Mowa Zależna - przykłady

5  1    46 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
w tym tygodniu
(mowa niezależna)
rozpocznij naukę
this week
teraz
(mowa niezależna)
rozpocznij naukę
now
w tamtym tygodniu
(mowa zależna)
rozpocznij naukę
that week
poprzedniej nocy
(mowa zależna)
rozpocznij naukę
the night before
Tom powiedział: "Dobrze się bawiłem dwa dni temu".
(mowa niezależna)
rozpocznij naukę
Tom said, "I enjoyed myself a lot two days ago".
jutro
(mowa niezależna)
rozpocznij naukę
jutro po angielsku
tomorrow
Grzegorz powiedział, że mnie kocha.
(mowa zależna)
rozpocznij naukę
George said that he loved me.
+39 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Podstawowa gramatyka angielska"
(w sumie 1 237 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoria

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.