Strona Bierna - teoria

4.8  2    12 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Jaka jest struktura zdania pytającego w stronie biernej w czasie Present Simple?
rozpocznij naukę
odmieniony czasownik TO BE + podmiot + past participle + ... + (by + wykonawca czynności)?
Jaka jest struktura zdania twierdzącego w stronie biernej w czasie Present Perfect?
rozpocznij naukę
podmiot + HAVE / HAS BEEN + past partciple + ... + (by + wykonawca czynności).
Jaka jest struktura zdania pytającego w stronie biernej w czasie Past Simple?
rozpocznij naukę
WAS / WERE + podmiot + past participle + ... + (by + wykonawca czynności)?
Jaka jest struktura zdania przeczącego w stronie biernej w czasie Present Simple?
rozpocznij naukę
podmiot + odmieniony czasownik TO BE + NOT + past participle + ... + (by + wykonawca czynności).
Jaka jest struktura zdania twierdzącego w stronie biernej w czasie Present Simple?
rozpocznij naukę
podmiot + odmieniony czasownik TO BE + past partciple + ... + (by + wykonawca czynności).
Jaka jest struktura zdania pytającego w stronie biernej w czasie Future Simple?
rozpocznij naukę
WILL + podmiot + BE + past participle + ... + (by + wykonawca czynności)?
+6 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Podstawowa gramatyka angielska"
(w sumie 1 237 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.