Geodesy Exam

 0    188 fiszek    Greggoryus
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


a crustal motion
rozpocznij naukę
ruch skorupy ziemi

równikowy

wypukłość/nierówność

przypisywać

niezawodność

przemieszczać się

a datum surface
rozpocznij naukę
powierzchnia odniesienia

równoleżnik

południk

dowolny

początek (ukł. współrzędnych)

odcięta

rzędna

ordered pair
rozpocznij naukę
para uporządkowana

określać/wyznaczać

dzienny

circumterence
rozpocznij naukę
obwód

w przybliżeniu

ukośny

wyryć

to pass down
rozpocznij naukę
przekazywać

to superimpose
rozpocznij naukę
nakładać

pergamin

pojawienie się

noniusz

szerokość geograficzna

długość geograficzna

zużywanie się

zmienna

rzeźba terenu

naszkicować

to disregard
rozpocznij naukę
pomijać

narażony na

zachować

odnośnik

quantitative
rozpocznij naukę
ilościowy


wyrażać

płaski/płaszczyzna

a projection
rozpocznij naukę
odwzorowanie

szrafować

a choropleth
rozpocznij naukę
kartogram

an assumption
rozpocznij naukę
założenie

przestrzenny

zdobywać (umiejętność)

desktop publishing
rozpocznij naukę
poligrafia komputerowa

kreślarstwo

determination
rozpocznij naukę
wyznaczanie/określanie

ziemski

zagęszczać

ciąg poligonowy

nawiązanie

tyczka miernicza

wyrównać/dopasować

a polyhedron
rozpocznij naukę
wielościan

under the auspices of
rozpocznij naukę
pod patronatem

cel/intencja

zabezpieczenie

control network
rozpocznij naukę
osnowa

nieruchomość

słupek

an interference
rozpocznij naukę
zakłucenie

punkt orientacyjny

znacznik

przybliżać się

cofać się/oddalać

wędrować

przybrzeżny

rozmieszczać


celestial navigation
rozpocznij naukę
astronawigacja

amunicja i sprzęt bojowy

a cruise missile
rozpocznij naukę
pocisk samosterujący

broń

augmentation
rozpocznij naukę
powiększanie/wzrost

szybowiec

po drodze

szybować


crop operations
rozpocznij naukę
uprawa ziemi

an association
rozpocznij naukę
związek/stowarzyszenie

a chart plotter
rozpocznij naukę
kompaktowe urz. nawigacyjne


VHF (Very High Frequency)
rozpocznij naukę
pasmo wysokiej częstotliwości

irrespective of
rozpocznij naukę
niezależnie od

on the contrary
rozpocznij naukę
przeciwnie

nieestetyczny

pęknięcie

nachylenie

jednostronny

osiągać

an inclination sensor
rozpocznij naukę
czujnik nachylenia

zamocować

a circular prism
rozpocznij naukę
pryzmat okrągły

beton

wspomagany

wygięcie

gęstość

wilgotność

osiowanie/obserwacja odchyłek

odczytywać

ściek/kanał

własność

a construction site
rozpocznij naukę
plac budowy


rurociąg

katastralny

przybrzeżny

an open cut mine
rozpocznij naukę
kopalnia odkrywkowa

self cleansing
rozpocznij naukę
samooczyszczający się

pion

podczerwień


nachylenie

a grade line
rozpocznij naukę
niweleta

w przybliżeniu

reper

pad placement
rozpocznij naukę
wylewka

spodarka

circular spirit level
rozpocznij naukę
libella okrągła

dźwigary

tangent screw
rozpocznij naukę
leniwka


poligonizacja

domiar prostokątny

śruba nastawcza

libella

a residual tilt
rozpocznij naukę
nachylenie szczątkowe

staff reading
rozpocznij naukę
odczyt łaty

bull's eye bubble
rozpocznij naukę
libella pudełkowa

hidden point
rozpocznij naukę
punkt niedostępny

horizontal circle
rozpocznij naukę
tarcza pozioma

koncentrycznie/współosiowo

a critical measurement
rozpocznij naukę
pomiar zakłócony

krzemian

zawierać/składać się

zbieżny

rozbieżny

bocznie

zatrzymywać/zachowywać

zanikać

poliferation
rozpocznij naukę
rozprzestrzenianie

tlenowy

a phenomenon
rozpocznij naukę
zjawisko

zatrzymywanie

to replenish
rozpocznij naukę
uzupełnić

wsad

osuwisko

zapadlisko

lodowiec

liczba całkowita

składowa

a coordinate
rozpocznij naukę
współrzędna

a prime number
rozpocznij naukę
liczba pierwsza

a composite number
rozpocznij naukę
liczba złożonadodawanie

substraction
rozpocznij naukę
odejmowanie

multiplication
rozpocznij naukę
mnożenie

dzielenie

ułamek

kwadrat

sześcian

pierwiastek

elevation to a power
rozpocznij naukę
potęga


parallelogram
rozpocznij naukę
równoległobok

equatorial triangle
rozpocznij naukę
trójkąt równoboczny

równoramienny

promień

graniastosłup

spatial figures
rozpocznij naukę
figury przestrzenne

wklęsły

cięciwa

przecinające się

wypukły

średnica


wierzchołek

obtuse angle
rozpocznij naukę
kąt rozwarty

straight angle
rozpocznij naukę
kąt prosty

alternate angles
rozpocznij naukę
kąty naprzemianległe

convex polygon
rozpocznij naukę
wielokąt wypukły

concave polygon
rozpocznij naukę
wielokąt wklęsły

przeciwprostokątna

legs (math.)
rozpocznij naukę
ramiona


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.