Konstrukcja 'Going to' - przykłady

4.5  1    24 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Będzie padać.
(widać chmury)
rozpocznij naukę
It is going to rain.
Nie zamierzam iść na spacer.
(forma skrócona)
rozpocznij naukę
I'm not going to go for a walk.
Dlaczego zamierzam iść na spacer?
rozpocznij naukę
Why am I going to go for a walk?
Nie zamierzamy się więcej spotykać.
(forma skrócona)
rozpocznij naukę
We aren't going to meet again. / We're not going to meet again.
W przyszłym roku nie będziecie mieć 18 lat.
(forma skrócona)
rozpocznij naukę
You aren't going to be 18 next year. / You're not going to be 18 next year.
Nie zamierzam iść na spacer.
rozpocznij naukę
I am not going to go for a walk.
Oni nie zamierzają kupić tego mieszkania.
rozpocznij naukę
They are not going to buy this flat.
+17 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Podstawowa gramatyka angielska"
(w sumie 1 237 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.