LONGMAN i Oxford matura rozszerzona, rozdz. 8 - Kultura

 0    399 fiszek    Magnez93
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
brutalne sceny
rozpocznij naukę
brutal scenes
przekazywać (idee, uczucia)
rozpocznij naukę
convey
opinia krytyczna
rozpocznij naukę
critical opinion
wydarzenie kulturalne
rozpocznij naukę
cultural event
wyrażać
rozpocznij naukę
express
obrażać (czyjeś uczucia)
rozpocznij naukę
offend (people's feeling)
punkt widzenia osoby z zewnątrz
rozpocznij naukę
outsider's point of view
sztuki widowiskowe
rozpocznij naukę
performing arts
stawiać pytania
rozpocznij naukę
pose questions
prowokować
rozpocznij naukę
provoke
dzieło sztuki
rozpocznij naukę
work of art
arcydzieło
rozpocznij naukę
masterpiece
dekoracja ozdobna
rozpocznij naukę
ornamental decoration
dekoracja sklepienia
rozpocznij naukę
vault decoration
dekoracja wnętrza
rozpocznij naukę
artistic decoration
galeria sztuki
rozpocznij naukę
art gallery
kicz
rozpocznij naukę
kitsch, daub
kolekcja
rozpocznij naukę
collection
kształt
rozpocznij naukę
shape
miejsce
rozpocznij naukę
venue
mistrz
rozpocznij naukę
master
motyw x2
rozpocznij naukę
theme, motif
na pierwszym planie
rozpocznij naukę
in the foreground
pracowni-k/-czka obsługi (asystent)
rozpocznij naukę
attendant
projekt, projektować x2
rozpocznij naukę
project, design
sztuka dla sztuki
rozpocznij naukę
art for art's sake
sztuka ludowa
rozpocznij naukę
folk art
sztuka projektowania
rozpocznij naukę
art of design
sztuka średniowieczna
rozpocznij naukę
medieval art
sztuki piękne
rozpocznij naukę
the fine arts
tło
rozpocznij naukę
background
wernisaż
rozpocznij naukę
vernissage
wystawa; eksponat
rozpocznij naukę
exhibition; exhibit
o wartkiej akcji
rozpocznij naukę
action - packed
awangardowy
rozpocznij naukę
vanguard, avant-garde
złożony, skomplikowany
rozpocznij naukę
complex
komercyjny
rozpocznij naukę
commercial
kontrowersyjny
rozpocznij naukę
controversial
niepokojący
rozpocznij naukę
disturbing
nadzwyczajny
rozpocznij naukę
extraordinary
naciągany
rozpocznij naukę
far - fetched
gorąco polecany
rozpocznij naukę
highly recommended
wywierający wrażenie, poruszający
rozpocznij naukę
impressive
zawiły, kunsztowny
rozpocznij naukę
intricate
intrygujący
rozpocznij naukę
intriguing
mistrzowski
rozpocznij naukę
masterly
znaczący
rozpocznij naukę
meaningful
zapadający w pamięć
rozpocznij naukę
memorable
wielowymiarowy
rozpocznij naukę
multi - dimensional
zaangażowany politycznie
rozpocznij naukę
politically involved
bezcenny x2
rozpocznij naukę
priceless, invaluable
głęboki
rozpocznij naukę
profound
psychologicznie przekonujący
rozpocznij naukę
psychologically convincing
radykalny
rozpocznij naukę
radical
istotny, trafny
rozpocznij naukę
relevant
szokujący
rozpocznij naukę
shocking
wyrafinowany
rozpocznij naukę
sophisticated
spektakularny, widowiskowy
rozpocznij naukę
spectacular
urzekający
rozpocznij naukę
spell - binding
subtelny
rozpocznij naukę
subtle
powierzchowny
rozpocznij naukę
superficial
zmuszający do myślenia
rozpocznij naukę
thought-provoking
żartobliwy
rozpocznij naukę
tongue-in-cheek
autentyczny
rozpocznij naukę
true-to-life
(nie)przekonujący
rozpocznij naukę
(un)convincing
niepowtarzalny
rozpocznij naukę
unquotable
ekspresjonistyczny (ekspresjonizm)
rozpocznij naukę
expressionistic (expressionism)
impresjonistyczny (impresjonizm)
rozpocznij naukę
impressionistic (impressionism)
fowizm
rozpocznij naukę
Fauvism
śmiertelnie znudzony
rozpocznij naukę
bored out one's mind
czuć dreszczyk emocji
rozpocznij naukę
feel a thrill
czuć się podniesionym na duchu
rozpocznij naukę
feel uplifted
wprawić kogoś w gorszy humor
rozpocznij naukę
get sb down
być pod wrażeniem czegoś
rozpocznij naukę
impressed by sth
zmuszać do myślenia
rozpocznij naukę
make you think
poruszać do łez
rozpocznij naukę
move to tears
oburzony
rozpocznij naukę
outraged
estetyka
rozpocznij naukę
aesthetics
krótki opis książki na tylnej okładce
rozpocznij naukę
blurb
nagroda literacka Wielkiej Brytanii
rozpocznij naukę
Booker Prize
rozdział
rozpocznij naukę
chapter
postać
rozpocznij naukę
character
główna postać, bohater
rozpocznij naukę
main character
pochłonięty czytaniem książki
rozpocznij naukę
engrossed in a book
ostatnie strony
rozpocznij naukę
final pages
pobieżnie przejrzeć książkę
rozpocznij naukę
flick/skim through a book
gatunek literacki
rozpocznij naukę
genre
wciągająca opowieść
rozpocznij naukę
gripping tale
książka w twardej okładce
rozpocznij naukę
hardback
książka w miękkiej okładce
rozpocznij naukę
paperback
główna bohaterka
rozpocznij naukę
heroine
hiperbola, przesadnia
rozpocznij naukę
hyperbole
alegoria
rozpocznij naukę
allegory
okładka
rozpocznij naukę
cover
pointa
rozpocznij naukę
punchline/message
przypowieść
rozpocznij naukę
parable
trudno się oderwać od tej książki
rozpocznij naukę
it's difficult to put this book down
wers
rozpocznij naukę
line
metafora
rozpocznij naukę
metaphor
narrator
rozpocznij naukę
narrator
powieść
rozpocznij naukę
novel
powieściopisarz
rozpocznij naukę
novelist
autor/autorka
rozpocznij naukę
author/authoress
pisarz
rozpocznij naukę
writer
kryminał
rozpocznij naukę
crime novel/detective novel (c./d. story)
książka dla dzieci
rozpocznij naukę
children's book
literatura faktu
rozpocznij naukę
non-fiction
modlitewnik
rozpocznij naukę
prayer book
nowela
rozpocznij naukę
novella
opowiadanie o duchach
rozpocznij naukę
ghost story
powieść (auto) biograficzna
rozpocznij naukę
(auto) biography novel
powieść brukowa
rozpocznij naukę
trashy novel
powieść podróżnicza
rozpocznij naukę
travel novel
powieść poetycka
rozpocznij naukę
lyrical novel
powieść rzeka
rozpocznij naukę
saga novel
powieść łotrzykowska:D
rozpocznij naukę
picaresque novel
romans
rozpocznij naukę
romance
poezja
rozpocznij naukę
poetry
wiersz
rozpocznij naukę
poem
wiersz bezrymowy
rozpocznij naukę
blank verse
poeta
rozpocznij naukę
poet
rym
rozpocznij naukę
rhyme
uosobienie
rozpocznij naukę
personification
porównanie
rozpocznij naukę
simile
wiersz liryczny
rozpocznij naukę
lyric
utwór epicki
rozpocznij naukę
epic
artykuł
rozpocznij naukę
article
bajka
rozpocznij naukę
fairy tale
beletrystyka
rozpocznij naukę
fiction
grzbiet książki
rozpocznij naukę
spine
obwoluta
rozpocznij naukę
jacket
tytuł
rozpocznij naukę
title
podtytuł
rozpocznij naukę
subtitle
pierwszy akapit
rozpocznij naukę
opening paragraph
fabuła
rozpocznij naukę
plot
strofa, zwrotka
rozpocznij naukę
stanza
1. Strofa, zwrotka 2. Poezja, wiersz 3. Wers
rozpocznij naukę
verse
cenzura
rozpocznij naukę
censorship
data zwrotu książki
rozpocznij naukę
date due
epilog
rozpocznij naukę
epilogue
okres literacki
rozpocznij naukę
literary period
przypisy
rozpocznij naukę
footnotes
spis treści
rozpocznij naukę
contents
streszczenie
rozpocznij naukę
summary
antykwariat
rozpocznij naukę
second - hand bookshop
MUZYKA
rozpocznij naukę
MUSIC
słuch absolutny
rozpocznij naukę
absolute/perfect pitch
a-dur
rozpocznij naukę
A major
a-moll
rozpocznij naukę
A minor
widownia
rozpocznij naukę
audience
takt
rozpocznij naukę
bar
sala koncertowa
rozpocznij naukę
concert hall
koncert (jako rodzaj utworu)
rozpocznij naukę
concerto
dyrygent; dyrygować
rozpocznij naukę
conductor; conduct
koncert
rozpocznij naukę
gig
melodia, którą trudno zapomnieć
rozpocznij naukę
haunting melody
wysoki/niski dźwięk
rozpocznij naukę
high-pitched/low pitched (sound)
akord
rozpocznij naukę
chord
improwizować
rozpocznij naukę
improvise
nastrojony
rozpocznij naukę
in tune
śpiewać czysto
rozpocznij naukę
sing in tune
muzyka/występ na żywo
rozpocznij naukę
live music/performance
słowa piosenki
rozpocznij naukę
lyrics
wielki przebój
rozpocznij naukę
massive hit
muzyk
rozpocznij naukę
musician
nuta
rozpocznij naukę
note
cała nuta
rozpocznij naukę
whole note
półnuta
rozpocznij naukę
half note
ćwierć nuta
rozpocznij naukę
quarter note
ósemka
rozpocznij naukę
eighth note
krzyżyk
rozpocznij naukę
sharp
bemol
rozpocznij naukę
flat
opera
rozpocznij naukę
opera house
rozstrojony
rozpocznij naukę
out of tune
fałszować
rozpocznij naukę
sing out of tune
występować przed publicznością
rozpocznij naukę
perform in public
występ
rozpocznij naukę
preformance
polonez
rozpocznij naukę
polonaise
czytać nuty
rozpocznij naukę
read music
wytwórnia płytowa
rozpocznij naukę
record label
nuty, partytura
rozpocznij naukę
score
symfonia
rozpocznij naukę
symphony
stroić instrument
rozpocznij naukę
tune an instrument
ton
rozpocznij naukę
tint
skrzypek
rozpocznij naukę
violinist
głos
rozpocznij naukę
voice
dzieła Beethovena
rozpocznij naukę
works of Beethoven
SZTUKI PLASTYCZNE
rozpocznij naukę
VISUAL ARTS
rzeźba; rzeźbić
rozpocznij naukę
sculpture; sculpt
rzeźbiarz
rozpocznij naukę
sculptor
marmur
rozpocznij naukę
marble
dłuto
rozpocznij naukę
chisel
rękodzieło
rozpocznij naukę
handicraft
kreować
rozpocznij naukę
create
dzieło sztuki
rozpocznij naukę
piece/work of art
pędzel
rozpocznij naukę
paintbrush
płótno
rozpocznij naukę
canvas
sztaluga
rozpocznij naukę
easel
rama
rozpocznij naukę
frame
kredka
rozpocznij naukę
crayon
atrament
rozpocznij naukę
ink
paleta
rozpocznij naukę
palette
model, modelka
rozpocznij naukę
model
pozować
rozpocznij naukę
to pose
przybory
rozpocznij naukę
materials
akwarela
rozpocznij naukę
watercolour
odcień
rozpocznij naukę
tint/hue
kompozycja; skomponować; kompozytor
rozpocznij naukę
composition; compose; composer
szkic
rozpocznij naukę
sketch
w plenerze
rozpocznij naukę
on location
barwnik
rozpocznij naukę
dye
instalacja
rozpocznij naukę
installation
grafika, rycina
rozpocznij naukę
engraving
pejzaż
rozpocznij naukę
landscape
akt
rozpocznij naukę
nude
(auto) portret
rozpocznij naukę
(self-) portrait
martwa natura
rozpocznij naukę
still life
karykatura
rozpocznij naukę
caricature
mozaika
rozpocznij naukę
mosaic
fresk
rozpocznij naukę
fresco
horyzont
rozpocznij naukę
skyline
kaligrafia
rozpocznij naukę
calligraphy
malarstwo; malować; malarz
rozpocznij naukę
painting; paint; painter
rysunek; rysować
rozpocznij naukę
drawing; draw
TEATR
rozpocznij naukę
THEATRE
przejście (między rzędami krzeseł)
rozpocznij naukę
aisle
balkon
rozpocznij naukę
balcony
loża
rozpocznij naukę
box
kasa biletowa
rozpocznij naukę
box office
kurtyna
rozpocznij naukę
curtain
akademia teatralna
rozpocznij naukę
drama school
jaskółka, najwyższy balkon
rozpocznij naukę
gallery
pantomima
rozpocznij naukę
mime (pantomime)
lornetka teatralna
rozpocznij naukę
opera glasses
kanał dla orkistry
rozpocznij naukę
orchestra pit
budka suflera
rozpocznij naukę
prompt box
dramat
rozpocznij naukę
drama
dramatopisarz, dramaturg
rozpocznij naukę
playwright
sufler
rozpocznij naukę
prompter
rekwizyt
rozpocznij naukę
prop
sztuka teatralna
rozpocznij naukę
play
wejście dla aktorów
rozpocznij naukę
stage-door
wystawiać sztukę
rozpocznij naukę
put on a play
dekoracja
rozpocznij naukę
scenery
scena
rozpocznij naukę
stage
miejsca na parterze/parter
rozpocznij naukę
stalls
aplauz/owacja
rozpocznij naukę
applause/ovation
trema
rozpocznij naukę
stagefright
wywołać burzę oklasków
rozpocznij naukę
to bring down the house
publiczność
rozpocznij naukę
audience
poważna gazeta
rozpocznij naukę
broadsheet/quality paper
poważne treści, materiały, artykuły
rozpocznij naukę
serious content
rysownik komiksów
rozpocznij naukę
cartoonist
kanał telewizyjny
rozpocznij naukę
channel
nakład
rozpocznij naukę
circulation
stała rubryka
rozpocznij naukę
column
felietonista
rozpocznij naukę
columnist
historyjka obrazkowa
rozpocznij naukę
comic/cartoon strip
artykuł wstępny
rozpocznij naukę
editional
kronika towarzyska
rozpocznij naukę
gossip column
transmisja (na żywo)
rozpocznij naukę
(live) coverage
publikować
rozpocznij naukę
publish
wydawca
rozpocznij naukę
publisher
brukowiec
rozpocznij naukę
tabloid
pokaz przedpremierowy
rozpocznij naukę
advance screeining
pojawić się/grać w filmie
rozpocznij naukę
appear in a film
premiera
rozpocznij naukę
premiere
przesłuchanie, casting do filmu
rozpocznij naukę
audition
grać (w filmie)
rozpocznij naukę
to act (in film)
oparty na powieści/prawdziwej historii/prawdziwych wydarzeniach
rozpocznij naukę
based on a novel/true story/real events
punkt kulminacyjny
rozpocznij naukę
climax
montować
rozpocznij naukę
edit
napisy końcowe
rozpocznij naukę
end credits
trzymać w napięciu
rozpocznij naukę
keep in suspense
na ekranach kin
rozpocznij naukę
on general release
wprowadzić film na ekrany kin
rozpocznij naukę
release a movie
scenariusz
rozpocznij naukę
screenplay
plan filmowy
rozpocznij naukę
set
kręcić (film)
rozpocznij naukę
shoot (a film)
napisy
rozpocznij naukę
subtitles
wyświetlać
rozpocznij naukę
to screen
fabuła x3
rozpocznij naukę
plot, story, storyline
napięcie (w filmie)
rozpocznij naukę
tension
w filmie występuje
rozpocznij naukę
the film features
akcja filmu rozgrywa się w
rozpocznij naukę
the film is set in
ulubiony film wszechczasów
rozpocznij naukę
all - time favourite
hit kinowy
rozpocznij naukę
blockbuster
hit kasowy
rozpocznij naukę
box-office hit
film niskobudżetowy
rozpocznij naukę
low-budget movie
zwiastun filmowy
rozpocznij naukę
trailer
film dokumentalny
rozpocznij naukę
documentary
kreskówka animowana; animacja
rozpocznij naukę
cartoon; animation
czarna komedia
rozpocznij naukę
black comedy
film fabularny
rozpocznij naukę
feature film
komedia romantyczna
rozpocznij naukę
rom-com
serial
rozpocznij naukę
series
film niemy
rozpocznij naukę
silent movie
kontynuacja, dalsza część filmu
rozpocznij naukę
sequel
wyciskacz łez
rozpocznij naukę
tear-jerker
operator kamery
rozpocznij naukę
cameraman
obsada
rozpocznij naukę
cast
aktor drugoplanowy
rozpocznij naukę
supporting actor
chreograf
rozpocznij naukę
choreographer
operator filmowy
rozpocznij naukę
cinematographer
ekipa filmowa x2
rozpocznij naukę
film team, film crew
reżyser; reżyserować
rozpocznij naukę
director; direct
autor zdjęć do filmu
rozpocznij naukę
director of photography
montażysta, wydawca
rozpocznij naukę
editor
statysta
rozpocznij naukę
extra
krytyk filmowy
rozpocznij naukę
film critic
główny aktor/aktorka; rola wiodąca
rozpocznij naukę
male/female lead; leading role
producent
rozpocznij naukę
producer
scenograf x2
rozpocznij naukę
production designer, art director
scenarzysta
rozpocznij naukę
screenwriter
kaskader
rozpocznij naukę
stuntman
bilet
rozpocznij naukę
ticket
bileter
rozpocznij naukę
usher
festiwal sztuki
rozpocznij naukę
art festival
pracownia artysty
rozpocznij naukę
art studio
artysta
rozpocznij naukę
artist
rysować piórem; ołówkiem; węglem
rozpocznij naukę
draw in pen; pensil; charcoal
obraz olejny
rozpocznij naukę
oil painting
zarys
rozpocznij naukę
outline
perspektywa
rozpocznij naukę
pespective
fotografia; fotografować; robić zdjęcia; fotograf
rozpocznij naukę
photography; photograph; take photographs (fotos, pictures); photographer
grać; występować; brać udział w filmie
rozpocznij naukę
act; play; star; feature in a film
adaptacja
rozpocznij naukę
adaptation
film akcji x2
rozpocznij naukę
adventure, action film
bestseler
rozpocznij naukę
bestseller
mała rola grana przez słynnego aktora
rozpocznij naukę
cameo appearance
film adresowany do kobiet
rozpocznij naukę
chick flick
kino
rozpocznij naukę
cinema; movie theater (Am)
dubingować; dubing
rozpocznij naukę
dub; dubbing
niewypał, klapa
rozpocznij naukę
flop
horror
rozpocznij naukę
horror
przerwa (w sztuce)
rozpocznij naukę
interval (in a play)
literacki
rozpocznij naukę
literary
krytyka literacka; krytyk
rozpocznij naukę
literary criticism; critic
romans, historia miłosna
rozpocznij naukę
love story
główna rola
rozpocznij naukę
main, leading role
musical
rozpocznij naukę
musical
recenzja; recenzent
rozpocznij naukę
review; reviewer
scenariusz
rozpocznij naukę
script
dalszy ciąg, następna część (filmu, książki)
rozpocznij naukę
sequel
osadzić (akcję książki, filmu) akcja filmu rozgrywa się w XVI-wiecznej Hiszpanii
rozpocznij naukę
set (the film is set in XVIth century Spain)
miejsce akcji
rozpocznij naukę
setting
opowiadanie
rozpocznij naukę
short story
przedstawienie
rozpocznij naukę
show
ścieżka dźwiękowa
rozpocznij naukę
soundtrack
opowieść
rozpocznij naukę
tale
dreszczowiec
rozpocznij naukę
thiller
western
rozpocznij naukę
western
wersja z lektorem
rozpocznij naukę
voice - over
ogłoszenia drobne x2
rozpocznij naukę
(classified) advertisement; ads
telewizor (Co jest dzisiaj w telewizji?)
rozpocznij naukę
the box (informal) What's on the box tonight?
transmitować, transmisja
rozpocznij naukę
broadcase
telewizja kablowa; satelitarna
rozpocznij naukę
cable; satellite tv
egzemplarz
rozpocznij naukę
copy
gazeta codzienna; niedzielna
rozpocznij naukę
daily; Sunday paper
wieczorne wydanie; wydanie specjalne
rozpocznij naukę
evening edition; special edition
czasopismo wydawane na błyszczącym papierze
rozpocznij naukę
glossy magazine
numer (wczorajszy)
rozpocznij naukę
issue (yesterday's issue)
list do redakcji
rozpocznij naukę
letter to the editor
transmisja na żywo
rozpocznij naukę
live broadcast
lokalna; krajowa prasa
rozpocznij naukę
local; national prass
czasopismo
rozpocznij naukę
magazine
wiadomości
rozpocznij naukę
news
sprzedawca prasy
rozpocznij naukę
newsagent
gazeta x2
rozpocznij naukę
newspaper; paper
nekrolog
rozpocznij naukę
obituary
periodyk
rozpocznij naukę
periodical
prezenter
rozpocznij naukę
presenter
wycinek prasowy
rozpocznij naukę
prass cutting
reality tv show
rozpocznij naukę
reality tv (show)
pilot
rozpocznij naukę
remote (control)
relacja, sprawozdanie
rozpocznij naukę
report
reporter
rozpocznij naukę
reporter
serial (ta sama fabuła w wielu odcinkach/ci sami bohaterowie z inną fabułą w każdym odcinku)
rozpocznij naukę
serial/series
przemysł rozrywkowy x2
rozpocznij naukę
show buisness, showbiz
komedia sytuacyjna x2
rozpocznij naukę
sitcom; situation comedy (formal)
opera mydlana
rozpocznij naukę
soap (opera)
prenumerować; prenumerator
rozpocznij naukę
subscribe (to); subscriber
talk show
rozpocznij naukę
talk - show
gospodarz (osoba prowadząca talk show)
rozpocznij naukę
talk - show host
telewizja x3
rozpocznij naukę
television; telli; tv
kanał telewizyjny
rozpocznij naukę
tv channel
studio telewizyjne
rozpocznij naukę
tv studio
telewidz
rozpocznij naukę
viewer
tygodnik; miesięcznik
rozpocznij naukę
weekly; monthly magazine
album muzyczny
rozpocznij naukę
album
balet
rozpocznij naukę
ballet
grupa, zespół
rozpocznij naukę
band, group
lista przebojów
rozpocznij naukę
(the) charts
taniec współczesny
rozpocznij naukę
contemporary dance
muzyka klasyczna/folk/współczesna
rozpocznij naukę
clasical/folk/modern music
utwór muzyczny
rozpocznij naukę
piece of music
płyta, nagranie, nagrywać
rozpocznij naukę
record
wydać singiel; album
rozpocznij naukę
release a single; an album
autor piosenek
rozpocznij naukę
songwriter

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.