customer service unit 1

 0    213 fiszek    bea103
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

perceived as
rozpocznij naukę
postrzegane jako

easy to do business with
rozpocznij naukę
łatwy do prowadzenia działalności gospodarczej (z nim)

natychmiast, punktualnie

wysiłek

reputacja

wskazać

channels of comunication
rozpocznij naukę
kanały komunikacji

struktura

specyficzny, właściwy

dział

administrative function
rozpocznij naukę
funkcja administracyjna

plajtować

prosperować, dobrze się rozwijać

uciec, zdradzić, wada

detaliczny

bardzo

powiązany

considerable
rozpocznij naukę
znaczący, spory

przypadki

nieodwracalnie

is at the heart
Customer service is at the heart of a good reputation.
rozpocznij naukę
"w sercu", "na sercu"


zgodny

consistent provision
rozpocznij naukę
zgodny przepis, spójny przepis

niepewny

downright rude behaviour
rozpocznij naukę
wręcz niegrzeczne zachowanie

slow response
rozpocznij naukę
powolna reakcja

customer retention
rozpocznij naukę
utrzymanie klienta

w ten sposób

helping to increase the bottom line of an organisation
rozpocznij naukę
pomaga zwiększyć zyski organizacji

increase brand awarness
rozpocznij naukę
zwiększenie świadomości marki

to pay attention
rozpocznij naukę
zwracać uwagę

pod względem

zakupy

podsumować

irreparably
A few poor instances may damage a good reputation sometimes irreparably.
rozpocznij naukę
nieodwracalnie

competitor
Competitors will be on hand to take customers from your organisation if those customers feel mistreated in some way.
rozpocznij naukę
konkurent, rywal, współzawodnik

feel mistreated
rozpocznij naukę
czuć się niewłaściwie traktowanym

znęcać się

the importance of legislation
rozpocznij naukę
znaczenie przepisów

data protection
rozpocznij naukę
ochrona danych

sector specific legislation
rozpocznij naukę
szczegółowe przepisy dotyczące danego sektora

are covered by legislation
rozpocznij naukę
są określone przez przepisy

third parties
rozpocznij naukę
osoby trzecie

get out of control
rozpocznij naukę
wymknąć się spod kontroli

rozwiązać

rules of conduct
rozpocznij naukę
zasady postępowania

istotny

relevant parties
rozpocznij naukę
odpowiednie strony

podejście

objektywny, cel

evidence-based
rozpocznij naukę
oparte na dowodach

alternatively
rozpocznij naukę
alternatywnie

drogowskaz, kierunkowskaz

probationary
rozpocznij naukę
próbny

holiday entitlement
rozpocznij naukę
prawo do urlopu

tymczasowy

kontrahent, wykonawca

relevant trade
rozpocznij naukę
istotne transakcje

wypowiedzenie

termination date
rozpocznij naukę
data zakończenia

zażalenie

odwołać się, apelować

notice period
rozpocznij naukę
okres wypowiedzenia

disciplinary rules
rozpocznij naukę
przepisy dyscyplinarne

the main piece of legislation
rozpocznij naukę
główny akt prawny

troska

odnośnie do

wykonalny, możliwy

rozsądnie

dobrobyt, dobro, opieka społeczna

so far as is reasonably practicable
rozpocznij naukę
o ile jest to praktyczne

requirements
rozpocznij naukę
wymagania

nadużycia

complience with
rozpocznij naukę
zgodność z

spełnienie, ustępliwość, uleganie

uznanie

lokal

przesłanka

objetnica, objecać

ulotka

Health and Safety Executive
rozpocznij naukę
HSE - do spraw zdrowia i bezpieczeństwa

wykonawczy

wyznaczony

egzekwować

prawdopodobieństwo

health and safety provisions
rozpocznij naukę
przepisy higieny i bezpieczeństwa pracy

implementing
rozpocznij naukę
wykonywanie, realizowanie

wymaganie

Reporting of Injuries Diseases and Dangerous Ocurences Regulations
rozpocznij naukę
RIDDOR - 1995 - zgłaszanie chorób, urazów i zdarzeń niebezpiecznych

arise
He has been appointed to deal with first aid situations when they arise.
rozpocznij naukę
powstać

choroba, schorzenie

work-related diseases
rozpocznij naukę
choroby związane z pracą

display screen equipment
rozpocznij naukę
DSE

przyczyniać się

niebezpieczny

niebezpieczeństwo

personal and protective equipment
rozpocznij naukę
PPE


oczywisty

podejrzenie, posądzenie

opierać się, przeciwstawiać się

bezprawny

zasługa, zasłużyć

trasa, droga, szlak

nagroda, wynagrodzenie

to be aware of
rozpocznij naukę
mieć świadomość

szczegółowy, wyszczególniony

zdawać sobie sprawę

wolontariusz, ochotnik

postęp

zróżnicowany

angażować

do pomocy


podjąć

nadchodzący

oferty pracy

bezstronny

Institute of Customer Service
rozpocznij naukę
ICS - instytut obsługi klienta

szerokość

dedicated to
rozpocznij naukę
poświęcony

umożliwiać

spojrzeć

wydajność

productivity
rozpocznij naukę
produktywność, wydajność

akredytować

Customer Service Network
rozpocznij naukę
CSN

acknowledging
rozpocznij naukę
uznając, uznawanie

wyceny

rówieśnicy

miał zastosowanie

apprenticeship
rozpocznij naukę
praktyka

intermediate
rozpocznij naukę
pośredni

stażyści

zaawansowany

self-assessing
rozpocznij naukę
samodzielne naliczanie

praktykant, uczeń

odmawiać

odmowa

"time to train"
rozpocznij naukę
nazwa programu szkoleniowego

odwołać się

niedrogie

rozległy

osiągnięcia

osiągać

wczuć

troska, zainteresowanie, dotyczyć

pertraktować

do przyjęcia

nieuchronnie

nieoceniony, bezcenny

representative bodies
rozpocznij naukę
organy przedstawicielskie

The United Road Transport Union
rozpocznij naukę
URTU

transport

road haulage
rozpocznij naukę
transport drogowy

stale, wciąż

kampania

negocjowanie

wywieranie nacisku

schemat

pension schemes
rozpocznij naukę
systemy emerytalne

basic salary
rozpocznij naukę
wynagrodzenie podstawowe

working conditions
rozpocznij naukę
warunki pracy

crelicar workers
rozpocznij naukę
pracownicy biurowi

sprzymierzony, sojuszniczy

The Union of Shop, Distribution and Allied Workers
rozpocznij naukę
USDAW

zawód, profesja

nadmiar

union counterparts
rozpocznij naukę
odpowiedniki związków

collective bargaining
rozpocznij naukę
układy zbiorowe

zapewnienie

career progression
rozpocznij naukę
rozwój kariery

zasługi

zdolność

zasady

The British Standard Institute
rozpocznij naukę
BSI

szablon

zachować

być dostosowane

wykonać, zrealizować

in a courteous manner
rozpocznij naukę
w uprzejmy sposób

uprzejmy

próba, próbować

uprzejmość

zatrudniony

świadomi

affinity with
rozpocznij naukę
powinowactwo z

widely displayed
rozpocznij naukę
powszechnie wyświetlany

popierać

przylegająca

przylegać

utrzymanie

podtrzymywać, przetrzymać coś

dialog

problem, wydanie, kwestia, emisja, zagadnienie, wydać, emitować

product recall
rozpocznij naukę
wycofanie produktu

confidentiality
rozpocznij naukę
poufność

accessibility
rozpocznij naukę
dostępność, przystępność

jakość

responsiveness
rozpocznij naukę
reagowanie

value customers
rozpocznij naukę
wycena klienta

appropriately
rozpocznij naukę
odpowiednioincreasingly
rozpocznij naukę
coraz bardziej

zaangażowanie

economic downturn
rozpocznij naukę
spowolnienie gospodarcze

bezpiecznie

intencje

stringent testing
rozpocznij naukę
rygorystyczne testy

publikować

gość, kolega


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.