Formen der Wirtschaftstätigkeit II

 0    32 fiszki    aga88
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
die Stammeinlage
rozpocznij naukę
wkład zakładowy
die Beträge in bar einlegen
rozpocznij naukę
wpłacać sumy w gotówce
die Sacheinlage
rozpocznij naukę
wkład rzeczowy
die Mindesteinlage
rozpocznij naukę
wkład minimalny
etw. unterschreiten
rozpocznij naukę
przekraczać coś
Der Gläubiger haften mit dem Gesellschaftsvermögen
rozpocznij naukę
wierzyciel odpowiada, ręczy majątkiem spółki
für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften
rozpocznij naukę
odpowiadać za zobowiązania spółki
Die AG weist in Aktien zerlegtes Grundkapital auf.
rozpocznij naukę
Spółka akcyjna wykazuje kapitał zakładowy rozłożony, rozdzielony w akcjach
der Nennbetrag
rozpocznij naukę
kwota nominalna
die Gattung der Aktien
rozpocznij naukę
rodzaj akcji
Die Berufung und Abberufung der Vorstände obliegt grundsätzlich dem Aufsichtsrat, der die Aufgabe hat, die Geschäftsführung zu überwachen.
rozpocznij naukę
Powoływanie i odwoływanie zarządu należy zasadniczo do rady nadzorczej, której zadaniem jest czuwanie nad zarządem.
die Hauptversammlung
rozpocznij naukę
walne zgromadzenie akcjonariuszy
gesamtschuldnerische Haftung
rozpocznij naukę
solidarne odpowiadanie za coś, ręczenie
Rechte, Pflichten und Anteile in der Gesellschaft sind nicht nach außen übertragbar.
rozpocznij naukę
Praw, obowiązków i udziałów w spółce nie można stosować poza spółką.
Es sei denn, der Gesellschaftsvertrag bestimmt anders.
rozpocznij naukę
Chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
keine gesonderten Organe
rozpocznij naukę
brak wyszczególnionych organów
das Beteiligungsverhältnis
rozpocznij naukę
stosunek udziału
das Mitgliedschaftsverhältnis
rozpocznij naukę
stosunek członkostwa
von der Geschäftsführung gesetzlich ausgeschlossen sein
rozpocznij naukę
być prawnie wyłączonym z zarządu
individuelle Gewerbetätigkeit
rozpocznij naukę
własna działalność gospodarcza
Antrag beim zuständigen Finanzamt auf Erteilung einer Steueridentifikationsnummer NIP
rozpocznij naukę
wniosek w odpowiednim urzędzie skarbowym o przydzieleniu NIP-u
die statistische Identifikationsnummer
rozpocznij naukę
REGON
Errichtung eines Bankkontos bei einer polnischen Bank
rozpocznij naukę
utworzenie konta w polskim banku
Mitteilung an die Sozialversicherungsanstalt
rozpocznij naukę
powiadomienie, zgłoszenie do ZUS-u
die Nationale Arbeitsinspektion
rozpocznij naukę
Państwowa Inspekcja Pracy
öffentliche Ausschreibung
rozpocznij naukę
przetarg publiczny
öffentliches Wettbewerb
rozpocznij naukę
konkurs
der Wettbewerbsverstoß
rozpocznij naukę
naruszenie zasad konkurencji
die Preisbildung
rozpocznij naukę
kształtowanie cen
in Aktien verbriefter Anteil des Gewinns
rozpocznij naukę
zagwarantowany dokumentem udział w zysku
das Bezugsrecht
rozpocznij naukę
prawo poboru
der Wirtschaftsprüfer
rozpocznij naukę
biegły rewident

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.