Angol 3

 0    60 fiszek    weronikatb
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

piwnica, podziemie
rozpocznij naukę
cellar

basement


wylot, ujście
rozpocznij naukę
outlet

conjunction

paragraf, klauzula
rozpocznij naukę
clause

belong

dziwactwo, fantazja, kaprys
rozpocznij naukę
quirk

currency

ilość, kwota, suma
rozpocznij naukę
amount

sprawdzać, patrzeć w górę
rozpocznij naukę
look up

uporządkować
rozpocznij naukę
sort out

bystry, ostry, spiczasty
rozpocznij naukę
sharp

garlic

przekąska, przystawka
rozpocznij naukę
appetizer

napój
Czy już zamówiłeś napoje?
rozpocznij naukę
beverage
Have you ordered the beverages yet?

kwaśny, cierpki
rozpocznij naukę
sour

wyróżnienie, różnica, odróżnienie
rozpocznij naukę
distinction

zawartość
Zawartość tej strony nie jest zbyt interesująca.
rozpocznij naukę
content
The content of this site is not very interesting.

obecnie, w dzisiejszych czasach
rozpocznij naukę
nowadays

nuta, notatka, uwaga
rozpocznij naukę
note

napiwek, wskazówka, rada
rozpocznij naukę
tip

dodanie, dodatek, domieszka
rozpocznij naukę
addition

spokrewniony, związany
rozpocznij naukę
related

spółgłoska
rozpocznij naukę
consonant

zgodny, logiczny, spójny
rozpocznij naukę
consistent

czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
rozpocznij naukę
whether
I don't know whether I should go there or not.

wartość, warty
rozpocznij naukę
worth

spotkanie, pojedynek, starcie
rozpocznij naukę
encounter

wskrzesić, przywrócić
rozpocznij naukę
revive

między, wśród
rozpocznij naukę
among

wzdłuż, przy
rozpocznij naukę
along

odmawiać, wzbraniać się
rozpocznij naukę
refuse

wzgląd, spojrzenie, szacunek,
rozpocznij naukę
regard

regarded

wyjazd, odjazd, wylot, odejści
rozpocznij naukę
departure

siła, moc, natężenie
rozpocznij naukę
force

wymienić, zastąpić
rozpocznij naukę
replace

ponownie połączyć
rozpocznij naukę
reunite

uszeregować
rozpocznij naukę
line-up

worldwide

wykres, grafik
rozpocznij naukę
chart

osiągnięty
rozpocznij naukę
reached

uwolnienie, wydanie, wypuszczenie
rozpocznij naukę
release

acclaim

potrójny, potrajać
rozpocznij naukę
treble

wewnętrzny, środkowy
rozpocznij naukę
inner

outer

szczególny, określony
rozpocznij naukę
particular

podzielone na
rozpocznij naukę
divided into

stalowy, stal
rozpocznij naukę
steel

rzutki
Weź te rzutki i rzuć nimi w tarczę, jedna po drugiej.
rozpocznij naukę
darts
Take those darts and throw them at the dartboard one-by-one.

scena, etap, faza
rozpocznij naukę
stage

thoroughbred

prowadzący, czołowy, wiodący
rozpocznij naukę
leading

przeszkoda, płotek
rozpocznij naukę
hurdle

turniej, zawody
rozpocznij naukę
tournament

trójnik, podwyższenie
rozpocznij naukę
tee

crossbar

dodatkowy, nadliczbowy
rozpocznij naukę
additional


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.