IELTS #18

 0    43 fiszki    dominik550
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
on account of sth
rozpocznij naukę
ze względu na coś
to be of [or under] the impression that...
rozpocznij naukę
mylnie sądzić, że
to make an impression on sb
rozpocznij naukę
wywiarać na kimś wrażenie
to be impressed with sth
rozpocznij naukę
być pod wrażeniem czegoś
to be greatly impressed
rozpocznij naukę
być pod wielkim wrażeniem
to demand sth
rozpocznij naukę
żądać czegoś, domagać się czegoś
demand
rozpocznij naukę
popyt
demand
rozpocznij naukę
zażadać
demand for sth
rozpocznij naukę
żądanie czegoś, zapotrzebowanie na coś
to be in demand
rozpocznij naukę
cieszyć się powodzeniem
decline in demand
rozpocznij naukę
spadek popytu
much to my surprise
rozpocznij naukę
ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu
to come as a surprise to sb
rozpocznij naukę
być dla kogoś niespodzienką
beneath contempt
rozpocznij naukę
poniżej krytyki
contempt
rozpocznij naukę
pogarda
to hold sb/sth in contempt
rozpocznij naukę
gardzić kimś/czymś
infamous
rozpocznij naukę
nikczemny, cieszący się złą sławą
to comply with sth
rozpocznij naukę
stosować się do czegoś
witness for sth
We have been witness for rapid transformation of the neighbourhood
rozpocznij naukę
świadkować czemuś, być świadkiem czegoś
at sb's disposal
My friend had a lot of cash on her disposal
rozpocznij naukę
do czyjejś dyspozycji
the exception proves the rule
rozpocznij naukę
Wyjątek potwierdza regułę
an exception to the rule
rozpocznij naukę
wyjątek od reguły
to refrain from sth
rozpocznij naukę
powstrzymywać się od czegoś
without resort to sth
rozpocznij naukę
bez użycia czegoś
as a last resort
rozpocznij naukę
w ostateczności
to be sb's last resort
rozpocznij naukę
być czyjąś ostatnią deską ratunku
to result in sth
rozpocznij naukę
prowadzić do czegoś, skutkowa c czymś
to conceal sth from sb
rozpocznij naukę
ukrywać coś przed kimś
investigation into the causes of an accident
rozpocznij naukę
Dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku
on request
rozpocznij naukę
na zamówienie, na życzenie
jeopardy
rozpocznij naukę
niebezpieczeństwo
to put sth in jeopardy
More and more species of birds on our planet are standing in jeopardy.
rozpocznij naukę
zagrozić komuś
stands in jeopardy
rozpocznij naukę
stać pod znakiem zapytania
hindrance
rozpocznij naukę
przeszkoda
hindrances to the marriage
rozpocznij naukę
przeszkody do zawarcia małżeństwa
amenable to sth
rozpocznij naukę
otwarty na coś
amenable to do sth
rozpocznij naukę
skłonny coś zrobić
to strive to do sth
She strived for more food for her children. He strived to be a better person.
rozpocznij naukę
dążyć do zrobienia czegoś
strive for perfection
rozpocznij naukę
dążyć do doskonałości
tenet
rozpocznij naukę
zasada, doktryna, dogmat
principle
rozpocznij naukę
zasada, reguła
in principle
rozpocznij naukę
w zasadzie, zasadniczo
on principle
rozpocznij naukę
z zasady

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.