historia polski

 0    38 fiszek    jakubd1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Chrzest Polski
rozpocznij naukę
996 rok
Zjazd w Gnieźnie
rozpocznij naukę
100 rok
Podział Polski na dzielnice
rozpocznij naukę
1138 rok
Unia polsko-litewska
rozpocznij naukę
1385 rok
Bitwa pod Grunwaldem
rozpocznij naukę
1410 rok
Pokój w Toruniu
rozpocznij naukę
1411 rok
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
rozpocznij naukę
lata 1454 - 66
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
rozpocznij naukę
1525 rok
Unia lubelska z Litwą
rozpocznij naukę
1569 rok
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
rozpocznij naukę
1573 rok
Unia brzeska
rozpocznij naukę
1596 rok
Początek wojny ze Szwedami
rozpocznij naukę
1600 rok
Bitwa pod Kircholmem
rozpocznij naukę
1605 rok
Wojna trzydziestoletnia
rozpocznij naukę
lata 1618-48
Bitwa morska pod Oliwą
rozpocznij naukę
1627 rok
Wojny polsko-rosyjskie
rozpocznij naukę
lata 1609-19
Wojny polsko-tureckie
rozpocznij naukę
lata 1620-99
Klęska pod Cecorą
rozpocznij naukę
1620 rok
Bitwa pod Chocimiem
rozpocznij naukę
1621 rok
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
rozpocznij naukę
1672 rok
Zwycięstwo pod Chocimiem
rozpocznij naukę
1673 rok
Odsiecz wiedeńska
rozpocznij naukę
1683 rok
Pokój w Karłowicach
rozpocznij naukę
1699 rok
Sejm Niemy
rozpocznij naukę
1717 rok
Konfederacja barska
rozpocznij naukę
lata 1768-72
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
rozpocznij naukę
1772 rok
Sejm Wielki Czteroletni
rozpocznij naukę
lata 1788-92
Uchwalenie Konstytucji 3 maja
rozpocznij naukę
1791 rok
Konfederacja Targowicka
rozpocznij naukę
1792 rok
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
rozpocznij naukę
1797 rok
Utworzenie Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1807 rok
Wojna z Austrią
rozpocznij naukę
1809 rok
Wybuch powstania listopadowego
rozpocznij naukę
1830 rok
Wybuch powstania krakowskiego
rozpocznij naukę
1846 rok
Wybuch powstania styczniowego
rozpocznij naukę
1863 rok
I wojna światowa
rozpocznij naukę
lata 1914-18
Odzyskanie niepodległości
rozpocznij naukę
1918 rok
Uchwalenie Małej Konstytucji
rozpocznij naukę
1919 rok

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.