Auflösung der Gesellschaft + zdania

 0    44 fiszki    ahajka11
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
die Liquidation / Abwicklung
rozpocznij naukę
likwidacja
die Abwicklungsbilanz
rozpocznij naukę
bilans likwidacyjny
das Abwicklungsunternehmen
rozpocznij naukę
firma w likwidacji
Phöenix-Syndrom
rozpocznij naukę
likwidacja firmy z pozostawieniem długów i jednoczesne utworzenie nowej firmy przez ustępujących dyrketorów
freiwillige Liquidation
rozpocznij naukę
likwidacja dobrowolna
Liquidation eines Unternehmens / Betriebsaufgabe
rozpocznij naukę
likwidacja przedsiębiorstwa
Abwicklung der aufgelösten Gesellschaft, Liquidation der Gesellschaft
rozpocznij naukę
likwidacja spółki
Liquidator / Abwickler / Schadensachverständige(r)
rozpocznij naukę
likwidator
die Liquidation aufschieben
rozpocznij naukę
odroczyć likwidację
das Abwicklungsverfahren
rozpocznij naukę
postępowanie likwidacyjne
eine Abwicklung durchführen
rozpocznij naukę
przeprowadzić likwidację
gerichtlicher Liquidationsbeschluss
rozpocznij naukę
sądowy nakaz likwidacji
der Insolvenzverwalter
rozpocznij naukę
syndyk masy upadłościowej
Auflösung kraft Gesetzes
rozpocznij naukę
rozwiązanie na mocy prawa
die Vertragsauflösung
rozpocznij naukę
rozwiązanie umowy
Auflösung durch gerichtliche Entscheidung
rozpocznij naukę
rozwiązanie w wyniku decyzji sądowej
Austritt eines Gesellschafters
rozpocznij naukę
wystapienie wspólnika
der Unternehmesverkauf
rozpocznij naukę
zbycie przedsiębiorstwa
immaterielle und materielle Bestandteile
rozpocznij naukę
składniki niematerialne i materialne
Einheit / Gesamtheit von Bestandteilen
rozpocznij naukę
zespół składników
eine Wirtschaftstätigkeit ausüben
rozpocznij naukę
prowadzić działalność gospodarczą
die das Unternehmen individualisierende Kennzeichnung
rozpocznij naukę
oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo
bewegliche und unbewegliche Sachen
rozpocznij naukę
nieruchomości i ruchomości
Eigentum an...
rozpocznij naukę
własność czegoś
Einrichtungen / Anlagen
rozpocznij naukę
urządzenia
dingliche Rechte / Sachenrechte
rozpocznij naukę
prawa rzeczowe
Rechte aus...
rozpocznij naukę
prawa wynikające z
der Mietvertrag
rozpocznij naukę
umowa najmu
der Pachtvertrag
rozpocznij naukę
umowa dzierżawy
pachten
rozpocznij naukę
dzierżawić
mieten
rozpocznij naukę
najmować (brać w użytkowanie)
vermieten
rozpocznij naukę
wynajmować komuś
die (Gläubiger) Forderung
rozpocznij naukę
wierzytelność
Rechte aus Wertpapieren
rozpocznij naukę
prawa z papierów wartościowych
Geldmittel
rozpocznij naukę
środki pieniężne
die Konzession
rozpocznij naukę
koncesja
die Lizenz
rozpocznij naukę
licencja
die Genehmigung
rozpocznij naukę
zezwolenie
das Patent (auf + Akk.)
rozpocznij naukę
patent
Eigentumsrecht
rozpocznij naukę
prawo własności
Rechte des gewerblichen Eigentums
rozpocznij naukę
prawa własności przemysłowej
Urhebervermögensrechte
rozpocznij naukę
majątkowe prawa autorskie
majątkowe prawa pokrewne
rozpocznij naukę
verwandte Vermögensrechte
die herrschende Gesellschaft
rozpocznij naukę
spółka dominująca

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.