Past Simple - Czasowniki Regularne - teoria

4.3  2    10 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W czasownikach zakończonych na spółgłoskę i -y...
rozpocznij naukę
4) -y zamieniamy na -i + -ed
Które słowa mogą sugerować użycie czasu Past Simple?
rozpocznij naukę
Użycie czasu Past Simple mogą sugerować niektóre przysłówki.
Kiedy używamy czasu Past Simple?
rozpocznij naukę
Czasu Past Simple używamy do mówienia o czynnościach zakończonych w przeszłości lub mających miejsce w konkretnie określonym czasie w przeszłości. Czas Past Simple często występuje w opowiadaniach.
Jak tworzymy zdanie pytające z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple?
rozpocznij naukę
Potrzebny jest czasownik posiłkowy DID. Szyk zdania pytającego w czasie Past Simple wygląda następująco: (słowo pytające) + DID + podmiot + czasownik główny bez końcówki -ed + ...
W czasownikach jednosylabowych zakończonych na jedną samogłoskę i jedną spółgłoskę...
rozpocznij naukę
3) podwajamy ostatnią spółgłoskę
+5 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Podstawowa gramatyka angielska"
(w sumie 1 237 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.