Tyler Oakley - Draw My Life

 0    52 fiszki    Karmelowa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przyrodni brat
rozpocznij naukę
stepbrother

przyrodni brad
rozpocznij naukę
half-brother

siblings

kupić coś i przynieść
rozpocznij naukę
pick up

whatever

jasno fioletowy
rozpocznij naukę
bright purple

basically

back then

develop

uzależniający
rozpocznij naukę
addictive

no matter

compete

porzucić coś
rozpocznij naukę
get off


instantly

Od razu staliśmy się najlepszymi przyjaciółmi
rozpocznij naukę
We instantly became a best friends

doprowadzić do czegoś
rozpocznij naukę
lead up to sth

Doprowadzając do tego punktu w moim życiu
rozpocznij naukę
leading up to this point in my life

uzależnienie od jedzenia
rozpocznij naukę
addiction to food

unhealthy

overweight

Wzięłam sprawy w swoje ręce
rozpocznij naukę
I took matters into my own hands

unfortunately

Odmawiałem jedzenia
rozpocznij naukę
I refuse to eat

na szczęście
rozpocznij naukę
luckily

throughout

przez całą szkołę średnią rozwinąłem bliższą znajomość z nauczycielem
rozpocznij naukę
throughout my middle school years I developed a close relationship with teacher

fluctuation

wahania zdrowia i szczęścia
rozpocznij naukę
fluctuation of my health and happiness

wsparcie dla mnie
rozpocznij naukę
support of me

przezwyciężyć, pokonać
rozpocznij naukę
overcome

wspierający
rozpocznij naukę
supportive

jawnie, otwarcie
rozpocznij naukę
openly

Choć część rodziny nie była wspierająca mnie jako jawnego geja
rozpocznij naukę
Some family was not supportive of me being openly gay

mieć wystarczająco dużo szczęścia
rozpocznij naukę
be lucky enough

uznać kogoś za
rozpocznij naukę
deem

mieć prawo coś zrobić
rozpocznij naukę
have a right to do

denounce

zerwałem z ludźmi, którzy mnie nie wspierali
rozpocznij naukę
I cut the people who didn't support me out of my life

usunąć kogoś z życia
rozpocznij naukę
cut sb out of life

regret

Nigdy nie żałowałem tego przez sekunde
rozpocznij naukę
I never regretted it for a second

nierozłączni
rozpocznij naukę
inseparable

Trójka z nas stała się nierozłączna
rozpocznij naukę
Three of us became inseparable

paczka znajomych
rozpocznij naukę
posse

szybko została dodana do naszej paczki
rozpocznij naukę
and soon she was added to the posse

whereas

Robi po swojemu
rozpocznij naukę
I do my own thing

pozostać z nimi w kontakcie
rozpocznij naukę
keep in touch with them

znaleźć sposób
rozpocznij naukę
find a way

natknąć się przypadkiem na coś
rozpocznij naukę
stumple upon sth

Natknąłem się przypadkiem na youtube
rozpocznij naukę
I stumbled upon youtube


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.