Vocabulario 27.08

 0    12 fiszek    b 612
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

sąd pierwszej instancji i śledczy
rozpocznij naukę
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

spory prawne
rozpocznij naukę
disputas jurídicas

Komisja nie zgadza się z tym stanowiskiem
rozpocznij naukę
La Comisión no comparte ese criterio

formularz powiadomienia
rozpocznij naukę
cédula de notificación

motywy drugi i szósty rozporządzenia
rozpocznij naukę
considerandos segundo y sexto del Reglament

dokumenty sądowe i pozasądowe
rozpocznij naukę
documentos judiciales y extrajudiciales

nie definiuje ich, ani nie ustanawia szczególnego trybu dla ich doręczania
rozpocznij naukę
guarda silencio a la hora de definirlos o de dotarlos de un régimen específico para su traslado

charakter wyłącznie przykładowy i otwarty
rozpocznij naukę
valor meramente indicativo y no exhaustivo

Środek odwoławczy od zarządzeń
rozpocznij naukę
Revisión de las diligencias de ordenación

Orzeczenia zaskarżalne
rozpocznij naukę
Resoluciones recurribles

Brak skutku zawieszającego
rozpocznij naukę
Inexistencia de efectos suspensivos

Niezaskarżalność postanowienia
rozpocznij naukę
Irrecurribilidad del auto


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.