Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: państwo i społeczeństwo - partie i politycy: der Staat und die Gesellschaft - die Parteien und die Politiker

 0    77 fiszek    fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

der Agitator (die Agitatoren)

der Aktivist (die Aktivisten)

die Anarchie (die Anarchien)

der Anarchist (die Anarchisten)

autonomiczny
rozpocznij naukę
autonom

być w partii
rozpocznij naukę
in einer Partei sein

centrum sceny politycznej
rozpocznij naukę
die Mitte

członek partii
rozpocznij naukę
der Parteimitglied (die Parteimitglieder)

der Diktator (die Diktatoren)

die Demokratie (die Demokratien)

der Demokrat (die Demokraten)

demokratyczny
rozpocznij naukę
demokratisch

die Diktatur (die Diktaturen)

die Diplomatie (kein Plural)

der Diplomat (die Diplomaten)

die Föderation (die Föderationen)

Bundes-

der Gouverneur (die Gouverneure)

der Imperialismus (die Imperialismen)

imperial

die Koalition (die Koalitionen)

der Kommunist (die Kommunisten)

komunistyczny
rozpocznij naukę
kommunistisch

der Kommunismus (kein Plural)

konserwatysta
rozpocznij naukę
der Konservative (die Konservativen)

konserwatywny
rozpocznij naukę
konservativ

lewica (w parlamencie)
rozpocznij naukę
die Linke (die Linken)

Links-

der Liberalismus (kein Plural)

liberal

der Liberale (die Liberale)

lider polityczny
rozpocznij naukę
der Parteiführer (die Parteiführer)

nacjonalista
rozpocznij naukę
der Nationalist (die Nationalisten)

nacjonalistyczny
rozpocznij naukę
nationalistisch

der Nationalismus (kein Plural)

otrzymywać miejsca w niemieckim parlamencie
rozpocznij naukę
Sitze im Bundestag bekommen

das Parlament (die Parlamente)

parlamentarny
rozpocznij naukę
parlamentarisch

parlamentarzysta
rozpocznij naukę
der Parlamentarier (die Parlamentarier)

die Partei (die Parteien)

Partia Republikańska
rozpocznij naukę
Republikanische Partei (Republikanische Partei)

partia rządząca
rozpocznij naukę
die Regierungspartei (die Regierungsparteien)

partia opozycyjna
rozpocznij naukę
die Oppositionspartei (die Oppositionsparteien)

Partia Wolnych Demokratów
rozpocznij naukę
Freie Demokratische Partei

parteilich

Platforma Obywatelska
rozpocznij naukę
Bürgerplattform

Polskie Stronnictwo Ludowe
rozpocznij naukę
Polnische Bauernpartei

die politische Rechte

Prawo i Sprawiedliwość
rozpocznij naukę
Recht und Gerechtigkeit

prezydentura
rozpocznij naukę
die Präsidentschaft (die Präsidentschaften)

der Anführer (die Anführer)

rada związkowa
rozpocznij naukę
der Bundesrat

radikal (radikal)

der Radikalist (die Radikalisten)

die Republik (die Republiken)

republikanin
rozpocznij naukę
der Republikaner (die Republikaner)

republikański
rozpocznij naukę
republikanisch

das Regime (die Regime(s))

rzecznik prasowy
rozpocznij naukę
der Pressesprecher (die Pressesprecher)

der Sejm (kein Plural)

der Senat (die Senate)

der Senator (die Senatoren)

socjaldemokracja
rozpocznij naukę
"die Sozialdemokratie

(kein Plural)

socjaldemokrata
rozpocznij naukę
der Sozialdemokrat (die Sozialdemokraten)

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
rozpocznij naukę
Sozialdemokratische Partei Deutschlands

socjaldemokratyczny
rozpocznij naukę
sozialdemokratisch

der Sozialist (die Sozialisten)

socjalistyczny
rozpocznij naukę
sozialistisch

der Sozialismus (kein Plural)

Sojusz Lewicy Demokratycznej
rozpocznij naukę
Bund der demokratischen Linken

totalitär

totalitaryzm
rozpocznij naukę
der Totalitarismus (kein Plural)

tymczasowe zawieszenie w czynnościach służbowych
rozpocznij naukę
vorläufige Dienstenthebung

Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
rozpocznij naukę
Christlich Demokratische Union

Unia Chrześcijańsko-Społeczna
rozpocznij naukę
Christlich Soziale Union

zostać wybranym przez ludność
rozpocznij naukę
von der Bevölkerung gewählt werden


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.