyna- upadek hrabstwa Edessy)
rozpocznij naukę
1147-1149

Trzecia Krucjata tzn królewska; sułtan Saladyn zajmuje królestwo Jerozolimy
rozpocznij naukę
1189-1192

Czwarta Krucjata do Konstantynopola
rozpocznij naukę
1202-1205

Utworzenie cesarstwa Łacińskiego
rozpocznij naukę
1204

Krucjata dziecięca
rozpocznij naukę
1212

Piąta Krucjata- chęć zdobycia Egiptu
rozpocznij naukę
1217-1221

Szósta Krucjata- Jerozolima ponowanie pod panowaniem muzułmańskim
rozpocznij naukę
1248-1252

Siódma Krucjata
rozpocznij naukę
1270

Upadek Akki ostatniej twierdzy krzyżowców
rozpocznij naukę
1291

Założenie państwa Wielkomorawskiego przez Mojmira
rozpocznij naukę
830

Misja Konstantego (Cyryla) i Metodego
rozpocznij naukę
863

Upadek Państwa WIelkomorawskiego
rozpocznij naukę
906

Założenie Państwa Bułgarskiego przez Asparucha
rozpocznij naukę
680

Kres Państwa Węgierskiego - bitwa na Lechowym Polu
rozpocznij naukę
955

Założenie Rusi Kijowskiej przez Ruryka
rozpocznij naukę
862

Śmierć Jarosława Mądrego-podział Rusi na dzielnice
rozpocznij naukę
1054

Bitwa pod Hastings; Wilhelm Zdobywca królem Angli
rozpocznij naukę
1066

Wielka karta swobód Jana bez ziemi
rozpocznij naukę
1216

Utworzenie parlamentu angielskiego
rozpocznij naukę
1265

Początek dynasti Kapetyngów we Francji; Hugo Kapet
rozpocznij naukę
987

Filip IV Pięny przenosi stolicę do Awinionu
rozpocznij naukę
1309

Założenie zakonu templariuszy
rozpocznij naukę
1118

Jakub de Molay spłonął na stosie
rozpocznij naukę
1314

Zlikwidowanie zakonu teplariuszy przez Filipa IV Pięknego
rozpocznij naukę
1307

Pierwsze i ostatnie zwołanie Stanów Generalnych we Francji
rozpocznij naukę
1302,1614

Pobicie Taborytów(radykalnych Huytów) pod Lipanami przez Ultrakwistów i Zygmunta Luksemburskiego
rozpocznij naukę
1434

Wojna 100-letnia (pretensje do tronu po śmierci Filipa IV Pięknego)
rozpocznij naukę
1337-1453

Bitwa pod Sluis, morska- przegrana Francji
rozpocznij naukę
1340

Bitwa pod Crecy - przegrana Francji
rozpocznij naukę
1346

1349-1352

Bitwa pod Poitiers; król francuski Jan DObry dostaje się do niewoli
rozpocznij naukę
1356

Traktat w Bretigny(Francja może wykupić króla z niewoli, Anglicy otrzymali Akwitanię)
rozpocznij naukę
1360

Powstanie Żakieri
rozpocznij naukę
1358

Powstanie Wata Tylera
rozpocznij naukę
1381

Azincourt- wielka klęska Francuzów
rozpocznij naukę
1415

Wystąpienie Joanny d'Arc; zdobycie Orleanu
rozpocznij naukę
1429

Spalenie Joanny d'Arc na stosie, kanonizacja
rozpocznij naukę
1431,1920

Zwycięstwo Francji w wojnie 100-letniej
rozpocznij naukę
1453

Wojna dwóch róż
rozpocznij naukę
1455-1485

Batu Chan(Mongołowie) podbija Ruś
rozpocznij naukę
1235-1242

Osman I turecki emir pokonuje Serbów na Kosowym POlu
rozpocznij naukę
1389

Klęska pod Nikopolis, nieprzestrzegany pokój w Szegedynie, klęska pod Warną
rozpocznij naukę
1396,1444

Oblężenie Konstantynopola przez Turków, odpierane przez 2 mies, upadek Konstantynopola
rozpocznij naukę
29 maja 1453

Vasco Da Gama dopływa do Indii opływając Afrykę
rozpocznij naukę
1498

Krzysztof Kolumb dopływa do wysp Bahama
rozpocznij naukę
1492

Wyprawa dookoła świata; Ferdynand Magellan
rozpocznij naukę
1519-1522

Układ w Tordesillas; podział wpływów Hizpanii i Portugali wzdłuż Atalntyku
rozpocznij naukę
1494

Układ w Saragossie; unia wpływów na Pacyfiku
rozpocznij naukę
1529

Karol I zostaje cesarzem jako Karol V
rozpocznij naukę
1519

Karol V abdykuje
rozpocznij naukę
1556

I etap wojen włoskich między Hiszpanią i Francją o wpływy we Włoszech
rozpocznij naukę
od 1494

II etap wojen włoskich między Francją a Habsburgami o prymat w Europie zachodniej
rozpocznij naukę
1521-1559

Koniec wojen włoskich- pokój w Catteau-Cambresis
rozpocznij naukę
1559


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.