Business English - EfBS - U23 - Taxation

 0    88 fiszek    kristoof
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

opodatkowanie
rozpocznij naukę
taxation


opodatkować
rozpocznij naukę
to tax

podlegać opodatkowaniu
rozpocznij naukę
to be liable to taxation

podatek dochodowy
rozpocznij naukę
income tax

podatek importowy
rozpocznij naukę
import tax

podatek od wartości dodanej
rozpocznij naukę
VAT = Value added tax

podatek akcyzowy
rozpocznij naukę
excise tax

podatek obrotowy
rozpocznij naukę
sales tax

Duty = customs tax

podatek bezpośredni
rozpocznij naukę
direct tax

podatek pośredni
rozpocznij naukę
indirect tax

podatek progresywny
rozpocznij naukę
progressive tax

podatek regresywny
rozpocznij naukę
regressive tax

podatek majątkowy
rozpocznij naukę
wealth tax

podatek od transferu kapitału
rozpocznij naukę
capital transfer tax

podatek od spadku
rozpocznij naukę
inheritance tax

podatek odroczony
rozpocznij naukę
deferred tax

podatek od zysków kapitałowych
rozpocznij naukę
capital gains tax

uchylanie się od płacenia podatków przy wykorzystaniu przepisów ustawowych i luk w ustawodawstwie
rozpocznij naukę
tax avoidance

uchylanie się od płacenia podatków, za pomocą nielegalnych środków
rozpocznij naukę
tax evasion

legal loopholes

luka podatkowa
rozpocznij naukę
tax loophole

zdobywać fundusze, przychody
rozpocznij naukę
raise revenue

wydatki rządowe
rozpocznij naukę
government expenditure

odradzać coś komuś
rozpocznij naukę
dissuade from

zachęcać, pobudzać
rozpocznij naukę
encourage

zezwalać, pozwalać
rozpocznij naukę
permit

przyspieszona deprecjacja/amortyzacja
rozpocznij naukę
accelerated depreciation

podatek należny
rozpocznij naukę
tax bill

sprawiedliwość
rozpocznij naukę
fairness

podatek dochodowy od osób prawnych
rozpocznij naukę
corporation tax

redystrybuować bogactwo, majątek
rozpocznij naukę
redistribute wealth

antybodziec, przyczyna zniechęcenia
rozpocznij naukę
disincentive

stawka podatkowa
rozpocznij naukę
tax rate

być skłonnym do oszukiwania
rozpocznij naukę
to be tempted to cheat

szara strefa
rozpocznij naukę
black/ underground economy

dorabianie na boku, dodatkowa praca nocą i wieczorem
rozpocznij naukę
moonlighting

wyprzedzać, prześcigać
rozpocznij naukę
overtake

odpowiedzialność podatkowa
rozpocznij naukę
tax liability

dodatkowe świadczenie pracownicze(niepieniezne)
rozpocznij naukę
perk

świadczenie zasiłek
rozpocznij naukę
benefit

ubezpieczenie zdrowotne
rozpocznij naukę
health insurance

plany emerytalne
rozpocznij naukę
pension plans

odraczać, przekładać
rozpocznij naukę
postpone

nisza, schron podatkowy(sposób na uniknięcie, opóźnienie podatku)
rozpocznij naukę
tax shelter

donation

odliczany od podatku
rozpocznij naukę
tax deductible

przyspieszyć, przesuwać w czasie
rozpocznij naukę
bring forward

wydatki kapitałowe
rozpocznij naukę
capital expenditure

strata podatkowa
rozpocznij naukę
tax loss

raj podatkowy
rozpocznij naukę
tax haven

ukryć, maskować
rozpocznij naukę
disguise

pranie (brudnych) pieniędzy
rozpocznij naukę
laundering money/money laundering

consumption

być samozatrudnionym
rozpocznij naukę
to be self-employed

ubezpieczenie społeczne
rozpocznij naukę
national insurance

pozwalać, umożliwiać
rozpocznij naukę
allow

indywidualny, poszczególny
rozpocznij naukę
respective

bias

rozległy, szeroko rozpowszechniony
rozpocznij naukę
widespread

Sprawiedliwy – niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
Just – unjust

Sprawiedliwość – niesprawiedliwość
rozpocznij naukę
Justice – injustice

ustalać stopy procentowe
rozpocznij naukę
to set interest rates

to limit

upwards

downwards

operacje otwartego rynku
rozpocznij naukę
open market operations

nadzór, kontrola
rozpocznij naukę
supervision

pożyczkodawca ostatniej instancji
rozpocznij naukę
a lender of last resort

in circulation

stopień płynności
rozpocznij naukę
liquidity ratio

to alter

polityka monetarna
rozpocznij naukę
monetary policy

polityka budżetowa
rozpocznij naukę
budgetary policy

stabilność cen
rozpocznij naukę
price stability

wykorzystywać
rozpocznij naukę
to exploit

risk taker

atrakcja, urok
rozpocznij naukę
appeal

obligacja śmieciowa
rozpocznij naukę
junk bond


handlowiec, przedsiebiorca
rozpocznij naukę
trader

dywersyfikacja, urozmaicenie
rozpocznij naukę
diversification

portfolio


oceniać, szacować
rozpocznij naukę
assess

alternatywne formy inwestycji
rozpocznij naukę
alternative forms of investment

rzecz która się zbiera lub kolekcjonuje
rozpocznij naukę
collectible


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.