Past Simple - Czasowniki Regularne - teoria

4.3  2    10 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W czasownikach zakończonych na spółgłoskę i -y...
rozpocznij naukę
4) -y zamieniamy na -i + -ed
Kiedy używamy czasu Past Simple?
rozpocznij naukę
Czasu Past Simple używamy do mówienia o czynnościach zakończonych w przeszłości lub mających miejsce w konkretnie określonym czasie w przeszłości. Czas Past Simple często występuje w opowiadaniach.
Jak tworzymy zdanie pytające z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple?
rozpocznij naukę
Potrzebny jest czasownik posiłkowy DID. Szyk zdania pytającego w czasie Past Simple wygląda następująco: (słowo pytające) + DID + podmiot + czasownik główny bez końcówki -ed + ...
W czasownikach jednosylabowych zakończonych na jedną samogłoskę i jedną spółgłoskę...
rozpocznij naukę
3) podwajamy ostatnią spółgłoskę
Które słowa mogą sugerować użycie czasu Past Simple?
rozpocznij naukę
Użycie czasu Past Simple mogą sugerować niektóre przysłówki.
+5 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Podstawowa gramatyka angielska"
(w sumie 1 237 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.