Sharing a flat - Matura Last Minute 1

 0    16 fiszek    Karmelowa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Teraz twoja kolej na sprzątanie kuchni.
rozpocznij naukę
It's your turn to clean the kitchen.
Przestawmy meble
rozpocznij naukę
Let's move the furniture.
Nie chcę spać przy oknie.
rozpocznij naukę
I don't want do sleep by the window.
Bądź cicho, muszę się uczyć.
rozpocznij naukę
Be quiet, I must study.
Ja odkurzę, a ty wyniesiesz śmieci.
rozpocznij naukę
I will vacuum, and you take the rubbish out.
Ja zabiorę rzeczy do pralni a ty odkurzysz meble.
rozpocznij naukę
I will take the clothes to the laundry, and you dust the furniture.
Wolałbym, abyś nie trzymał kota w domu. Mam alergię na koty.
rozpocznij naukę
I'd rather you didn't keep a cat in the house. I'm allergic to cats.
Czy będziesz używał komputera dziś wieczorem?
rozpocznij naukę
Will you be using the computer tonight?
Ścisz telewizor, jest już późno.
rozpocznij naukę
Turn the TV down, it's quite late.
Następnym razem to ja ugotuję coś na kolację.
rozpocznij naukę
Next time I will cook something for dinner.
Zrobiłeś okropny bałagan w kuchni.
rozpocznij naukę
You have made an awful mess in the kitchen.
Trzeba umyć okna.
rozpocznij naukę
The windows need cleaning.
Nie podoba mi się, że rozrzucasz swoje ubrania po całym pokoju.
rozpocznij naukę
I don't like it when you scatter your clothes all over the room.
Czy masz coś przeciwko temu, że włączę telewizor?
rozpocznij naukę
Do you mind if I turn the TV on?
Czy mógłbyś wyłączyć telewizor?
rozpocznij naukę
Could you turn the TV off?
Ustalmy zasady sprzątania.
rozpocznij naukę
Let's set the rules of cleaning up.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.