Kapital + Vertretung

 0    70 fiszek    aga88
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
centralizacja kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalzentralisation
dochod z kapitalu
rozpocznij naukę
Einkommen aus Kapital; s, Kapitaleinkommen; r, Kapitalprofit
emisja z akcji celem pozyskania kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalemission
finansowanie kredytami udzielanymi proporcjonalnie do obrotow kapitalu roboczego
rozpocznij naukę
e, Umschlagsfinanzierung
kapital akcyjny
rozpocznij naukę
s, Akitenkapital; assoziiertes Kapital; gesellschaftliches Kapital
kapital gwarancyjny
rozpocznij naukę
s, Deckungskapital
kapital nagromadzony
rozpocznij naukę
akkumuliertes Kapital
kapital obrotowy
rozpocznij naukę
umlaufendes Kapital; s, Umlaufkapital; bewegliches Kapital
kapital rezerwowy
rozpocznij naukę
r, Reservefonds; s, Reservekapital
kapital spolki
rozpocznij naukę
s, Geschäftskapital
kapital statutowy
rozpocznij naukę
heftendes Kapital
kapital w obligacjach
rozpocznij naukę
s, Anleihekapital
kapital w papierach wartosciowych
rozpocznij naukę
s, Kapital in Effekten; s, Kapital in Wertpapieren
kapital zakladowy
rozpocznij naukę
s, Stammkapital; s, Betriebskapital; s, Anlagekapital; s, Grundkapital
kapital zakladowy podzielony na akcje
rozpocznij naukę
in Aktien verlegtes Kapital
kapital zakladowy spolki akcyjnej
rozpocznij naukę
s, Grundkapital, s, Nominalkapital der AG
kapital zalozycielski firmy
rozpocznij naukę
s, Anfangskapital; s, Gründungskapital
koncentracja kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalkonzentration
konsumpcja kapitalu
rozpocznij naukę
r, Substanzverzehr
inwestor kapitalu
rozpocznij naukę
r, Kapitalanleger
koszty laczne kapitalu obejmujace odsetki i odpisy kapitalowe
rozpocznij naukę
Kapitalkosten (Pl.)
nadwyzka kapitalowa
rozpocznij naukę
r, Kapitalüberfluss
naklady kapitalu
rozpocznij naukę
r, Kapitalaufwand; Kapitalaufwendungen
niedostatek kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalknappheit, r, Kapitalmangel
obnizyc kapital akcyjny
rozpocznij naukę
s, Aktienkapital herabsetzen
obnizenie kapitalu zakladowego spolki
rozpocznij naukę
e, Kapitalherabsetzung
odnowienie kapitalu trwalego
rozpocznij naukę
e, Kapitalerneuerung
podwyzszenie kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalerhohung
podwyzszenie kapitalu zakladowego
rozpocznij naukę
Erhohung des Grundkapitals
rachunek przeplywu kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalflussrechnung
rezerwa kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalreserve; r, Kapitalvorrat
rozdrobnienie kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalzersplitterung
statutowy kapital zalozycielski
rozpocznij naukę
genehmigtes Grundkapital
subskrybowany kapital zakladowy spolki
rozpocznij naukę
begebenes Kapital
suma kapitalu
rozpocznij naukę
r, Kapitalbetrag
udzial w kapitale spolki
rozpocznij naukę
r, Kapitalanteil; e, Kapitaleinlage
wklad kapitalu zakladowego spolki
rozpocznij naukę
e, Stammeinlage; r, Anteilfonds
wniesienie sumy dodatkowej na kapital zakladowy spolki
rozpocznij naukę
e, Nachschusspflicht
wycofac kapital
rozpocznij naukę
das Kapital ablosen
wycofanie kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalentnahme
zaangazowanie kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalbindung
zadluzenie kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalverschuldung
zgromadzenie kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalbeschaffung
zamrozenie kapitalu
rozpocznij naukę
e, Kapitalfestlegung; s, Einfrieren von Kapital; e, Kapitalbindung
zmniejszenie kapitalu zakladowego
rozpocznij naukę
e, Herabsetzung des Grundkapitals
zmniejszenie kapitalu zakladowego spolki przez wycofanie akcji
rozpocznij naukę
e, Verringerung des Gesellschaftskapitals durch Einziehung von Aktien
zobowiazanie (udzialowca) wniesienia sumy dodatkowej na kapital zakladowy spolki
rozpocznij naukę
e, Nachschusspflicht
zwiekszenie kapitalu zakladowego spolki przez emisje nowych akcji
rozpocznij naukę
e, Kapitalaufstockung
zwrot kapitalu udzialowcom (z masy likwidacyjnej)
rozpocznij naukę
e, Kapitalrückgabe an die Teilhaber
e, Aufsichtsratssitzung
rozpocznij naukę
posiedzenie rady nadzorczej
rada nadzorcza wspolna dla (kilku przedsiebiorstw)
rozpocznij naukę
r, Schachtelaufsichtsrat
wybor rady nadzorczej
rozpocznij naukę
e, Aufsichtsratswahl
reprezentacja
rozpocznij naukę
e, Repräsentation; e, Vertretung
fundusz reprezentacyjny
rozpocznij naukę
r, Repräsentationsfonds
reprezentacja przedsiebiorstw
rozpocznij naukę
e, Vertretung des Unternehmens, e, Vertretung des Betriebs
reprezentacja osoby prawnej
rozpocznij naukę
e, Vertretung der juristischen Person
reprezentowac firme
rozpocznij naukę
ein Unternehmen vertreten
zarzad
rozpocznij naukę
r, Vorstand; s, Direktorium
czlonek zarzadu niezatrudniony w danym przedsiebiorstwie
rozpocznij naukę
unternehmensfremer Direktor
naczelny zarzad
rozpocznij naukę
r, Gesamtvorstand
nalezec do zarzadu
rozpocznij naukę
dem Vorstand angehören
personel zarzadu firmy
rozpocznij naukę
e, Unternehmensspitze
posiedzenie zarzadu
rozpocznij naukę
e, Vorstandssitzung
pracownik zarzadu
rozpocznij naukę
e, Führungskraft; s, Mitglied des Vorstandes
prezes zarzadu
rozpocznij naukę
r, Vorsitzender des Vorstandes; r, Vorstandvorsitzende
wybor zarzadu
rozpocznij naukę
e, Vorstandswahl
wynagrodzenie dla zarzadu
rozpocznij naukę
e, Vorstandsvergütung
zarzad przedsiebiorstwa
rozpocznij naukę
r, Firmenvorstand
zarzad spolki akcyjnej
rozpocznij naukę
r, Vorstand der Aktiengesellschaft
zarzad przymusowy
rozpocznij naukę
e, Zwangsverwaltung

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.