Geodesy Exam

 0    188 fiszek    Greggoryus
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
tides
rozpocznij naukę
pływy
a crustal motion
rozpocznij naukę
ruch skorupy ziemi
equatorial
rozpocznij naukę
równikowy
a bulge
rozpocznij naukę
wypukłość/nierówność
assing
rozpocznij naukę
przypisywać
reliability
rozpocznij naukę
niezawodność
to shift
rozpocznij naukę
przemieszczać się
a datum surface
rozpocznij naukę
powierzchnia odniesienia
parallel
rozpocznij naukę
równoleżnik
meridian
rozpocznij naukę
południk
arbitrary
rozpocznij naukę
dowolny
an origin
rozpocznij naukę
początek (ukł. współrzędnych)
an abscissa
rozpocznij naukę
odcięta
an ordinate
rozpocznij naukę
rzędna
ordered pair
rozpocznij naukę
para uporządkowana
to denote
rozpocznij naukę
określać/wyznaczać
diurnal
rozpocznij naukę
dzienny
circumterence
rozpocznij naukę
obwód
circa (c.)
rozpocznij naukę
w przybliżeniu
oblique
rozpocznij naukę
ukośny
to engrave
rozpocznij naukę
wyryć
to pass down
rozpocznij naukę
przekazywać
to superimpose
rozpocznij naukę
nakładać
parchment
rozpocznij naukę
pergamin
the advent
rozpocznij naukę
pojawienie się
a vernier
rozpocznij naukę
noniusz
a latitude
rozpocznij naukę
szerokość geograficzna
a longitude
rozpocznij naukę
długość geograficzna
wear
rozpocznij naukę
zużywanie się
a variable
rozpocznij naukę
zmienna
relief
rozpocznij naukę
rzeźba terenu
to sketch
rozpocznij naukę
naszkicować
to disregard
rozpocznij naukę
pomijać
subject to
rozpocznij naukę
narażony na
to maintain
rozpocznij naukę
zachować
a reference
rozpocznij naukę
odnośnik
quantitative
rozpocznij naukę
ilościowy
a tint
rozpocznij naukę
barwa
to convey
rozpocznij naukę
wyrażać
plane
rozpocznij naukę
płaski/płaszczyzna
a projection
rozpocznij naukę
odwzorowanie
to hatch
rozpocznij naukę
szrafować
a choropleth
rozpocznij naukę
kartogram
an assumption
rozpocznij naukę
założenie
spatial
rozpocznij naukę
przestrzenny
to acquire
rozpocznij naukę
zdobywać (umiejętność)
desktop publishing
rozpocznij naukę
poligrafia komputerowa
drafting
rozpocznij naukę
kreślarstwo
determination
rozpocznij naukę
wyznaczanie/określanie
terrestial
rozpocznij naukę
ziemski
to densify
rozpocznij naukę
zagęszczać
a traverse
rozpocznij naukę
ciąg poligonowy
a tie
rozpocznij naukę
nawiązanie
a pole
rozpocznij naukę
tyczka miernicza
to adjust
rozpocznij naukę
wyrównać/dopasować
a polyhedron
rozpocznij naukę
wielościan
under the auspices of
rozpocznij naukę
pod patronatem
a purpose
rozpocznij naukę
cel/intencja
a provision
rozpocznij naukę
zabezpieczenie
control network
rozpocznij naukę
osnowa
real estate
rozpocznij naukę
nieruchomość
a pillar
rozpocznij naukę
słupek
an interference
rozpocznij naukę
zakłucenie
a landmark
rozpocznij naukę
punkt orientacyjny
a marker
rozpocznij naukę
znacznik
to approach
rozpocznij naukę
przybliżać się
to recede
rozpocznij naukę
cofać się/oddalać
to wander
rozpocznij naukę
wędrować
coastal
rozpocznij naukę
przybrzeżny
to deploy
rozpocznij naukę
rozmieszczać
hind
rozpocznij naukę
tylni
celestial navigation
rozpocznij naukę
astronawigacja
munitions
rozpocznij naukę
amunicja i sprzęt bojowy
a cruise missile
rozpocznij naukę
pocisk samosterujący
weaponry
rozpocznij naukę
broń
augmentation
rozpocznij naukę
powiększanie/wzrost
a glider
rozpocznij naukę
szybowiec
en route
rozpocznij naukę
po drodze
to soar
rozpocznij naukę
szybować
gear
rozpocznij naukę
sprzęt
crop operations
rozpocznij naukę
uprawa ziemi
an association
rozpocznij naukę
związek/stowarzyszenie
a chart plotter
rozpocznij naukę
kompaktowe urz. nawigacyjne
a band
rozpocznij naukę
pasmo
VHF (Very High Frequency)
rozpocznij naukę
pasmo wysokiej częstotliwości
irrespective of
rozpocznij naukę
niezależnie od
on the contrary
rozpocznij naukę
przeciwnie
unsightly
rozpocznij naukę
nieestetyczny
a crack
rozpocznij naukę
pęknięcie
a tilt
rozpocznij naukę
nachylenie
unilateral
rozpocznij naukę
jednostronny
to attain
rozpocznij naukę
osiągać
an inclination sensor
rozpocznij naukę
czujnik nachylenia
to mount
rozpocznij naukę
zamocować
a circular prism
rozpocznij naukę
pryzmat okrągły
concrete
rozpocznij naukę
beton
assisted
rozpocznij naukę
wspomagany
bending
rozpocznij naukę
wygięcie
densify
rozpocznij naukę
gęstość
moisture
rozpocznij naukę
wilgotność
alignment
rozpocznij naukę
osiowanie/obserwacja odchyłek
to annotate
rozpocznij naukę
odczytywać
a sewer
rozpocznij naukę
ściek/kanał
a property
rozpocznij naukę
własność
a construction site
rozpocznij naukę
plac budowy
a dam
rozpocznij naukę
tama
a pipeline
rozpocznij naukę
rurociąg
cadastral
rozpocznij naukę
katastralny
offshore
rozpocznij naukę
przybrzeżny
an open cut mine
rozpocznij naukę
kopalnia odkrywkowa
self cleansing
rozpocznij naukę
samooczyszczający się
a plummet
rozpocznij naukę
pion
infrared
rozpocznij naukę
podczerwień
a grid
rozpocznij naukę
siatka
grade
rozpocznij naukę
nachylenie
a grade line
rozpocznij naukę
niweleta
roughly
rozpocznij naukę
w przybliżeniu
a benchmark
rozpocznij naukę
reper
pad placement
rozpocznij naukę
wylewka
tribrach
rozpocznij naukę
spodarka
circular spirit level
rozpocznij naukę
libella okrągła
girders
rozpocznij naukę
dźwigary
tangent screw
rozpocznij naukę
leniwka
clamp
rozpocznij naukę
zacisk
traversing
rozpocznij naukę
poligonizacja
offset
rozpocznij naukę
domiar prostokątny
foot screw
rozpocznij naukę
śruba nastawcza
bubble
rozpocznij naukę
libella
a residual tilt
rozpocznij naukę
nachylenie szczątkowe
staff reading
rozpocznij naukę
odczyt łaty
bull's eye bubble
rozpocznij naukę
libella pudełkowa
hidden point
rozpocznij naukę
punkt niedostępny
horizontal circle
rozpocznij naukę
tarcza pozioma
coaxially
rozpocznij naukę
koncentrycznie/współosiowo
a critical measurement
rozpocznij naukę
pomiar zakłócony
silicate
rozpocznij naukę
krzemian
to comprise
rozpocznij naukę
zawierać/składać się
convergment
rozpocznij naukę
zbieżny
divergent
rozpocznij naukę
rozbieżny
laterally
rozpocznij naukę
bocznie
to retain
rozpocznij naukę
zatrzymywać/zachowywać
to fade
rozpocznij naukę
zanikać
poliferation
rozpocznij naukę
rozprzestrzenianie
aerobić
rozpocznij naukę
tlenowy
a phenomenon
rozpocznij naukę
zjawisko
retention
rozpocznij naukę
zatrzymywanie
to replenish
rozpocznij naukę
uzupełnić
feedstock
rozpocznij naukę
wsad
a landslide
rozpocznij naukę
osuwisko
a sinkhole
rozpocznij naukę
zapadlisko
a glacier
rozpocznij naukę
lodowiec
an integer
rozpocznij naukę
liczba całkowita
a component
rozpocznij naukę
składowa
a coordinate
rozpocznij naukę
współrzędna
a prime number
rozpocznij naukę
liczba pierwsza
a composite number
rozpocznij naukę
liczba złożona
a set
rozpocznij naukę
zbiór
equal
rozpocznij naukę
równy
addition
rozpocznij naukę
dodawanie
substraction
rozpocznij naukę
odejmowanie
multiplication
rozpocznij naukę
mnożenie
division
rozpocznij naukę
dzielenie
fraction
rozpocznij naukę
ułamek
square
rozpocznij naukę
kwadrat
cube
rozpocznij naukę
sześcian
root
rozpocznij naukę
pierwiastek
elevation to a power
rozpocznij naukę
potęga
cone
rozpocznij naukę
stożek
parallelogram
rozpocznij naukę
równoległobok
equatorial triangle
rozpocznij naukę
trójkąt równoboczny
isosceles
rozpocznij naukę
równoramienny
radius
rozpocznij naukę
promień
prism
rozpocznij naukę
graniastosłup
spatial figures
rozpocznij naukę
figury przestrzenne
concave
rozpocznij naukę
wklęsły
chord
rozpocznij naukę
cięciwa
intersect
rozpocznij naukę
przecinające się
convex
rozpocznij naukę
wypukły
diameter
rozpocznij naukę
średnica
acute
rozpocznij naukę
ostry
vertex
rozpocznij naukę
wierzchołek
obtuse angle
rozpocznij naukę
kąt rozwarty
straight angle
rozpocznij naukę
kąt prosty
alternate angles
rozpocznij naukę
kąty naprzemianległe
convex polygon
rozpocznij naukę
wielokąt wypukły
concave polygon
rozpocznij naukę
wielokąt wklęsły
hypotenuse
rozpocznij naukę
przeciwprostokątna
legs (math.)
rozpocznij naukę
ramiona

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.