Słowniki ISEL part1

 0    1 000 fiszek    oleczekk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przedimek nieokreślony
rozpocznij naukę
a

przed południem, do południa, rano
rozpocznij naukę
a.m.

umiejętność
rozpocznij naukę
ability

be able to do something – być w stanie coś zrobić, móc
rozpocznij naukę
able

about

powyżej, nad
rozpocznij naukę
above

abroad

nieobecność
rozpocznij naukę
absence

absent

accept

access

accident

według, zgodnie z
rozpocznij naukę
according

konto, raport
rozpocznij naukę
account

accuse


achieve

w poprzek, przez
rozpocznij naukę
across

akt, grać, działać, postępować
rozpocznij naukę
act

działanie, akcja
rozpocznij naukę
action

active

działalność, zajęcie
rozpocznij naukę
activity


actress

faktyczny, rzeczywisty
rozpocznij naukę
actual

faktycznie, w rzeczywistości
rozpocznij naukę
actually

ogłoszenie, reklama
rozpocznij naukę
ad


dodatek, dodawanie
rozpocznij naukę
addition

additional


adjective

admire

admit

adult

postęp, posuwać się naprzód
rozpocznij naukę
advance

zaleta, przewaga
rozpocznij naukę
advantage

adventure

przysłówek
rozpocznij naukę
adverb

reklamować, ogłaszać
rozpocznij naukę
advertise

advertisement

rada, porada
rozpocznij naukę
advice

advise


oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
rozpocznij naukę
affect

pozwolić sobie na coś
rozpocznij naukę
afford

be afraid of something – bać się czegoś
rozpocznij naukę
afraidafternoon


against


agency


2 years ago – 2 lata temu
rozpocznij naukę
ago

zgadzać się
rozpocznij naukę
agree

zgoda, porozumienie
rozpocznij naukę
agreement

przed, z przodu, na przedzie
rozpocznij naukę
ahead

pomoc, pomagać
rozpocznij naukę
aid

cel, dążyć do, celować
rozpocznij naukę
aim


airplane/plane

airport

alcoholwszystko, wszyscy
rozpocznij naukę
all

allowalongalthough


I am – jestem
rozpocznij naukę
am

ambassador

karetka pogotowia
rozpocznij naukę
ambulance

America

amerykański
rozpocznij naukę
American


amount

bawić, rozbawić
rozpocznij naukę
amuse

przedimek nieokreślony
rozpocznij naukę
anzły, rozzłoszczony
rozpocznij naukę
angry

animal

announce

drażnić, irytować
rozpocznij naukę
annoy


answer

zaniepokojony
rozpocznij naukę
anxious


ktoś, ktokolwiek
rozpocznij naukę
anybody

w każdym razie, tak czy owak
rozpocznij naukę
anyhow

ktoś, ktokolwiek
rozpocznij naukę
anyone

coś, cokolwiek
rozpocznij naukę
anything

tak czy inaczej, w każdym razie
rozpocznij naukę
anyway

gdzieś, gdziekolwiek
rozpocznij naukę
anywhere


mieszkanie (American English)
rozpocznij naukę
apartment

przepraszać
rozpocznij naukę
apologise/apologize

pojawiać się
rozpocznij naukę
appear

appearance


podanie, zastosowanie
rozpocznij naukę
application

ubiegać się, składać wniosek, stosować, używać
rozpocznij naukę
apply

appoint

umówione spotkanie
rozpocznij naukę
appointment

właściwy, odpowiedni
rozpocznij naukę
appropriate

approve

April

you are – ty jesteś, wy jesteście, we are – my jesteśmy, they are – oni/one/to są
rozpocznij naukę
are

obszar, powierzchnia
rozpocznij naukę
area

kłócić się
rozpocznij naukę
argue

argument, kłótnia
rozpocznij naukę
argument

powstawać, pojawiać się
rozpocznij naukę
arisearmia, wojsko
rozpocznij naukę
army

dookoła, wokół
rozpocznij naukę
around

organizować
rozpocznij naukę
arrange

porozumienie, umowa, arrangements – przygotowania
rozpocznij naukę
arrangement

arrest

przybycie, przyjazd, przylot
rozpocznij naukę
arrival

arrive


article

artificial


ashamed


pytać, prosić
rozpocznij naukę
ask

we śnie, be asleep – spać
rozpocznij naukę
asleep

stowarzyszenie
rozpocznij naukę
association

assume

przy, u, w, na, o, po
rozpocznij naukę
at

atmosphere

atak, atakować
rozpocznij naukę
attack

próba, próbować, usiłować
rozpocznij naukę
attempt

uczęszczać, brać udział
rozpocznij naukę
attend

attention

przyciągać
rozpocznij naukę
attract

attractive

widownia, publiczność
rozpocznij naukę
audience

August


Australia


autumn

osiągalny, dostępny
rozpocznij naukę
available

average


budzić się, uświadomić sobie, przebudzony
rozpocznij naukę
awake

nagroda, nagradzać
rozpocznij naukę
award

aware

z dala, daleko
rozpocznij naukę
away

niemowlę, kochanie
rozpocznij naukę
baby

plecy, do tyłu
rozpocznij naukę
back

wstecz, do tyłu
rozpocznij naukę
backwards

zły, kiepski
rozpocznij naukę
bad


baggage

bake

balance
zespół, banda
rozpocznij naukę
band


tabliczka (czekolady), pręt, bar
rozpocznij naukę
bar


basic

basis

kosz, koszyk
rozpocznij naukę
basket

wanna, kąpiel
rozpocznij naukę
bath

bathroom

niedźwiedź, znosić
rozpocznij naukę
bear


bić, uderzenie
rozpocznij naukę
beat

beautiful

beauty

because

stać się, zostać
rozpocznij naukę
become


bedroom


przed, zanim
rozpocznij naukę
before

prosić, błagać
rozpocznij naukę
beg

begin

beginning

zachować się
rozpocznij naukę
behave

behaviour/behavior

behind

wiara, przekonanie
rozpocznij naukę
belief

believe

dzwon, dzwonek
rozpocznij naukę
bell

belong

below

belt


korzyść, zasiłek, korzystać, przynosić korzyść
rozpocznij naukę
benefit

beside

poza tym, ponadto
rozpocznij naukę
besides

best


między, pomiędzy
rozpocznij naukę
betweenbike, bicycle

rachunek, banknot
rozpocznij naukę
billnarodziny, urodzenie
rozpocznij naukę
birth

birthday

wina, winić
rozpocznij naukę
blame

bleed

niewidomy, ślepy
rozpocznij naukę
blind

blok, blokować
rozpocznij naukę
block


dmuchać, wiać
rozpocznij naukę
blow

blue

deska, tablica, pokład statku, samolotu, zarząd
rozpocznij naukę
boardgotować się
rozpocznij naukę
boilksiążka, rezerwować
rozpocznij naukę
book

but, bagażnik (British English)
rozpocznij naukę
boot

border

pożyczać (od kogoś)
rozpocznij naukę
borrow

szef, szefowa
rozpocznij naukę
boss


bottle

bottom

pudełko, pudło
rozpocznij naukę
box


chłopak, sympatia
rozpocznij naukę
boyfriend


brave


przerwa, przerwać, złamać, zepsuć
rozpocznij naukę
break

breakfast


breathe

most, brydż
rozpocznij naukę
bridge

krótki, zwięzły
rozpocznij naukę
brief


bring

British


audycja, transmisja, nadawać, transmitować
rozpocznij naukę
broadcast


brown

szczotka, szczotkować
rozpocznij naukę
brush

build

building
biznes, sprawa
rozpocznij naukę
business

biznesmen, bizneswoman
rozpocznij naukę
businessman, businesswoman
przycisk, guzik
rozpocznij naukę
button


by

bye


cafe

ciasto, ciastko, tort
rozpocznij naukę
cake

wołać, telefonować
rozpocznij naukę
call


aparat fotograficzny, kamera
rozpocznij naukę
camera


móc, umieć
rozpocznij naukę
can


capital

captaintroska, troszczyć się, dbać
rozpocznij naukę
care

careful

carrot


sprawa, przypadek, futerał
rozpocznij naukę
case

category

przyczyna, powodować
rozpocznij naukę
cause

komórka, cela
rozpocznij naukę
cell


centimetre/centimeter

central

centre/center


ceremony

pewien, jakiś, pewny
rozpocznij naukę
certain

z pewnością
rozpocznij naukę
certainly

chain

chair

chairman

wyzwanie, kwestionowanie, rzucać wyzwanie, kwestionować
rozpocznij naukę
challenge


zmiana, zmieniać
rozpocznij naukę
change

channel

charakter, znak
rozpocznij naukę
character

ładować, oskarżać, obciążać, żądać
rozpocznij naukę
charge

ścigać, gonić
rozpocznij naukę
chase


cheat

check

pocieszać, wiwatować
rozpocznij naukę
cheer


klatka piersiowa, skrzynia
rozpocznij naukę
chest

chicken

chief


children

chips/French fries

chocolate


choose

święta Bożego Narodzenia
rozpocznij naukę
Christmas

church

cigarette


okrąg, koło
rozpocznij naukę
circle

citizen


żądanie, żądać
rozpocznij naukę
claim


czyścić, czysty
rozpocznij naukę
clean

sprzątać, czysty
rozpocznij naukę
clear

clerk

sprytny, zdolny
rozpocznij naukę
clever


wspinać się
rozpocznij naukę
climb


close

tkanina, materiał, ścierka
rozpocznij naukę
cloth

clothes


klub, kij golfowy
rozpocznij naukę
club

autokar, trener
rozpocznij naukę
coach

coast

collect

zbiór, kolekcja
rozpocznij naukę
collection

college

colour/color

grzebień, czesać
rozpocznij naukę
comb

combine

przychodzić
rozpocznij naukę
come

comfortable

komenda, rozkaz, znajomość (języka), rozkazywać
rozpocznij naukę
command

commerce

reklama, komercyjny
rozpocznij naukę
commercial

committee

common

porozumiewać się, komunikować
rozpocznij naukę
communicate

społeczność, społeczeństwo
rozpocznij naukę
community

firma, towarzystwo
rozpocznij naukę
company

porównywać
rozpocznij naukę
compare

comparison

konkurencja, konkurs, zawody
rozpocznij naukę
competition

complain

ukończyć, kompletny
rozpocznij naukę
complete

complex

computer

zmartwienie, dotyczyć, martwić się
rozpocznij naukę
concern

zainteresowany, zmartwiony
rozpocznij naukę
concerned

concert

condition

confidence

connect

połączenie, związek
rozpocznij naukę
connection

consider

składać się
rozpocznij naukę
consist

kontak, kontaktować się
rozpocznij naukę
contact

contain

kontynuować
rozpocznij naukę
continue

kontrolować
rozpocznij naukę
control

conversation

kucharz, gotować
rozpocznij naukę
cook

chłodny, świetny, super
rozpocznij naukę
cool

kopia, egzemplarz, kopiować
rozpocznij naukę
copy

zboże, kukurydza
rozpocznij naukę
corn


poprawiać, poprawny
rozpocznij naukę
correct

koszt, kosztować
rozpocznij naukę
cost

cotton

kaszel, kaszleć
rozpocznij naukę
cough

rada, narada
rozpocznij naukę
council
courage

course


kuzyn, kuzynka
rozpocznij naukę
cousin

okładka, osłaniać
rozpocznij naukę
cover


coward

pęknięcie, pękać
rozpocznij naukę
crackśmietana, krem
rozpocznij naukę
cream

create

kredyt, chluba, zaszczyt
rozpocznij naukę
credit


crime

przestępca, kryminalny
rozpocznij naukę
criminal

plon, zbiór
rozpocznij naukę
crop

krzyż, przekroczyć
rozpocznij naukę
cross

tłum, tłok
rozpocznij naukę
crowd


zgniatać, kruszyć
rozpocznij naukę
crush

płacz, płakać
rozpocznij naukę
cry

culture

filiżanka, puchar
rozpocznij naukę
cup

szafka kuchenna
rozpocznij naukę
cupboard

lekarstwo, leczyć
rozpocznij naukę
cure

ciekawy, wścibski
rozpocznij naukę
curious

prąd, bieżący, aktualny, obecny
rozpocznij naukę
current

currently

curtain

custom

customer


życiorys, CV
rozpocznij naukę
CVcodziennie, dzienny
rozpocznij naukę
daily

uszkodzenie, szkoda, uszkodzić
rozpocznij naukę
damage

taniec, tańczyć
rozpocznij naukę
dance

niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
danger

niebezpieczny, groźny
rozpocznij naukę
dangerous

odważyć się
rozpocznij naukę
dare


data, randka
rozpocznij naukę
date

daughter


martwy, nieżywy
rozpocznij naukę
dead

porozumienie, układ, transakcja
rozpocznij naukę
deal

drogi, kochany
rozpocznij naukę
dear

death


December

decide

decision

deklarować, zgłaszać
rozpocznij naukę
declare

głęboki, głęboko
rozpocznij naukę
deep

defeat

defence/defense

defend

degree

opóźniać, odwlekać
rozpocznij naukę
delay

deliver

dostawa, dowóz
rozpocznij naukę
delivery

demand

deny

dział, oddział
rozpocznij naukę
department

odjazd, odlot
rozpocznij naukę
departure

depend

głębokość
rozpocznij naukę
depth

describe

description

wzór, projektować
rozpocznij naukę
design

pragnienie, chęć, pragnąć
rozpocznij naukę
desire


despite

destroy

detail

określać, ustalać
rozpocznij naukę
determine

develop

urządzenie, przyrząd
rozpocznij naukę
device


diamond

dictionary


difference

different

difficult


kierować, bezpośredni, bezpośrednio
rozpocznij naukę
direct

direction


niepełnosprawny
rozpocznij naukę
disabled

nie zgadzać się
rozpocznij naukę
disagree

disappear

rozczarować
rozpocznij naukę
disappoint

klęska (żywiołowa), katastrofa, nieszczęście
rozpocznij naukę
disaster

disco

discover

discovery

dyskutować, omówić
rozpocznij naukę
discuss

discussion

disease

danie, potrawa, naczynie
rozpocznij naukę
dish

odległość
rozpocznij naukę
distance

odległy, daleki
rozpocznij naukę
distant

dividedocument

kropka, punkt
rozpocznij naukę
dot

double

wątpliwość
rozpocznij naukę
doubtsen, śnić, marzyć
rozpocznij naukę
dream

sukienka, ubierać (się)
rozpocznij naukę
dress

napój, drink, pić
rozpocznij naukę
drink

jechać, prowadzić samochód
rozpocznij naukę
drive

driver

kropla, spadek, upuszczać
rozpocznij naukę
drop

lekarstwo, narkotyk
rozpocznij naukę
drug

suchy, wytrawny
rozpocznij naukę
dry

planowy, oczekiwany
rozpocznij naukę
due


during


obowiązek, dyżur
rozpocznij naukę
duty
wczesny, wcześnie
rozpocznij naukę
early

earn


wschód (strona świata), wschodni
rozpocznij naukę
eastekonomiczny, gospodarczy
rozpocznij naukę
economic

economy

krawędź, skraj, ostrze
rozpocznij naukę
edge

edukacja, wykształcenie
rozpocznij naukę
education

efekt, wpływ
rozpocznij naukę
effect

efektywny, skuteczny
rozpocznij naukę
effective

effortosiemnaście
rozpocznij naukę
eighteen

osiemdziesiąt
rozpocznij naukę
eighty


elect

election

electric

elektryczność
rozpocznij naukę
electricity

element

eleven

poza tym, ponadto, jeszcze
rozpocznij naukę
else

employ

employer


umożliwiać
rozpocznij naukę
enable

encourage

koniec, kończyć
rozpocznij naukę
end


energy


engineer

England

English

lubić, podobać się, cieszyć się (np. dobrym zdrowiem)
rozpocznij naukę
enjoy

wystarczająco
rozpocznij naukę
enough

ensure

enter

entertainment


entrance

envelope

environment


equipment

ucieczka, uciekać
rozpocznij naukę
escape

especially

niezbędny, istotny, zasadniczy
rozpocznij naukę
essential

ustanawiać, zakładać
rozpocznij naukę
establish


Europejczyk, europejski
rozpocznij naukę
European


evening

event

kiedykolwiek
rozpocznij naukę
ever


każdy, wszyscy
rozpocznij naukę
everybody

każdy, wszyscy
rozpocznij naukę
everyone

everything

everywhere

dowód, dowody
rozpocznij naukę
evidence


dokładnie, właśnie
rozpocznij naukę
exactly

exam/examination

egzaminować, badać
rozpocznij naukę
examine

example

excellent

except

exception

wymiana, zamiana, wymieniać
rozpocznij naukę
exchange

ekscytujący
rozpocznij naukę
exciting

wymówka, wybaczać
rozpocznij naukę
excuse

ćwiczenie, ćwiczyć
rozpocznij naukę
exercise

exist


spodziewać się
rozpocznij naukę
expect


expensive

doświadczenie
rozpocznij naukę
experience

eksperyment, eksperymentować
rozpocznij naukę
experiment

ekspert, fachowy
rozpocznij naukę
expert

explain

wyjaśnienie
rozpocznij naukę
explanation

badać, poznawać, zwiedzać
rozpocznij naukę
explore

wyrażać, ekspres
rozpocznij naukę
express

expression

przedłużać, rozszerzać
rozpocznij naukę
extend

extra

niezwykły, wyjątkowy
rozpocznij naukę
extraordinary

skrajność, ekstremum, ekstremalny, skrajny
rozpocznij naukę
extremeudogodnienia, warunki, wyposażenie, zaplecze
rozpocznij naukę
facilities


factor

factory

nie udać się, nie zdać (egzaminu)
rozpocznij naukę
fail

failure

sprawiedliwy, jasny
rozpocznij naukę
fair

dość, dosyć, sprawiedliwie
rozpocznij naukę
fairly


upadek, upadać, spadać, jesień (American English)
rozpocznij naukę
fall

FALSE

znany, znajomy
rozpocznij naukę
familiar

family

słynny, sławny
rozpocznij naukę
famous

fan, fanka, wentylator, wachlarz
rozpocznij naukę
fan


farma, gospodarstwo rolne
rozpocznij naukę
farmszybki, szybko
rozpocznij naukę
fast

przymocować, zapinać
rozpocznij naukę
fasten

tłuszcz, tłusty
rozpocznij naukę
fat


favourite/favorite

strach, bać się
rozpocznij naukę
fear

cecha, możliwość, cecha (wyglądu), rys
rozpocznij naukę
feature


opłata, honorarium
rozpocznij naukę
feefeelingsamica, żeński, kobiecy
rozpocznij naukę
female


festiwal, święto
rozpocznij naukę
festival

niewiele, niewielu
rozpocznij naukę
few

pole, dziedzina
rozpocznij naukę
field

piętnaście
rozpocznij naukę
fifteen

pięćdziesiąt
rozpocznij naukę
fifty

walka, bójka, walczyć
rozpocznij naukę
fight

figura, postać, cyfra, przedstawiać
rozpocznij naukę
figure

wypełniać, napełniać
rozpocznij naukę
fill

film, filmować
rozpocznij naukę
film/movie

finał, końcowy, ostateczny
rozpocznij naukę
final

w końcu, ostatecznie
rozpocznij naukę
finally

financial

find

dobry, ładny, w porządku
rozpocznij naukę
fine


koniec, kończyć
rozpocznij naukę
finish

ogień, pożar, strzelać
rozpocznij naukę
fire

firma, mocny, pewny
rozpocznij naukę
firm

first


pasować, zdatny, w dobrej formie
rozpocznij naukę
fit
błysk, rozbłyskiwać
rozpocznij naukę
flash

mieszkanie, płaski
rozpocznij naukę
flat

flexible

lot, ucieczka
rozpocznij naukę
flight

flood

podłoga, piętro
rozpocznij naukę
floor

flow
podążać, śledzić
rozpocznij naukę
follow

następny, następujący
rozpocznij naukę
following


głupiec, głupek
rozpocznij naukę
fool


piłka nożna
rozpocznij naukę
football


zakazywać, zabraniać
rozpocznij naukę
forbid

siła, zmuszać
rozpocznij naukę
force

zagraniczny, obcy
rozpocznij naukę
foreign

cudzoziemiec, cudzoziemka
rozpocznij naukę
foreigner


forget

forgive


forma, klasa, formować
rozpocznij naukę
form

formalny, oficialny
rozpocznij naukę
formal

poprzedni, były
rozpocznij naukę
former

czterdzieści
rozpocznij naukę
forty

naprzód, w przód
rozpocznij naukę
forward

zakładać, tworzyć
rozpocznij naukę
found


czternaście
rozpocznij naukę
fourteen

frame

France


freedom

freeze

frequent

fresh

Friday

friend

przerażać, przestraszyć
rozpocznij naukę
frightenprzód, przedni
rozpocznij naukę
front

funeral


furniture

dalszy, przyszły
rozpocznij naukę
further

przyszłość
rozpocznij naukę
future

zysk, zyskać, osiągnąć
rozpocznij naukę
gain
gaz, benzyna (American English)
rozpocznij naukę
gas

brama, bramka
rozpocznij naukę
gate

zbierać (się)
rozpocznij naukę
gather

general

gentle

gentleman

otrzymywać, kupić
rozpocznij naukę
get

prezent, podarunek
rozpocznij naukę
gift

girl

dziewczyna, sympatia
rozpocznij naukę
girlfriend


glad

szkło, szklanka, kieliszek
rozpocznij naukę
glass

glasses

iść, jechać
rozpocznij naukę
gozłoto, złoty
rozpocznij naukę
goldgoodbye


rząd, rada ministrów
rozpocznij naukę
government

grandfather

grandmother


grateful


wielki, świetny, świetnie
rozpocznij naukę
great


grey/gray

ziemia, grunt, teren, boisko (British English)
rozpocznij naukę
groundwzrost (przyrost)
rozpocznij naukę
growth

strażnik, chronić
rozpocznij naukę
guard

próba odgadnięcia, przypuszczenie, zgadywać
rozpocznij naukę
guess


przewodnik, oprowadzać
rozpocznij naukę
guide


zwyczaj, nawyk, nałóg
rozpocznij naukę
habithol, przedpokój, sala, hala
rozpocznij naukę
hall


handkerchief

uchwyt, rączka, zajmować się czymś, radzić sobie
rozpocznij naukę
handle

wisieć, wieszać
rozpocznij naukę
hang

zdarzyć się
rozpocznij naukę
happen

szczęśliwy
rozpocznij naukę
happy

trudny, twardy
rozpocznij naukę
hard

ledwie, z trudem
rozpocznij naukę
hardly

krzywda, krzywdzić
rozpocznij naukę
harm

he/she/it has – on/ona/ono ma
rozpocznij naukę
has


nienawidzić, nie cierpieć
rozpocznij naukę
hate
health

healthy

hear


upał, podgrzewać
rozpocznij naukę
heat

heavy

wysokość, wzrost
rozpocznij naukę
height

cześć, witaj
rozpocznij naukę
hello

pomoc, pomagać
rozpocznij naukę
help

helpfulchować (się)
rozpocznij naukę
hide
hire


history

uderzenie, hit, uderzać
rozpocznij naukę
hit
święto, wakacje
rozpocznij naukę
holidayhonest

honour/honor

nadzieja, mieć nadzieję
rozpocznij naukę
hope

horrible


hospital


jednak, jednakże
rozpocznij naukę
however


człowiek, ludzki
rozpocznij naukę
human


hungry

pośpiech, śpieszyć się
rozpocznij naukę
hurry

ból, boleć, ranić, sprawiać ból
rozpocznij naukę
hurt
pomysł, idea
rozpocznij naukę
idea

jeżeli, jeśli
rozpocznij naukę
if


illness

obraz, wizerunek
rozpocznij naukę
image

wyobrażać sobie
rozpocznij naukę
imagine

natychmiastowy
rozpocznij naukę
immediate

immediately

znaczenie, waga
rozpocznij naukę
importance

important

impossible

ulepszać, poprawiać (się)
rozpocznij naukę
improvezawierać, obejmować
rozpocznij naukę
include

wliczając (w to), łącznie z
rozpocznij naukę
including

income

wzrost, przyrost, wzrastać
rozpocznij naukę
increase

istotnie, rzeczywiście
rozpocznij naukę
indeed

niepodległy
rozpocznij naukę
independent

indicate

przemysłowy
rozpocznij naukę
industrial

industry

wpływ, wpływać
rozpocznij naukę
influence

inform

informacja, informacje
rozpocznij naukę
information

uraz, obrażenie
rozpocznij naukę
injury

inside

instance

chwila, natychmiastowy, byłskawiczny, rozpuszczalny, w proszku
rozpocznij naukę
instant

instead

instrument, przyrząd
rozpocznij naukę
instrument

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

ubezpieczać (się)
rozpocznij naukę
insure

inteligentny
rozpocznij naukę
intelligent

intend

intention

zainteresowanie, odsetki
rozpocznij naukę
interest

zainteresowany
rozpocznij naukę
interested

interesujący, ciekawy
rozpocznij naukę
interesting

międzynarodowy
rozpocznij naukę
international

rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, przesłuchanie
rozpocznij naukę
interview


wprowadzać, przedstawiać
rozpocznij naukę
introduce

wprowadzenie, wstęp
rozpocznij naukę
introduction

invent

invite

wymagać, dotyczyć
rozpocznij naukę
involve

żelazo, żelazko, prasować
rozpocznij naukę
iron

he/she/it is – on/ona/ono jest
rozpocznij naukę
is


sprawa, kwestia, numer, wydanie
rozpocznij naukę
issue


przedmiot, rzecz, artykuł, pozycja, punkt (na liście), artykuł (w gazecie)
rozpocznij naukę
item

marynarka, kurtka
rozpocznij naukę
jacket

jail

January


jealousprzyłączyć (się)
rozpocznij naukę
join

żart, kawał, dowcip
rozpocznij naukę
joke

journalist

journey


sędzia, sądzić
rozpocznij naukę
judge