0406

 0    90 fiszek    1063348190
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
grant for
rozpocznij naukę
授予
allocation
rozpocznij naukę
分配
scale back
rozpocznij naukę
缩减
controversial
rozpocznij naukę
争论的
authorize
rozpocznij naukę
授权
intellectual property
rozpocznij naukę
知识产权
abuzz
rozpocznij naukę
叽叽喳喳的
conduct a review
rozpocznij naukę
进行审查
eliminate
rozpocznij naukę
消除
curb on
rozpocznij naukę
遏制
dramatic
rozpocznij naukę
戏剧性
mutual-fund
rozpocznij naukę
共同基金
pool assets
rozpocznij naukę
筹集资产
rule
rozpocznij naukę
裁决
explosion
rozpocznij naukę
爆炸,激增
initially
rozpocznij naukę
起初
emerging markets
rozpocznij naukę
新兴市场
stake out
rozpocznij naukę
立桩标出
exclusive
rozpocznij naukę
独有的,唯一的
defensive move
rozpocznij naukę
防守举动
punch
rozpocznij naukę
用拳猛击
a court filing
rozpocznij naukę
法院备案
issue
rozpocznij naukę
问题,发行
take position
rozpocznij naukę
采取立场
hedge risk
rozpocznij naukę
规避风险
a panel of judges
rozpocznij naukę
评审小组
evaluate
rozpocznij naukę
评估
supreme
rozpocznij naukę
最高
narrow the scope of
rozpocznij naukę
缩小范围
justices
rozpocznij naukę
法官
signal
rozpocznij naukę
表示
judge
rozpocznij naukę
法官
react to
rozpocznij naukę
反应
attorney
rozpocznij naukę
律师
restriction
rozpocznij naukę
限制
controversy
rozpocznij naukę
争议
comply with
rozpocznij naukę
遵守
dismiss
rozpocznij naukę
解雇
goodwill
rozpocznij naukę
善意
hostility
rozpocznij naukę
敌意
dignity
rozpocznij naukę
尊严
be immune to
rozpocznij naukę
免疫
esteem
rozpocznij naukę
尊重
looming
rozpocznij naukę
若隐若现
regarding
rozpocznij naukę
关于
a prevailing trend
rozpocznij naukę
一种普遍的趋势
prevail
rozpocznij naukę
战胜;流行
far-reaching consequences
rozpocznij naukę
影响深远的后果
inexorable decline
rozpocznij naukę
不可阻挡的衰落
scope
rozpocznij naukę
范围
arts coverage
rozpocznij naukę
艺术报道
arts criticism
rozpocznij naukę
艺术评论
a considerable number of
rozpocznij naukę
相当多的
marvel at
rozpocznij naukę
惊叹
content
rozpocznij naukę
内容
deem
rozpocznij naukę
认为
general-circulation dailies
rozpocznij naukę
面向大众的日报
the eve of
rozpocznij naukę
前夕
newsprint
rozpocznij naukę
报纸
stylish
rozpocznij naukę
时尚
ornament
rozpocznij naukę
装饰
far-off
rozpocznij naukę
遥远
take for granted
rozpocznij naukę
认为是理所当然的
critics
rozpocznij naukę
评论家
journalism
rozpocznij naukę
新闻学
daily press
rozpocznij naukę
每日新闻
literary gift
rozpocznij naukę
文学天赋
be tempted to do sth
rozpocznij naukę
很想做某事
contempt
rozpocznij naukę
鄙视
solely, only
rozpocznij naukę
仅仅是
essay / composition
rozpocznij naukę
论文/作文
cricket
rozpocznij naukę
板球
foremost
rozpocznij naukę
最重要的是
stylist
rozpocznij naukę
文体学家
be knighted
rozpocznij naukę
被封为爵士
vast
rozpocznij naukę
广大
specialist
rozpocznij naukę
专家
save to children
rozpocznij naukę
除了孩子
journalistic
rozpocznij naukę
新闻界
richly upholstered
rozpocznij naukę
极其华丽的
prose
rozpocznij naukę
散文
specialize in
rozpocznij naukę
专攻
amateur
rozpocznij naukę
业余的
retreat
rozpocznij naukę
撤退到一个房间
indicate
rozpocznij naukę
表明
elaborate layout
rozpocznij naukę
精心布局
radical viewpoint
rozpocznij naukę
激进的观点
cater to
rozpocznij naukę
迎合
prominent
rozpocznij naukę
突出的
mournful
rozpocznij naukę
悲哀的

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.