Oxford i LONGMAN matura rozszerzona, rozdz. 10 - Nauka i technika

 0    236 fiszek    Magnez93
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
antena
rozpocznij naukę
aerial
urządzenie
rozpocznij naukę
appliance
dziedzina badawcza
rozpocznij naukę
area of research
bateria, akumulator
rozpocznij naukę
battery
guzik, przycisk
rozpocznij naukę
button
przewód; kabel
rozpocznij naukę
cable; wire
telewizja kablowa
rozpocznij naukę
cable TV
ładować; ładowarka
rozpocznij naukę
charge; charger
związek, połączenie
rozpocznij naukę
connection
panel sterowania
rozpocznij naukę
controls
rozwój
rozpocznij naukę
development
odkryć; odkrywca; odkrycie
rozpocznij naukę
discover; discoverer; discovery
pinezka
rozpocznij naukę
drawing pin
elektroniczny; cyfrowy zegarek
rozpocznij naukę
electronic; digital (watch)
silnik; motor
rozpocznij naukę
engine; motor
eksperyment, eksperymentować
rozpocznij naukę
experiment
wzór (chemiczny; matematyczny; naukowy)
rozpocznij naukę
(chemical; mathematical; scientific) formula
gadżet
rozpocznij naukę
gadget
dostać nagrodę
rozpocznij naukę
get a pize
słuchawki x2
rozpocznij naukę
headphones; headset
dziurkacz
rozpocznij naukę
hole punch
wynaleźć; wynalazca; wynalazek
rozpocznij naukę
invent; inventor; invention
badać
rozpocznij naukę
investigate
soczewka
rozpocznij naukę
lens
połączenie, powiązanie (pomiędzy)
rozpocznij naukę
link (between)
podręcznik, instrukcja obsługi
rozpocznij naukę
manual
telefon komórkowy
rozpocznij naukę
mobile phone
gwóźdź
rozpocznij naukę
nail
wtyczka, włączyć do kontaktu
rozpocznij naukę
plug
badania naukowe; badacz, naukowiec
rozpocznij naukę
research; researcher
labolatorium; instytut badawczy
rozpocznij naukę
research laboratory; institute
naukowy; naukowiec
rozpocznij naukę
scientific; scientist
teoria naukowa
rozpocznij naukę
scientific theory
gniazdko (elektryczne)
rozpocznij naukę
socket
specjalizacja; specjalizować się w
rozpocznij naukę
specialization; specialize in
zszywacz
rozpocznij naukę
stapler
dane statystyczne
rozpocznij naukę
statistical data
statystyka
rozpocznij naukę
statistics
pasek
rozpocznij naukę
strap
badanie czegoś x2
rozpocznij naukę
study; survey on sth
włącznik
rozpocznij naukę
switch
technika; technologia
rozpocznij naukę
technology
probówka
rozpocznij naukę
test tube
magnetowid
rozpocznij naukę
(VCR) video cassette recorder
archeologia; archeolog
rozpocznij naukę
archeology; archeologist
biologia; biolog
rozpocznij naukę
biology; biologist
chemia; chemik
rozpocznij naukę
chemistry; chemist
informatyka
rozpocznij naukę
computer science
ekonomia; ekonom
rozpocznij naukę
economics; economist
inżynieria; inżynier
rozpocznij naukę
engineering; engineer
genetyka; genetyk
rozpocznij naukę
genetics; geneticist
geologia; geolog
rozpocznij naukę
geology; geologist
lingwistyka; lingwista
rozpocznij naukę
linguistics; linguist
matematyka x3; matematyk
rozpocznij naukę
mathematics, maths, math; mathematician
fizyka; fizyk
rozpocznij naukę
physics; physicist
politologia
rozpocznij naukę
political science
psychologia; psycholog
rozpocznij naukę
psychology; psychologist
badacz, naukowiec
rozpocznij naukę
researcher
nauki społeczne
rozpocznij naukę
social sciences
socjologia; scjolog
rozpocznij naukę
sociology; sociologist
program antywirusowy
rozpocznij naukę
anti - virus software
program komputerowy; programista
rozpocznij naukę
computer programme; programer
awaria
rozpocznij naukę
crash
dane
rozpocznij naukę
data
baza danych
rozpocznij naukę
database
ściągać plik; dane
rozpocznij naukę
downoland a file; data
plik
rozpocznij naukę
file
dyskietka
rozpocznij naukę
floppy disk
twardy dysk
rozpocznij naukę
hard disk
technologia informatyczna
rozpocznij naukę
information technology
włożyć CD-ROM
rozpocznij naukę
insert a CD-ROM
klawisz
rozpocznij naukę
key
kalwiatura
rozpocznij naukę
keyboard
monitor
rozpocznij naukę
monitor
komputer osobisty
rozpocznij naukę
personal computer (PC)
drukarka
rozpocznij naukę
printer
wyszukiwarka
rozpocznij naukę
search engine
oprogramowanie
rozpocznij naukę
software
być zepsutym (np. o windzie 0.o)
rozpocznij naukę
be out of order
zepsuć się (np. o samochodzie, ciekawe dlaczego nie o windzie 0.o)
rozpocznij naukę
break down
prowadzić eksperyment na/z czymś
rozpocznij naukę
carry out an experiment on/with sth
przeprowadzić badanie na/z czymś
rozpocznij naukę
conduct a research on/with sth
wykonaćx2 badanie
rozpocznij naukę
do; perform a(n) experiment/research
dowiedzieć się, odkryć
rozpocznij naukę
find out
wyładować się (umrzyć)
rozpocznij naukę
go dead
dokonać odkrycia
rozpocznij naukę
make a discovery
wydawać śmieszny dźwięk
rozpocznij naukę
make a funny noise
opatentować wynalazek
rozpocznij naukę
patent an invention
surfować po Internecie (sieci)
rozpocznij naukę
surf the Internet (net)
astronom
rozpocznij naukę
astronomy
czarna dziura
rozpocznij naukę
black hole
gwiazdozbiór
rozpocznij naukę
constelation
zaćmienie
rozpocznij naukę
eclipse
zrównanie dnia z nocą
rozpocznij naukę
equinox
rozszerzać się
rozpocznij naukę
expand
galaktyka
rozpocznij naukę
galaxy
rok świetlny
rozpocznij naukę
light year
1. orbita, obieg (wokół słońca) 2. obracać się wokół Słońca, obiegać
rozpocznij naukę
orbit
czerwony olbrzym
rozpocznij naukę
red giant
obracać się dookoła własnej osi
rozpocznij naukę
rotate
układ słoneczny
rozpocznij naukę
solar system
przesilenie (letnie lub zimowe)
rozpocznij naukę
solstice
supernowa
rozpocznij naukę
supernova
wszechświat
rozpocznij naukę
universe
jednostka odległości/czasu
rozpocznij naukę
unit of distance/time
biały karzeł (0. o!)
rozpocznij naukę
white dwarf
równik
rozpocznij naukę
equator
szerokość geograficzna
rozpocznij naukę
latitude
długość geograficzna
rozpocznij naukę
longitude
południk
rozpocznij naukę
meridian
północna/południowa półkula
rozpocznij naukę
northern/southern hamisphere
komórka
rozpocznij naukę
cell
kod genetyczny
rozpocznij naukę
genetic code
modyfikowany genetycznie
rozpocznij naukę
genetically modified (GM)
organy wewnętrzne
rozpocznij naukę
internal organs
rozmnażanie płciowe
rozpocznij naukę
sexual reproduction
gatunek
rozpocznij naukę
species
budowa DNA
rozpocznij naukę
structure of DNA
tkanka
rozpocznij naukę
tissue
palnik bunsenowski
rozpocznij naukę
Bunsen burner
związek chemiczny
rozpocznij naukę
chemical compound
reakcja chemiczna
rozpocznij naukę
chemical reaction
chlor
rozpocznij naukę
chlorine
miedź
rozpocznij naukę
copper
kryształ
rozpocznij naukę
crystal
pierwiastek
rozpocznij naukę
element
kwas solny
rozpocznij naukę
hydrochloric acid
wodór
rozpocznij naukę
hydrogen
sole mineralne
rozpocznij naukę
mineral salts
cząsteczka
rozpocznij naukę
molecule
kwas azotowy
rozpocznij naukę
nitric acid
dwutlenek azotu
rozpocznij naukę
nitrogen dioxide
tlen
rozpocznij naukę
oxygen
układ okresowy pierwiastków
rozpocznij naukę
periodic table
wytrącić
rozpocznij naukę
precipitate
roztwór
rozpocznij naukę
solution
dodawać
rozpocznij naukę
add
dodawanie
rozpocznij naukę
addition
działanie arytmetyczne
rozpocznij naukę
arithmetic operation
współczynnik
rozpocznij naukę
coefficient
stała
rozpocznij naukę
constant
układ współrzędnych
rozpocznij naukę
coordinate system
dzielić
rozpocznij naukę
divide
dzielenie
rozpocznij naukę
division
równanie
rozpocznij naukę
equation
mnożenie
rozpocznij naukę
multiplication
tabliczka mnożenia
rozpocznij naukę
multiplication table
mnożyć
rozpocznij naukę
multiply
równanie kwadratowe
rozpocznij naukę
quadratic equation
odejmować
rozpocznij naukę
subtract
odejmowanie
rozpocznij naukę
subtraction
zmienna
rozpocznij naukę
variable
atom
rozpocznij naukę
atom
przyciągać
rozpocznij naukę
attract
elektron
rozpocznij naukę
electron
cząstka elementarna
rozpocznij naukę
elementary particle
grawitacja
rozpocznij naukę
gravity
masa
rozpocznij naukę
mass
ładunek ujemny/dodatni
rozpocznij naukę
negative/positive charge
teoria kwantów
rozpocznij naukę
quantrum theory
prędkość światła
rozpocznij naukę
the speed of light
prędkość
rozpocznij naukę
velocity
udostępnić coś komuś
rozpocznij naukę
allow sb access to sth
sekcja zwłok
rozpocznij naukę
autopsy
analizować wyniki badań
rozpocznij naukę
analyse findings
dowody, materiał dowodowy
rozpocznij naukę
body of evidence
historia choroby
rozpocznij naukę
case history
współpracować (z kimś) nad projektem
rozpocznij naukę
collaborate (with sb) on a project
potwierdzić/sformułować hipotezę
rozpocznij naukę
confirm/formulate a hypothesis
grupa kontrolna
rozpocznij naukę
control group
zależność
rozpocznij naukę
correlation
wykazać
rozpocznij naukę
dmonstrate
prowadzić wykopaliska
rozpocznij naukę
excavate
istotna praca naukowa
rozpocznij naukę
major study
opublikować raport/badania
rozpocznij naukę
publish a report/study
dokumentacja
rozpocznij naukę
record(s)
odrzucić pomysł
rozpocznij naukę
reject an idea
czynnik ryzyka
rozpocznij naukę
risk factor
rozgałęźnik, przejściówka
rozpocznij naukę
adapter
sprzęt, oprzyrządowanie
rozpocznij naukę
apparatus
elektryczna maszynka do golenia
rozpocznij naukę
electric shaver
urządzenie elektryczne
rozpocznij naukę
electrical appliance/device
przedłużacz
rozpocznij naukę
extension lead
zbiornik na paliwo
rozpocznij naukę
gas tank
suszarka
rozpocznij naukę
hairdryer
żarówka
rozpocznij naukę
light bulb
pojazd
rozpocznij naukę
vehicle
prąd zmienny
rozpocznij naukę
alternating current
proch (strzelniczy)
rozpocznij naukę
gunpowder
silnik spalinowy
rozpocznij naukę
internal combustion engine
silnik odrzutowy
rozpocznij naukę
jet engine
mikroczip
rozpocznij naukę
microchip
prasa drukarska
rozpocznij naukę
printing press
maszyna parowa
rozpocznij naukę
steam engine
koło, kierownica, ster
rozpocznij naukę
wheel
pogarszanie się umiejętności czytania i pisania
rozpocznij naukę
decline in literancy skills
gapić się na ekran
rozpocznij naukę
gape at the screen
w nadmiarze
rozpocznij naukę
in excess
z umiarem
rozpocznij naukę
in moderation
oszustwo internetowe
rozpocznij naukę
Internet scam
agresja fizyczna i słowna
rozpocznij naukę
physical and verbal aggression
cierpieć na bezsenność
rozpocznij naukę
suffer from insomnia
ludzie uzależnieni od telewizji
rozpocznij naukę
TV addicts
zdobywać wiedzę
rozpocznij naukę
acquire knowledge
przyswajać sobie dane
rozpocznij naukę
assimilate data
poprawiać szybkość reakcji
rozpocznij naukę
enhance reaction speed
wolny (bez ograniczeń) przepływ informacji
rozpocznij naukę
free flow of information
angażować uwagę użytkownika
rozpocznij naukę
involve the user
zajmować się kilkoma czynnościami równocześnie
rozpocznij naukę
multi-task
oferować rozmaite możliwości
rozpocznij naukę
provide diverse opportunities
spowolnić proces starzenia się mózgu
rozpocznij naukę
slow down the ageing of the brain
świadomość przestrzenna
rozpocznij naukę
spatial awareness
stymulować, pobudzać
rozpocznij naukę
stimulate
szerokopasmowe łącze internetowe
rozpocznij naukę
broadband
nagrywać dane na płytę
rozpocznij naukę
burn data to CD
pulpit
rozpocznij naukę
desktop
ściągać (z internetu)
rozpocznij naukę
download
przeciągnąć ikonkę
rozpocznij naukę
drag the icon
rozwijane menu (w programach komputerowych)
rozpocznij naukę
drop-down menu
rozszerzenie pliku
rozpocznij naukę
file extension
zapora sieciowa
rozpocznij naukę
firewall
zawiesić się
rozpocznij naukę
freeze up
dostęp do internetu
rozpocznij naukę
Internet access
skrzynka odbiorcza
rozpocznij naukę
inbox
sieć lokalna
rozpocznij naukę
LAN (local area network)
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
rozpocznij naukę
liquid crystal display (LCD)
połączyć się z internetem
rozpocznij naukę
log ON TO the Internet
karta pamięci
rozpocznij naukę
memory stick
urządzenia peryferyjne
rozpocznij naukę
peripherals
pamięć RAM
rozpocznij naukę
Random Access Memory RAM)
uruchomić ponownie komputer
rozpocznij naukę
reboot
rozdzielczość ekranu
rozpocznij naukę
screen resolution
przewijać (tekst) w górę/dół
rozpocznij naukę
scroll up/down
przestać reagować na komendy użytkownika
rozpocznij naukę
stop responding
przesyłać dane z komputera
rozpocznij naukę
upload
przeglądarka internetowa
rozpocznij naukę
browser

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.