Present Perfect - Czasowniki Regularne - przykłady

3.5  2    28 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Nie ugotowaliście brokułów.
rozpocznij naukę
You have not / haven't cooked broccoli.
Posprzątałeś swój pokój.
rozpocznij naukę
You have cleaned your room.
(posprzątałeś i teraz pokój jest czysty)
Ugotowaliście brokuły.
rozpocznij naukę
You have cooked broccoli.
(teraz są ugotowane, wciąż czuć zapach z gotowania)
Czy uczeń skończył krzyżówkę?
rozpocznij naukę
Has the pupil finished the crossword?
właśnie
(właśnie przed chwilą)
rozpocznij naukę
just
nadal / wciąż
rozpocznij naukę
nadal / wciąż po angielsku
still
ostatnio
rozpocznij naukę
recently / lately
+21 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Podstawowa gramatyka angielska"
(w sumie 1 237 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.