072 Życie w pracy

 0    46 fiszek    rlach
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wznosić się
rozpocznij naukę
move up
dodatkowe świadczenia
rozpocznij naukę
benefits, perks
nagroda, nagradzać, nagroda pieniężna
rozpocznij naukę
reward
satysfakcjonujący, dochodowy, opłacalny
rozpocznij naukę
rewarding
wyzwanie
rozpocznij naukę
challenge
wyzywający, prowokujący, stawiający wysokie wymagania, ambitny
rozpocznij naukę
challenging.
efektowny, olśniewający, uroczysty
rozpocznij naukę
glamorous
osiągnąć porozumienie
rozpocznij naukę
reach an agreement
umowa płacy, warunki płatności
rozpocznij naukę
pay deal
plan emerytalny
rozpocznij naukę
pension scheme
związek pielęgniarek
rozpocznij naukę
nurse's union
praca bez perspektyw
rozpocznij naukę
dead-end job
ruchomy czas pracy
rozpocznij naukę
flexi-time
podwyżka płac
rozpocznij naukę
pay-rise
brać udział, uczęszczać, być obecnym
rozpocznij naukę
attend
jeśli masz ochotę, jeśli chcesz
rozpocznij naukę
if you like
twój sposób
rozpocznij naukę
your way up
tak, w ten sposób
rozpocznij naukę
in this way
oprócz, poza, z wyjątkiem
rozpocznij naukę
except
zablokowany
rozpocznij naukę
stuck
obowiązek, odpowiedzialność
rozpocznij naukę
responsibility
strajk, atak, uderzenie,
rozpocznij naukę
strike
zgadzający się, akceptujący, zrezygnowany
rozpocznij naukę
resigned
zjednoczenie, związek, związek zawodowy
rozpocznij naukę
union
zwiększać, wzrastać, powiększenie, wzrost
rozpocznij naukę
increase
żądanie, postulat
rozpocznij naukę
demand
poszukiwany, wzięty, żądany
rozpocznij naukę
demanded
odrzucać, odtrącać
rozpocznij naukę
reject
odrzucony
rozpocznij naukę
rejected
głos, głosowanie, głosować, przyznać
rozpocznij naukę
vote
Ja pracuję do późna
rozpocznij naukę
I work very long hours
Moja praca nie jest dobrze płatna
rozpocznij naukę
My work isn't very well paid
Ja mam firmowy samochód
rozpocznij naukę
I have a company car
Ja dostaję sześć tygodni płatnych wakacji
rozpocznij naukę
I get six week’s paid holiday
Ja często robię nadgodziny
rozpocznij naukę
I often do overtime
Oni prowadzą system ruchomego czasu pracy
rozpocznij naukę
They run a system of flexi-time
Ja dostaję regularną podwyżkę
rozpocznij naukę
I get regular
Ja mam prywatne ubezpieczenie zdrowotne
rozpocznij naukę
I have a private health insurance
Ja wziąłem kilka dni wolnego
rozpocznij naukę
I took a few days off
Ja chce wznosić się po szczeblach kariery
rozpocznij naukę
I want to moved up the career ladder
Ja musze uczestniczyć w tak wielu spotkaniach
rozpocznij naukę
I have to attend to so many meetings
Ja prowadzę swój własny biznes
rozpocznij naukę
I run my own business
Ja muszę poradzić sobie z trudnymi klientami
rozpocznij naukę
I have to deal with difficulties customers
Jestem szefem samego siebie
rozpocznij naukę
I'm my own boss
To jest bardzo satysfakcjonujące wiedzieć że pomogłem komuś
rozpocznij naukę
It is very satisfying to know that I helped somebody
To jest bardzo satysfakcjonujące, przynoszące dochód
rozpocznij naukę
It is very rewarding

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.