Computers and the Internet

 0    56 fiszek    Algutti
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

computer

computr science


keyboard


monitor

ekran
Komputer zawiesił się i ekran przestał wyświetlać cokolwiek.
rozpocznij naukę
screen
The computer crashed and the screen went blank.

printer

drukować

processor

papięć (w komputerze
Mój komputer ma dwa gigabajty pamięci.
rozpocznij naukę
memory
My computer has two gigabytes of memory.

oprogramowanie
rozpocznij naukę
software

program (komputerowy)
rozpocznij naukę
program

gra komputerowa
rozpocznij naukę
computer game

dane
Mój twardy dysk się popsuł i straciłem wszystkie dane.
rozpocznij naukę
date
My hard disk broke down and I lost all my data.


directory

plik
Umieść te pliki w osobnym folderze.
rozpocznij naukę
file
Put these files in a separate folder.

klikać myszą
rozpocznij naukę
click

okno(w programie komputerowym)
rozpocznij naukę
window

przycisk
Click this button to Kliknij ten przycisk, aby zamknąć okno.
rozpocznij naukę
button
Click this button to close the window.

desktop

skrót (na pulpicie komputera)
rozpocznij naukę
shortcut

ikona (na komputerze)
Mam mnóstwo ikon na moim pulpicie.
rozpocznij naukę
icon
I've got lots of icons on my desktop.

internet
Nie mam dostępu do internetu
rozpocznij naukę
internet
I don't have internet access.

strona internetowa
rozpocznij naukę
webside, webpage

adres (strony internetowej)
rozpocznij naukę
address

przeglądarka
Mozilla Firefox to popularna przeglądarka internetowa.
rozpocznij naukę
browser
Mozilla Firefox is a popular internet browser.

przeglądać stronę internetową
rozpocznij naukę
browse a webside

na stronie internetowej
rozpocznij naukę
on a webside

łącze, odnośnik (do strony internetowej)
rozpocznij naukę
link

wyszukiwanie (na komputerze)
rozpocznij naukę
search

poczta elektroniczna
Jaki jest twój adres e-mail?
rozpocznij naukę
e-mail, mail
What's your e-mail address?

sprawdzać pocztę e-mail
Poczekaj minutkę - muszę sprawdzić swoją pocztę.
rozpocznij naukę
check your e-mail
Wait just a minute - I need to check my e-mail.

wysyłać e-maila
Wyślę ci jutro e-maila.
rozpocznij naukę
send an e-mail
I'll send you an e-mail tomorrow.

załącznik (do listu elektronicznego)
Nie mogłem otworzyć załącznika, którego mi przysłałeś w swoim e-mailu.
rozpocznij naukę
attachment
I couldn't open the attachment that you sent with your e-mail.


user

hasło
Musisz najpierw wprowadzić swoje hasło.
rozpocznij naukę
password
You need to key in your password first.

płyta cd
Windows XP ma wbudowane oprogramowanie do nagrywania płyt CD
rozpocznij naukę
cd
Windows XP has built-in CD burning software.

komputer biurkowy
rozpocznij naukę
desktop computer

technologia informacyjna
rozpocznij naukę
IT (Information Technology)

komputer osobisty
rozpocznij naukę
PC (personal computer)

przenośny, łatwy do przeniesienia
Laptopy są łatwiejsze do przeniesienia niż komputery biurkowe.
rozpocznij naukę
portable, transportable
Laptops are more portable than desktop computers.

uruchomić komputer
rozpocznij naukę
start up the computer

zrestartować komputer
The operating system System operacyjny zawiesił się i musiałem zrestartować komputer.
rozpocznij naukę
restart the computer
The operating system crashed and I had to restart the computer.

system operacyjny
rozpocznij naukę
operating system

application

pirackie oprogramowanie
rozpocznij naukę
pirated software

install

instalation

uruchomić program
rozpocznij naukę
run a programme

otworzyć plik
rozpocznij naukę
open a file

klawisz
Ona nacisnęła kilka klawiszy na klawiaturze.
rozpocznij naukę
key
She hit several keys on the keyboard.

sprzęt komputerowy
rozpocznij naukę
hardware

klawisz spacji
rozpocznij naukę
spacebar


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.