łacińska terminologia prawnicza - proces cywilny

 0    46 fiszek    glorfi57
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
iurisdictio voluntaria
rozpocznij naukę
jurysdykcja dobrowolna, można wybrać sąd kompetentny do rozpatrzenia sprawy
lex fori processualis
rozpocznij naukę
obowiązujące prawo zależy od tego na jakim terenie leży sąd
iudicium - actus trium personarum
rozpocznij naukę
sąd - działanie trzech osób
actor
rozpocznij naukę
powód
iudex
rozpocznij naukę
sędzia
sędzia po polsku
reus
rozpocznij naukę
pozwany
audiatur et altera pars
rozpocznij naukę
niech będzie wysłuchana i druga strona
domini litis
rozpocznij naukę
panowie sporu, strony procesu
nemo iudex sine actore
rozpocznij naukę
żaden sędzia bez powoda
vigilantibus iura sunt scripta
rozpocznij naukę
prawa spisane są dla czuwających, (którzy sami potrafią zadbać o własne sprawy)
ne eat iudex ultra petita partium
rozpocznij naukę
niech nie idzie sędzia poza żądania strony
ante litem natam
rozpocznij naukę
przed wszczęciem sporu
post litem natam
rozpocznij naukę
po wszczęciu procesu
perpetuatio fori
rozpocznij naukę
przedłużenie jurysdykcji sądu
legitimatio ad causam
rozpocznij naukę
uprawnienie do przeprowadzenia jakiejś sprawy
legitimatio ad processum
rozpocznij naukę
uprawnienie do przeprowadzenia całego procesu
res iudicata - inter partes
rozpocznij naukę
rzecz osądzona - między stronami
res inter alios gesta
rozpocznij naukę
sprawa tworzy prawo między stronami, sprawa między osobami trzecimi
negatio per positionem alterius
rozpocznij naukę
zanegowanie przez przedstawienie innego stanowiska
exceptiones
rozpocznij naukę
zarzuty
exceptiones peremptoriae
rozpocznij naukę
zarzut peremptoryjny, zniweczenie roszczeń powoda (np przedawnienie)
exceptiones dilatoriae
rozpocznij naukę
zarzut dylatoryjny, chwilowe odroczenie sprawy (np. niewłaściwość sądu), przed wszczęciem procesu
exceptiones declinatoriae
rozpocznij naukę
zarzut deklinatoryjny, zwalniał od wdania się w spór (np. zawarcie ugody), po wszczęciu procesu
replicatio
rozpocznij naukę
odp. na zarzut
duplicatio
rozpocznij naukę
odp. na replikację
triplicatio
rozpocznij naukę
odp. na duplikację
onus proferendi
rozpocznij naukę
obowiązek przedstawienia środków dowodowych
onus probandi
rozpocznij naukę
obowiązek udowodnienia winy
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
rozpocznij naukę
udowodnienie ciąży na tym kto mówi, nie na tym, kto neguje
ne bis in idem
rozpocznij naukę
nie dwa razy w tym samym
reformatio in peius
rozpocznij naukę
zakaz zmiany wyroku na gorszy przy odwołaniu (apelacji)
de mninimis non curat praetor
rozpocznij naukę
błahostkami nie zajmuje się pretor
error in iudicando
rozpocznij naukę
błąd materialny w osądzeniu
error in procedendo
rozpocznij naukę
błąd proceduralny w przebiegu procesu
iudex inhabilis
rozpocznij naukę
sędzia wyłączony ze sprawy mocą ustawy (np. ze względu na więzy krwi)
iudex suspectus
rozpocznij naukę
sędzia wyłączony ze sprawy na wniosek stron (może być podejrzany)
proffesio iuris
rozpocznij naukę
wyznanie prawa (osobowość prawa)
ad litem ordinationem
rozpocznij naukę
to co konieczne do przeprowadzenia procesu
ad litem decidendum
rozpocznij naukę
to co konieczne do rozstrzygnięcia sporu
comitas gentium
rozpocznij naukę
obyczaje międzynarodowe, zwyczaje przyjęte w stosunkach narodowych
delictum iuris gentium
rozpocznij naukę
przestępstwo narodów, przestępstwa prawa międzynarodowego (np. ludobójstwo)
lex domicilii
rozpocznij naukę
prawo miejsca zamieszkania
lex postliminii
rozpocznij naukę
prawo powrotu z niewoli u wrogów
ius sanguinis
rozpocznij naukę
prawo krwi
ius soli
rozpocznij naukę
prawo ziemi
dismembratio
rozpocznij naukę
rozdzielenie, rozbiór państwa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.