Słowniki ISEL part2

 0    1 000 fiszek    oleczekk7
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

płyn, ciecz, ciekły
rozpocznij naukę
liquid

listen

mały, mało
rozpocznij naukę
little

żyć, mieszkać
rozpocznij naukę
live

ładunek, ładować
rozpocznij naukę
load


zamek (w drzwiach), zamykać
rozpocznij naukę
lock

kłoda, logować się (do systemu)
rozpocznij naukę
log

lonely

długi, długo
rozpocznij naukę
long

spojrzenie, wygląd, patrzeć, wyglądać
rozpocznij naukę
look


lord, pan, władca, Lord – Pan (Bóg)
rozpocznij naukę
lord

zgubić, stracić
rozpocznij naukę
lose


zaginiony, zgubiony, stracony
rozpocznij naukę
lost

los, a lot – dużo
rozpocznij naukę
lot


miłość, kochać
rozpocznij naukę
love

śliczny, uroczy
rozpocznij naukę
lovely

niski, nisko
rozpocznij naukę
low


luck

szczęśliwy, be lucky – mieć szczęście
rozpocznij naukę
lucky

luggage

lunch, obiad
rozpocznij naukę
lunch

machine

szalony, wściekły
rozpocznij naukę
mad

magazyn, czasopismo
rozpocznij naukę
magazine

magia, czary, magiczny
rozpocznij naukę
magic

poczta, przesłać pocztą
rozpocznij naukę
mail


major, osoba pełnoletnia, ważny, pełnoletni
rozpocznij naukę
major

większość
rozpocznij naukę
majority


samiec, męski
rozpocznij naukę
male

mężczyzna, człowiek
rozpocznij naukę
man

dać radę, poradzić sobie, zarządzać
rozpocznij naukę
manage

zarządzanie, zarząd
rozpocznij naukę
management

dyrektor/ka, kierowni-k/czka
rozpocznij naukę
manager

manner
znak, ocena, oznaczyć
rozpocznij naukę
mark

market

małżeństwo
rozpocznij naukę
marriage

żonaty, zamężna
rozpocznij naukę
married

poślubić, wyjść za mąż, ożenić się
rozpocznij naukę
marry

mass

pan, mistrz, opanować
rozpocznij naukę
master

mecz, pasować do czegoś
rozpocznij naukę
match

material

mathematics

sprawa, kwestia, mieć znaczenie
rozpocznij naukę
mattermaybe
meaning

sposób, środki (np. produkcji)
rozpocznij naukę
means

miara, mierzyć
rozpocznij naukę
measure


medical

lekarstwo, medycyna
rozpocznij naukę
medicine

spotkać, poznać
rozpocznij naukę
meet

spotkanie, zebranie
rozpocznij naukę
meeting


członek (organizacji)
rozpocznij naukę
member

memory

wzmianka, wspominać
rozpocznij naukę
mention


message

metal, metalowy
rozpocznij naukę
metal


middle

operator służący do wyrażania niewielkiego prawdopodobieństwa
rozpocznij naukę
might


wojskowy, militarny
rozpocznij naukę
military


million

umysł, mieć coś przeciwko
rozpocznij naukę
mind


minerał, mineralny
rozpocznij naukę
mineral

minister


lustro, lusterko
rozpocznij naukę
mirror

panna, tęsknić, spóźnić się, chybić
rozpocznij naukę
miss

mistake


model, modelować
rozpocznij naukę
model

modern

chwila, moment
rozpocznij naukę
moment

poniedziałek
rozpocznij naukę
Monday

money


month

moonwiększość, nawięcej, najbardziej
rozpocznij naukę
most
mountainruch, poruszać (się)
rozpocznij naukę
move

posunięcie, ruch
rozpocznij naukę
movementmurdermusical, muzyczny, muzykalny
rozpocznij naukę
musical

musicianmystery

imię, nazwisko
rozpocznij naukę
namenational

natural

przyroda, natura
rozpocznij naukę
nature

blisko, niedaleko
rozpocznij naukę
near

pobliski, w pobliżu
rozpocznij naukę
nearby


schludny, czysty
rozpocznij naukę
neat

potrzebny, niezbędny
rozpocznij naukę
necessary


potrzeba, potrzebować
rozpocznij naukę
need


neighbour/neighbor

żaden (z dwóch)
rozpocznij naukę
neither

nervous

sieć, siatka, netto
rozpocznij naukę
net
news

newspaper

next

miły, ładny
rozpocznij naukę
nice


nine

dziewiętnaście
rozpocznij naukę
nineteen

dziewięćdziesiąt
rozpocznij naukę
ninety

no
południe (pora dnia)
rozpocznij naukę
noon


normal

północ (strona świata), na północ
rozpocznij naukę
north

northernnotatka, banknot, zauważyć
rozpocznij naukę
note

notatnik, notes, notebook
rozpocznij naukę
notebook


ogłoszenie, zauważyć
rozpocznij naukę
notice

noun

November


nowhere

numer, liczba
rozpocznij naukę
number

pielęgniarka
rozpocznij naukę
nurse


przestrzegać, być posłusznym
rozpocznij naukę
obey

przedmiot, obiekt, sprzeciwiać się
rozpocznij naukę
object

obserwować, przestrzegać
rozpocznij naukę
observe

uzyskać, zdobyć
rozpocznij naukę
obtain

obvious

okazja, sposobność, wydarzenie
rozpocznij naukę
occasion


twelve o’clock – godzina 12
rozpocznij naukę
o’clock

październik
rozpocznij naukę
October

dziwny, nieparzysty
rozpocznij naukę
odd

odpowiada dopełniaczowi, np. the capital of Poland – stolica Polski
rozpocznij naukę
of

z, z dala od
rozpocznij naukę
off

propozycja, proponować
rozpocznij naukę
offer

biuro, urząd
rozpocznij naukę
office

oficer, policjant
rozpocznij naukę
officer

oficjalny, urzędowy
rozpocznij naukę
officialolej, ropa naftowa
rozpocznij naukę
oil

zgoda, dobra
rozpocznij naukę
OKraz, kiedyś
rozpocznij naukę
onceotwierać, otwarty
rozpocznij naukę
open

działać, obsługiwać operować
rozpocznij naukę
operate

działanie, operacja
rozpocznij naukę
operation

opinia, zdanie
rozpocznij naukę
opinion

okazja, sposobność
rozpocznij naukę
opportunity

przeciwstawiać się, sprzeciwać się
rozpocznij naukę
oppose

przeciwny, odwrotny, przeciwieństwo
rozpocznij naukę
opposite

opozycja, sprzeciw, przeciwnik
rozpocznij naukę
opposition


pomarańcza, pomarańczowy
rozpocznij naukę
orange

rozkaz, zamówienie, porządek, rozkazywać, zamawiać
rozpocznij naukę
order

ordinary

organizować
rozpocznij naukę
organise/organize

organization


w przeciwnym razie
rozpocznij naukę
otherwise


poza (domem), na zewnątrz
rozpocznij naukę
out

na zewnątrz, na świeżym powietrzu
rozpocznij naukę
outside


być winnym, zawdzięczać
rozpocznij naukę
owe

posiadać, własny
rozpocznij naukę
own

właściciel
rozpocznij naukę
owner

po południu
rozpocznij naukę
p.m.

paczka, pakować
rozpocznij naukę
pack

packagefarba, malować
rozpocznij naukę
paint

paintingrondel, patelnia
rozpocznij naukę
pan


papier, gazeta
rozpocznij naukę
paperpark, parkować
rozpocznij naukę
park

parliament


konkretny, szczególny
rozpocznij naukę
particular

partner, wspólnik
rozpocznij naukę
partner

przyjęcie, partia
rozpocznij naukę
party

przechodzić obok, zdać (egzamin)
rozpocznij naukę
pass

przejście, fragment
rozpocznij naukę
passage

passenger

passport

przeszłość
rozpocznij naukę
past

path

pacjent, cierpliwy
rozpocznij naukę
patient

wzór, schemat
rozpocznij naukę
pattern

wynagrodzenie, płacić
rozpocznij naukę
pay

payment

pokój, spokój
rozpocznij naukę
peace


pencil
percent

perfect

perform

występ, przedstawienie
rozpocznij naukę
performance

perhaps


stały, trwały
rozpocznij naukę
permanent

permission

pozwolenie, pozwalać
rozpocznij naukę
permit


personal

przekonywać
rozpocznij naukę
persuade

zwierzę domowe
rozpocznij naukę
pet

telefon, telefonować
rozpocznij naukę
phone

zdjęcie, fotografować
rozpocznij naukę
photograph

photography

fraza, wyrażenie
rozpocznij naukę
phrase

physical

fortepian, pianino
rozpocznij naukę
piano

pick

obraz, zdjęcie, rysunek
rozpocznij naukę
picture


piece
pipe

boisko, rozbić (namiot), rzucić, zachwalać, reklamować
rozpocznij naukę
pitch

litość, szkoda, że
rozpocznij naukę
pity


gładki, zwyczajny, prosty
rozpocznij naukę
plain

plan, planować
rozpocznij naukę
plan


planet

plant

plastik, plastikowy, plastyczny
rozpocznij naukę
plastic


gra, zabawa, grać, bawić się
rozpocznij naukę
play

gracz, zawodnik, odtwarzacz
rozpocznij naukę
player

pleasant

please

pleased

przyjemność
rozpocznij naukę
pleasure


liczba mnoga
rozpocznij naukę
plural

pocketpunkt, wskazywać
rozpocznij naukę
point


police

policeman


uprzejmy, grzeczny
rozpocznij naukę
polite

political

politician

politics

basen, sadzawka, kałuża
rozpocznij naukę
pool


pop

popular

populacja, liczba mieszkańców
rozpocznij naukę
population


pozycja, położenie
rozpocznij naukę
position

możliwość, ewentualność
rozpocznij naukę
possibility

possible

poczta, wysyłać pocztą
rozpocznij naukę
post

postman


potatoproch, proszek, puder, pudrować
rozpocznij naukę
powder

moc, władza
rozpocznij naukę
power

silny, potężny
rozpocznij naukę
powerful

practical

practice

chwalić, pochwała
rozpocznij naukę
praise

modlić się
rozpocznij naukę
pray


przygotowywać (się)
rozpocznij naukę
prepare

presence

obecny, prezent, upominek
rozpocznij naukę
present

president

prasa, nacisnąć
rozpocznij naukę
press

ciśnienie, stres
rozpocznij naukę
pressure

pretend


zapobiegać, uniemożliwiać
rozpocznij naukę
prevent

previouspriest

prince

księżniczka
rozpocznij naukę
princess

principle

prison

private


prawdopodobnie
rozpocznij naukę
probably

problem

proces, przetwarzać
rozpocznij naukę
process

produce

product

production

profession

profesjonalist-a/ka, zawodowiec, profesjonalny, zawodowy
rozpocznij naukę
professional


programme/program

progress

project

obietnica, obiecywać
rozpocznij naukę
promise

pronounce

proper

property

proponować, oświadczyć się
rozpocznij naukę
propose

protect

protection


prove

dostarczać, zapewniać
rozpocznij naukę
provide

pod warunkiem, że
rozpocznij naukę
provided


public

pull


uczeń, źrenica
rozpocznij naukę
pupil


purpose

pchać, popychać
rozpocznij naukę
push


quality

quantity

kłótnia, kłócić się
rozpocznij naukę
quarrel

ćwiartka, kwadrans, dzielnica
rozpocznij naukę
quarter

queen

questiondość, całkiem
rozpocznij naukę
quite

wyścig, rasa
rozpocznij naukę
racedeszcz, padać (o deszczu)
rozpocznij naukę
rain

raise

zakres, zasięg
rozpocznij naukę
range

szereg, ranga, zajmować jakąś pozycję, zaliczać (się)
rozpocznij naukę
rank


tempo, współczynnik, cenić
rozpocznij naukę
rate

dość, dosyć
rozpocznij naukę
rather


sięgać, docierać do
rozpocznij naukę
reach


gotowy, przygotowany
rozpocznij naukę
ready

rzeczywisty, prawdziwy
rozpocznij naukę
real

uświadomić sobie, zdawać sobie sprawę
rozpocznij naukę
realize

really


reasonable

otrzymywać, odbierać
rozpocznij naukę
receive

niedawny, ostatni
rozpocznij naukę
recent

recently

rozpoznanie, uznanie
rozpocznij naukę
recognition

rozpoznawać, uznawać
rozpocznij naukę
recognize

polecać, rekomendować
rozpocznij naukę
recommend

rekord, zapis, płyta, zapisywać
rozpocznij naukę
record


zredukować, obniżyć
rozpocznij naukę
reduce

reduction

dotyczyć, odnosić się do, odsyłać, skierować
rozpocznij naukę
refer

refuse

szacunek, uważać kogoś za
rozpocznij naukę
regard


regular

relacja, związek, krewny
rozpocznij naukę
relation

relationship

krewny, względny, relatywny
rozpocznij naukę
relative

religia, wyznanie
rozpocznij naukę
religion

religijny, pobożny
rozpocznij naukę
religious

remain

remember

przypominać
rozpocznij naukę
remind

remove

czynsz, wynajmować
rozpocznij naukę
rent

naprawa, naprawiać
rozpocznij naukę
repair

repeat

zastępować, wymieniać
rozpocznij naukę
replace

odpowiedź, odpowiadać
rozpocznij naukę
reply

raport, relacja, relacjonować
rozpocznij naukę
report

reporter, dziennikarz
rozpocznij naukę
reporter

reprezentować
rozpocznij naukę
represent

prośba, prosić
rozpocznij naukę
request

require

ratunek, ratować
rozpocznij naukę
rescue

szacunek, szanować
rozpocznij naukę
respect

odpowiedź, reakcja
rozpocznij naukę
response

odpowiedzialny
rozpocznij naukę
responsible

odpoczynek, reszta, odpoczywać
rozpocznij naukę
rest

restaurant

rezultat, wynik
rozpocznij naukę
result

przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
retire

powrót, wracać
rozpocznij naukę
return

reveal

przegląd, recenzja omówienie, przeglądać
rozpocznij naukę
review

nagroda, nagradzać
rozpocznij naukę
rewardride

prawy, właściwy, poprawny, zdrowy
rozpocznij naukę
right

pierścień, pierścionek, otaczać, dzwonić
rozpocznij naukę
ring

wzrost (np. cen), rosnąć
rozpocznij naukę
rise

ryzyko, ryzykować
rozpocznij naukę
riskskała, rock
rozpocznij naukę
rock

rolka, bułka, toczyć się
rozpocznij naukę
roll


pokój, miejsce
rozpocznij naukę
room

róża, różowy
rozpocznij naukę
rose

rough

round

rząd (np. krzeseł), kłótnia, kłócić się
rozpocznij naukę
row


rude

ruina, rujnować
rozpocznij naukę
ruin

reguła, rządzić
rozpocznij naukę
rule

run

pośpiech, śpieszyć się
rozpocznij naukę
rush


safe

bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
safety


sprzedaż, wyprzedaż
rozpocznij naukę
sale


ten sam, taki sam
rozpocznij naukę
same


sandwich

satisfied

satysfakcjonować, zadowalać
rozpocznij naukę
satisfy

Saturday

oszczędzać, ocalić, uratować, zapisywać (na dysku)
rozpocznij naukę
save

say

skala, rozmiar
rozpocznij naukę
scale

scena, miejsce (akcji, wypadku)
rozpocznij naukę
scene

program, projekt, plan
rozpocznij naukę
scheme

school


scientific

scientist

scissors

wynik, zdobyć
rozpocznij naukę
score

krzyk, krzyczeć
rozpocznij naukę
screamposzukiwanie, szukać
rozpocznij naukę
search

pora roku, sezon
rozpocznij naukę
season


sekunda, drugi
rozpocznij naukę
second

sekret, tajemnica
rozpocznij naukę
secret

secretary

część, sekcja, dział
rozpocznij naukę
section

bezpieczny, zabezpieczać
rozpocznij naukę
secure

bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
securitywydawać się
rozpocznij naukę
seem


select

sell

send

zmysł, sens, wyczuwać
rozpocznij naukę
sense

sensible

zdanie, wyrok
rozpocznij naukę
sentence

oddzielny, rozdzielać
rozpocznij naukę
separate

September


serious

obsługiwać, podawać, podawać, serwować
rozpocznij naukę
serve

usługa, dokonywać przeglądu (samochodu)
rozpocznij naukę
service

zestaw, ustawiać, nastawiać, ustalać
rozpocznij naukę
set

osiedlić się, załatwić, uregulować
rozpocznij naukę
settle


siedemnaście
rozpocznij naukę
seventeen

siedemdziesiąt
rozpocznij naukę
seventy


płeć, seks
rozpocznij naukę
sex

cień (zacienione miejsce), odcień
rozpocznij naukę
shade


trząść się, potrząsać
rozpocznij naukę
shake

operator służący do wyrażania sugestii, propozycji
rozpocznij naukę
shall

wstyd, szkoda
rozpocznij naukę
shame

kształt, forma
rozpocznij naukę
shape

część, dzielić (się)
rozpocznij naukę
shareprześcieradło, pościel, kartka, arkusz
rozpocznij naukę
sheet


świecić, błyszczeć
rozpocznij naukę
shineszok, szokować
rozpocznij naukę
shock


strzelać, kręcić kamerą
rozpocznij naukę
shoot


shopping

wybrzeże, brzeg
rozpocznij naukę
shore

krótki, niski
rozpocznij naukę
short


you should go – powinieneś iść
rozpocznij naukę
should

shoulder

krzyk, krzyczeć
rozpocznij naukę
shout

pokaz, pokazywać
rozpocznij naukę
show

prysznic, przelotny deszcz
rozpocznij naukę
shower

zamykać, zamknięty
rozpocznij naukę
shut


bok, zbocze, strona (jezdni, kasety, w sporze)
rozpocznij naukę
side

widok, wzrok
rozpocznij naukę
sight

znak, podpisać
rozpocznij naukę
sign

sygnał, sygnalizować
rozpocznij naukę
signal

signature

znaczący, ważny
rozpocznij naukę
significant


cichy, milczący
rozpocznij naukę
silent


srebro, srebrny
rozpocznij naukę
silver

similar


simply


sing

pojedynczy, nieżonaty, niezamężna
rozpocznij naukę
single

zlew, tonąć
rozpocznij naukę
sink

pan (forma grzecznościowa)
rozpocznij naukę
sir

sister


miejsce, witryna internetowa
rozpocznij naukę
site

situation


sixteen

sześćdziesiąt
rozpocznij naukę
sixty


umiejętność
rozpocznij naukę
skill

skóra, cera
rozpocznij naukę
skin

skirt


sleep

ślizgać się, slajd
rozpocznij naukę
slide

lekki, niewielki
rozpocznij naukę
slight

poślizgnąć się
rozpocznij naukę
slip

slippery

powolny, zwalniać
rozpocznij naukę
slow


węch, zapach, wąchać, pachnieć, śmierdzieć
rozpocznij naukę
smell

uśmiech, uśmiechać się
rozpocznij naukę
smile

dym, palić (papierosy)
rozpocznij naukę
smoke

smooth

przekąska, przekąsić
rozpocznij naukę
snack

śnieg, padać (o śniegu)
rozpocznij naukę
snowspołeczny, towarzyski
rozpocznij naukę
social

społeczeństwo
rozpocznij naukę
society


kanapa, sofa
rozpocznij naukę
sofa


soldier

rozwiązanie
rozpocznij naukę
solution

rozwiązywać
rozpocznij naukę
solve

kilka, trochę
rozpocznij naukę
some

somebody

somehow


something

sometimes

somewhere
zmartwiony, w zwrocie: I’m sorry – przepraszam, przykro mi
rozpocznij naukę
sorry

rodzaj, sortować
rozpocznij naukę
sort

dźwięk, brzmieć
rozpocznij naukę
soundpołudnie (strona świata), na południe
rozpocznij naukę
south

southern

przestrzeń, miejsce, kosmos
rozpocznij naukę
space


specjalny, szczególny
rozpocznij naukę
special

mowa, przemówienie
rozpocznij naukę
speech

prędkość, jechać z nadmierną prędkością
rozpocznij naukę
speed

spell

spędzać, wydawać
rozpocznij naukę
spend


duch, dusza, nastrój
rozpocznij naukę
spirit

złość, in spite of – pomimo czegoś
rozpocznij naukę
spite

split

łyżka, łyżeczka
rozpocznij naukę
spoon


miejsce, plama, zauważyć
rozpocznij naukę
spot

rozprzestrzeniać się
rozpocznij naukę
spread

wiosna, sprężyna, skakać
rozpocznij naukę
spring

kwadrat, plac, kwadratowy
rozpocznij naukę
square

stage
standard, poziom
rozpocznij naukę
standard


początek, zaczynać
rozpocznij naukę
start

stan, państwo
rozpocznij naukę
state

oświadczenie
rozpocznij naukę
statement

dworzec, stacja
rozpocznij naukę
station

stay

stały, systematyczny
rozpocznij naukę
steadykrok, stopień, robić krok
rozpocznij naukę
step

stick

wciąż, nieruchomy
rozpocznij naukę
still

stan (magazynu), zasoby, papier wartościowy, akcja
rozpocznij naukę
stock

stomach


stop, przerwa, zatrzymywać
rozpocznij naukę
stop

sklep, zapasy, magazynować, przechowywać
rozpocznij naukę
store


opowiadanie, historia
rozpocznij naukę
story

prosty, prosto
rozpocznij naukę
straight

strange

nieznajoma osoba, obcy człowiek
rozpocznij naukę
stranger


strength

stres, nacisk, akcent (wyrazowy), kłaść nacisk, podkreślać
rozpocznij naukę
stress

rozciągać, rozprostować
rozpocznij naukę
stretch

uderzenie, strajk, uderzać, strajkować
rozpocznij naukę
strike

string


struktura, budowa, budowla, budynek
rozpocznij naukę
structure

uczeń, student
rozpocznij naukę
student

gabinet, badanie, uczyć się, studiować
rozpocznij naukę
study

materiał, rzecz/rzeczy, wkładać, wpychać
rozpocznij naukę
stuff


temat, zagadnienie
rozpocznij naukę
subject

substance

odnieść sukces
rozpocznij naukę
succeed

success

udany, pomyślny
rozpocznij naukę
successful


suddenly

suffer


sugerować, proponować
rozpocznij naukę
suggest

sugestia, propozycja
rozpocznij naukę
suggestion

garnitur, pasować, nadawać się
rozpocznij naukę
suit

suitable

suma, kwota sumować
rozpocznij naukę
sumSunday

dostawa, dostarczać
rozpocznij naukę
supply

wsparcie, wspierać
rozpocznij naukę
support

przypuszczać
rozpocznij naukę
suppose


powierzchnia
rozpocznij naukę
surface

niespodzianka, zaskoczyć
rozpocznij naukę
surprise

zdziwiony, zaskoczony
rozpocznij naukę
surprised

surround

przeżyć, przetrwać
rozpocznij naukę
survive

osoba podejrzana, podejrzewać
rozpocznij naukę
suspect

przysięgać, przeklinać
rozpocznij naukę
swear

cukierek, słodki
rozpocznij naukę
sweetwspółczucie
rozpocznij naukę
sympathy

rozmowa, rozmawiać
rozpocznij naukę
talk


kran, stukać
rozpocznij naukę
tap


cel, adresować, atakować
rozpocznij naukę
target


smak, smakować, próbować
rozpocznij naukę
taste

podatek, opodatkować
rozpocznij naukę
tax

taxi

herbata, podwieczorek
rozpocznij naukę
tea


teacher

zespół, drużyna
rozpocznij naukę
team

łza, rozdarcie, łzawić, rozdzierać
rozpocznij naukę
tear

telefon, telefonować
rozpocznij naukę
telephone

television

tell

temperature

ten

mieć w zwyczaju coś robić, zmierzać
rozpocznij naukę
tend


okres, semestr, termin
rozpocznij naukę
term

terrible

test, sprawdzian, testować
rozpocznij naukę
test

tekst, wysłać smsa
rozpocznij naukę
text


thank

podziękowanie, dziękuję! dzięki!
rozpocznij naukę
thanks

that

przedimek określony
rozpocznij naukę
the

theatre/theater


them

wtedy, potem
rozpocznij naukę
then
gruby, gęsty
rozpocznij naukę
thick

thiefthink


thirsty

thirteen

trzydzieści
rozpocznij naukę
thirty

this

tamci, tamte
rozpocznij naukę
those

chociaż, jednak
rozpocznij naukę
though


thousand

threat

threaten


throat


rzut, rzucać
rozpocznij naukę
throw


Thursday

bilet, mandat
rozpocznij naukę
ticket

krawat, węzeł, wiązać
rozpocznij naukę
tie


ciasny, obcisły
rozpocznij naukę
tight

aż, aż do, do
rozpocznij naukę
till


puszka, cyna
rozpocznij naukę
tin

napiwek, koniuszek, dobra rada, dać napiwek
rozpocznij naukę
tip

opona, męczyć (się)
rozpocznij naukę
tire

tired


to


palec u nogi
rozpocznij naukę
toe

together

toaleta, ubikacja, muszla klozetowa
rozpocznij naukę
toilet

tomorrow


dziś wieczorem
rozpocznij naukę
tonight

także, za, zbyt
rozpocznij naukę
too

tool


wierzchołek, szczyt
rozpocznij naukę
top

total

dotyk, dotykać
rozpocznij naukę
touch

wycieczka, objeżdżać, zwiedzać
rozpocznij naukę
tour

tourist

w kierunku, wobec
rozpocznij naukę
toward(s)

towel
handel, handlować
rozpocznij naukę
trade

ruch uliczny
rozpocznij naukę
traffic

pociąg, szkolić, trenować
rozpocznij naukę
train

translate

pułapka, uwięzić
rozpocznij naukę
trap

podróż, podróżować
rozpocznij naukę
travel

poczęstunek, traktować, częstować
rozpocznij naukę
treat


rozprawa, proces, próba
rozpocznij naukę
trial

sztuczka, oszukiwać
rozpocznij naukę
trick

wycieczka, potknąć się
rozpocznij naukę
trip

kłopot, martwić
rozpocznij naukę
trouble

trousers

ciężarówka
rozpocznij naukę
truck

TRUE

zaufanie, ufać
rozpocznij naukę
trust


próba, próbować
rozpocznij naukę
try

rura, metro (londyńskie)
rozpocznij naukę
tube

Tuesday

obrót, kolejność, skręcać, odwracać się
rozpocznij naukę
turn


twelve

dwadzieścia
rozpocznij naukę
twenty

twice


typ, rodzaj, czcionka, pisać na klawiaturze
rozpocznij naukę
type

typical


umbrellaunderstand

unemployment

niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
unfair

nieszczęśliwy
rozpocznij naukę
unhappy

union

jednostka, rozdział, część
rozpocznij naukę
unit

university

jeżeli nie, chyba że
rozpocznij naukę
unless

aż, aż do, do
rozpocznij naukę
untilna górze, na piętrze
rozpocznij naukę
upstairsużycie, stosowanie, używać, stosować, korzystać
rozpocznij naukę
use

używany, zużyty
rozpocznij naukę
used

pożyteczny, przydatny
rozpocznij naukę
useful

bezużyteczny, bezsensowny
rozpocznij naukę
useless

user


usually


valuable

value

różnorodność, wybór
rozpocznij naukę
variety

various

vegetable

verbvictory

magnetowid, film wideo, kaset wideo, nagrywać na wideo
rozpocznij naukę
video

widok, pogląd
rozpocznij naukę
view


violence


wizyta, odwiedzać, zwiedzać
rozpocznij naukę
visit

gość, turysta
rozpocznij naukę
visitor


głos wyborczy, głosować
rozpocznij naukę
vote

podróż (statkiem)
rozpocznij naukę
voyage

zarobki, wypłata
rozpocznij naukę
wage(s)budzić (się)
rozpocznij naukę
wake

spacer, chód, spacerować, chodzić
rozpocznij naukę
walk

ściana, mur
rozpocznij naukę
wallwardrobe


warn

ostrzeżenie
rozpocznij naukę
warning

wash

marnotrawstwo, odpady, marnować
rozpocznij naukę
waste

zegarek, oglądać
rozpocznij naukę
watch

woda, podlewać
rozpocznij naukę
water

fala, falować, machać
rozpocznij naukę
wave

droga, sposób
rozpocznij naukę
way
nosić (ubranie), ubrać się, zdzierać, wycierać (ubranie)
rozpocznij naukę
wear

weather


Wednesday


weekendpowitanie, witać, witamy!
rozpocznij naukę
welcome

dobrze, zdrowy
rozpocznij naukę
well

zachód (strona świata)
rozpocznij naukę
west

westernwhatever

koło, kierownica
rozpocznij naukę
wheel


kiedykolwiek
rozpocznij naukę
whenever


gdziekolwiek
rozpocznij naukę
whereverchwila, podczas gdy
rozpocznij naukę
while

szept, szeptać
rozpocznij naukę
whisper

biały </