IELTS #15

 0    77 fiszek    dominik550
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
100-year-olds
rozpocznij naukę
stulatkowie
relieve
rozpocznij naukę
łagodzić
relieve monotony
rozpocznij naukę
urozmaicać
relieve stress
rozpocznij naukę
łagodzić stres
villain
rozpocznij naukę
łotr, bandzior
most striking features
rozpocznij naukę
najbardziej widoczne cechy
old market square
rozpocznij naukę
Stary Rynek
car park
rozpocznij naukę
parking
to fund
rozpocznij naukę
finansować
all more difficult
rozpocznij naukę
o wszystkie trudniejszy
scholarship
rozpocznij naukę
stypendium
mayor
rozpocznij naukę
burmistrz, prezydent miasta
cause sth to happen
rozpocznij naukę
spowodować coś
as a result
rozpocznij naukę
w rezultacie
adverse outcome
rozpocznij naukę
niekorzystny wynik
half as large as sth
rozpocznij naukę
w połowie tak duży jak coś
landmark
The discovery of penicillin was a landmark in medicine.
rozpocznij naukę
punkt orientacyjny, kamień milowy
fast growing city
rozpocznij naukę
szybko rozwijające się miasto
refreshments
light refreshments will be served from 3 pm in the main hall
rozpocznij naukę
napoje i zakąski, bufet
disapproval
rozpocznij naukę
dezaprobata
eagerness
Tom in his eagerness had misjudged the distance.
rozpocznij naukę
entuzjazm, pragnienie, podniecenie
misjudge
he misjudged the distance
rozpocznij naukę
źle osądzić, źle oszagować
procedures need to be followed
rozpocznij naukę
procedury muszą być przestrzegane
pale into insignificance
rozpocznij naukę
blednąć, schodzić na plan dalszy
insignificance
rozpocznij naukę
znikomość, błahość
simplicity
rozpocznij naukę
prostota
for the sake of simplicity
rozpocznij naukę
dla uproszczenia
secrecy
rozpocznij naukę
dyskrecja, tajność
in secrecy
rozpocznij naukę
w tajemnicy
swear to secrecy
rozpocznij naukę
Przysięgać dochować tajemnicy
breakage
glass breakage insurance
rozpocznij naukę
uszkodzenie
breakages
rozpocznij naukę
szkody
There is every likelihood that
rozpocznij naukę
Istnieje wszelkie prawdopodobieństwo, że
independency
rozpocznij naukę
niezależność
notoriety
rozpocznij naukę
zła sława, rozgłos
sober
rozpocznij naukę
trzeźwy, rzeczowy, poważny
sobriety
rozpocznij naukę
trzeźwość, stateczność, powaga
closure
We know that the hospital is faced with closure
rozpocznij naukę
zamknięcie
package
rozpocznij naukę
paczka, opakowanie, pakiet
rehearse
rozpocznij naukę
robić próbę
rehearsal
In rehearsal Rutter constantly reminds actors to 'keep the mask of performance... remember that theatre isn't life'.
rozpocznij naukę
próba
vacancy
rozpocznij naukę
luka, wolny pokój, wolny etat
commitment
rozpocznij naukę
zobowiązanie, zaangażowanie
commitment to sth
rozpocznij naukę
oddanie czemuś
social commitment
rozpocznij naukę
zaangażowanie społeczne
prosperous
rozpocznij naukę
dostatni, pomyślny
he's very prosperous
rozpocznij naukę
dobrze mu się powodzi
prosperity
All that talk in America of never-ending cycle of technology-driven prosperity was overblown.
rozpocznij naukę
pomyślność, szczęście
overblown
rozpocznij naukę
wyszukany, pretensjonalny
evidence
rozpocznij naukę
dowód
to approve of sth
I approve of the government
rozpocznij naukę
pochwalać coś
express approval
rozpocznij naukę
wyrazić zgodę
cope with sth
coping with stress
rozpocznij naukę
radzić sobie z czymś
put sth down to sth
I put your headaches down to overwork
rozpocznij naukę
przypisać coś czemuś
to comply with sth
rozpocznij naukę
stosować się do czegoś
simultaneous
rozpocznij naukę
jednoczesny
simultaneously
rozpocznij naukę
jednocześnie
make-believe
rozpocznij naukę
udawanie, pozorny, fikcyjny
make furious
rozpocznij naukę
rozzłościć
stick to rules
rozpocznij naukę
trzymać się zasad
assembly line
rozpocznij naukę
linia montażowa
relevant
rozpocznij naukę
istotny, odpowiedni
irrelevant
rozpocznij naukę
nieistotny, nie na temat
self-sufficient
rozpocznij naukę
samowystarczalny, samodzielny
surroundings
rozpocznij naukę
otoczenie
surrounding
rozpocznij naukę
otaczający
coffee
rozpocznij naukę
kawa
irresistible
rozpocznij naukę
nieodparty
irresistible urge
rozpocznij naukę
nieodparta chęć
oblivious of sth
He was utterly oblivious of the danger and that's why he ignored the alarm.
rozpocznij naukę
niepomny, nieświadomy czegoś
utterly
rozpocznij naukę
całkowicie, zupełnie
venue
rozpocznij naukę
miejsce
spare
rozpocznij naukę
zapasowy, wolny
streamline
rozpocznij naukę
optymalizować, ulepszać, opływowy kształt
streamlined vehicle
rozpocznij naukę
samochód o opływowych kształtach, szybki
root cause
rozpocznij naukę
przyczyna, źródło
primary cause
rozpocznij naukę
główna przyczyna

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.