There is / there are - przykłady

5  1    30 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
W jej klasie nie ma piętnastu dziewcząt.
rozpocznij naukę
There are not 15 girls in her class. / There aren't 15 girls in her class.
Czy w jej klasie będzie piętnaście dziewcząt?
rozpocznij naukę
Will there be 15 girls in her class?
(np. przypuszczenie)
Ostatnio przed sklepem był mężczyzna.
rozpocznij naukę
There has been a man standing in front of the shop recently.
W poniedziałek rano nie ma zajęć z literatury.
rozpocznij naukę
There is not a literature class on Monday morning. / There isn't a literature class on Monday morning.
Czy na stole znajdowała się jakaś lampa?
rozpocznij naukę
Was there any lamp on the table?
Przed sklepem stoi mężczyzna.
rozpocznij naukę
There is a man standing in front of the shop.
Czy w poniedziałek rano są zajęcia z literatury?
rozpocznij naukę
Is there a literature class on Monday morning?
+23 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"Podstawowa gramatyka angielska"
(w sumie 1 237 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.