Biofizyka.

 0    48 fiszek    lenkka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Aminokwasy egzogenne to:
rozpocznij naukę
Aminokwasy których organizm nie syntetyzuje w wystarczającej ilości i muszą być dostarczone z pożywieniem.

Białka u ssaków zbudowane są z:
rozpocznij naukę
L-aminokwasów.

Ładunek netto białka w punkcie izoelektrycznym jest:
rozpocznij naukę
Wynosi zero.

Para AT w cząsteczce DNA jest stabilizowana:
rozpocznij naukę
Z wiązaniami kowalencyjnymi.

W komórkach ludzkich DNA obecne jest głównie w postaci:
rozpocznij naukę
Formy B.

Temperatura topnienia DNA to:
rozpocznij naukę
Temperatura dysocjacji podwójnej helisy DNA na pojedyńcze łańcuchy.

Obecność długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w cząsteczkach fosfolipidów:
rozpocznij naukę
Zwiększają stopień uporządkowania warstwy lipidowej zmniejsza jej płynność.

Z transportem aktywnym mamy do czynienia kiedy:
rozpocznij naukę
Gdy zachodzi w wyniku działania białek przenoszących, jest niezależny od gradientu stężeń.

Potencjał równowagowy w odniesieniu do komórki to:
rozpocznij naukę
Wartość potencjału elektrycznego błony przy którym ustaje dyfuzja danego jonu.

Pierwsza zasada termodynamiki określa:
rozpocznij naukę
Zasadę zachowania energii w układach zamkniętych.

Druga zasada termodynamiki określa:
rozpocznij naukę
Kierunek przebiegu procesów związanych z przemianą energii.

Reakcja chemiczna podczas przebiegu której układ oddaje ciepło do otoczenia to:
rozpocznij naukę
Reakcja egzotermiczna.

Ciśnienie osmotyczne to:
rozpocznij naukę
Ciśnienie, które w stanie równowagi hamuje transport osmotyczny rozpuszczalnika.

Entropia dojrzałego organizmu niezmieniającego swojej biomasy:
rozpocznij naukę
Nie zmienia sie w czasie.

Potencjał elektrodowy to:
rozpocznij naukę
Różnica potencjałów elektrycznych metalu i elektrolitu.

Jednostką informacji jest:
rozpocznij naukę
Jeden bit.

Pojemność informacyjna łącza to:
rozpocznij naukę
Maksymalna ilość informacji przepływającej przez łącze.

Redundancja to:
rozpocznij naukę
Nadmiarowość kodowanej informacji.

W celu ograniczenia wpływu błędów przypadkowych na pomiar:
rozpocznij naukę
Wykonujemy kilka pomiarów.

Precyzję metody pomiarowej określamy na podstawie:
rozpocznij naukę
Stosunku wielkości błędu przypadkowego do wielkości zmierzonej.

Rozkład wartości pomiarów w postaci krzywej Gaussa charakteryzuje się tym, ze 95,5% znajduje się w przedziale:
rozpocznij naukę
X +/- 2SD.

Wg teorii falowej Huygensa światło w H2O rozchodzi się:
rozpocznij naukę
Wolniej niż w powietrzu.

Liczba Reylnolds'a określa:
rozpocznij naukę
Rodzaj przepływu, łamliwy, burzliwy.

Przemiana izobaryczna ta taka (w której<?>):
rozpocznij naukę
Nie dochodzi do zmniejszenia ciśnienia.

Wartość potencjału błonowego powyżej którego może być wyzwolony potencjał czynnościowy to:
rozpocznij naukę
próg pobudliwości

Stan błony, w którym nie jest możliwe wyzwolenie kolejnego potencjału czynnościowego to:
rozpocznij naukę
Refrakcja bezwzględna.

Ekspotencjalne zmniejszenie w czasie potencjału receptorowego to:
rozpocznij naukę
Adaptacja.

Człowiek ma wpływ na pracę mięśni:
rozpocznij naukę
Poprzecznie prążkowanych.

Zwiększenie częstotliwości pobudzania mięśnia poprzecznie prążkowanego doprowadza przy pewnej częstotliwości do:
rozpocznij naukę
Skurczu tężcowego.

Szczególowa teoria względności wg Eistaina podaje związek:
rozpocznij naukę
Energia fotonu z masa.

Przemian izobaryczna to taka podczas której:
rozpocznij naukę
Nie dochodzi do zmiany ciśnienia.

Część mineralna kości stanowi:
rozpocznij naukę
70% masy suchej kości.

Szybkość przebudowy tkanki kostnej zależy od:
rozpocznij naukę
Obciążeń działąjących na kości.

Mięśnie gładkie przy rozciąganiu zachowują sie jak:
rozpocznij naukę
Materiał o przewadze elementów lepkich.

Impedencja to:
rozpocznij naukę
Wartość oporu jaki stawia ośrodek rozchodzącej sie w nim fali dźwiękowej.

Odruch strzemiączkowy skutkuje:
rozpocznij naukę
Zmniejszeniem amplitudy drgań przenoszonych do ślimaka.

Niedosłuch typu przewodzoniowego jest następstwem:
rozpocznij naukę
Uszkodzeniem struktur ucha zewnętrznego lub/i ucha środkowego.

Zasada nieoznaczności Heisenberga mówi, że:
rozpocznij naukę
Im dokładniej oznaczymy położenie cząsteczki, tym mniej...

Prędkość przepływu płynu przez naczynie jest:
rozpocznij naukę
Odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju poprzecznego naczynia.

W warunkach izotnetycznych siła rozwijana przy rozciąganiu mięśnia jest:
rozpocznij naukę
Jest zawsze większa od siły przy jego skracaniu.

Kwas hialuronowy tworzy wiązania kowalencyjne z kolagenem i występuje w:
rozpocznij naukę
Nie tworzy wiązań kowalencyjnych z białkami.

Białkiem występującym w największej ilości w tkane łącznej:
rozpocznij naukę
Jest kolagen.

Ciśnienie sprężyste tkanki płucnej określamy jako:
rozpocznij naukę
Różnice ciśnienia sródpęcherzykowego i ciśnienia wewnątrz płucowego.

Objętość oddechowa Vt to:
rozpocznij naukę
Objętość powietrza wprowadzona do płuc podczas wdechu.

Mechanizm zabezpieczający płuca przed skokową zmianą objętości polega na:
rozpocznij naukę
Zmianie napięcia powierzchniowego pęcherzyków płucnych.

Fala tętna rozchodzi się:
rozpocznij naukę
Szybciej niż krew.

Efekt hydrostatyczny zmienia rozkład płynów ustrojowych w organizmie przez:
rozpocznij naukę
Wzrost ilości płynów, który przenika z naczyń włosowatych do przestrzeni śródtkankowej.

Właściwości tiksotropowe krwi są związane z:
rozpocznij naukę
Agregacją krwinek czerwonych.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.