Czasowniki Modalne - przykłady

5  3    38 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Być może on nas odwiedzi dziś wieczorem.
rozpocznij naukę
He may visit us tonight.

móc; forma czasu Past Simple od czasownika 'may'
(może odnosić się do czasu przeszłego, ale nie koniecznie; w zdaniu pytającym w czasie teraźniejszym wyraża grzeczniejsze pytanie)
rozpocznij naukę
might

móc
(np. przy wyrażaniu pozwolenia i prawdopodobieństwa)
rozpocznij naukę
móc po angielsku
may

Pomożemy wam.
rozpocznij naukę
We shall help you.

Nie musisz myć włosów.
rozpocznij naukę
You do not have to wash your hair. / You don't need to wash your hair.
(Aby wyrazić brak przymusu, przeczenie od 'must' tworzy się za pomocą konstrukcji 'have to' lub 'need to'.)

móc / umieć / potrafić; forma czasu Past Simple of czasownika 'can'
(odnosi się do czasu przeszłego; w zdaniu teraźniejszym to grzeczniejsza forma 'can')
rozpocznij naukę
could

Muszę umyć włosy.
rozpocznij naukę
I must wash my hair.

+31 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Podstawowa gramatyka angielska"
(w sumie 1 237 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.