Metodologia cz 3 - różne inne wcześniej pominięte

 0    20 fiszek    marta504
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
ANOVA - założenia I.-III.
rozpocznij naukę
I. Zmienna zależna Y - mierzona na co najmniej skali INTERWAŁOWEJ II. LOSOWY dobór o prób III. LOSOWO przypisane do p grup porównawczych (odpowiadających p poziomom czynnika A/kombinacjom poziomów czynników ABC...)
ANOVA - założenie IV.
rozpocznij naukę
IV. bla bla bla ... jedyne co je różni to niekontrolowane przez badacza zmienne uboczne i zakłócające -> błąd eksperymentalny
ANOVA - założenie V.-VII.
rozpocznij naukę
V. Dwa błędy są niezależne od siebie w populacjach / Niezależność pomiarów zmiennej niezależnej Y VI. Oszacowania wariancji międzygrupowej (licznik w F) i wewnątrzgrupowej (mianownik w F) są NIEZALEŻNE VII. Wariancje w p populacjach wprowadzone przez błąd eksperymentatora są jednorodne
Zróżnicowanie całkowite w Anovie - wzór
rozpocznij naukę
SScała = SSmiędzy + SSwewnątrz
Stopnie swobody: międzygrupowa
rozpocznij naukę
df = p-1
Stopnie swobody: wewnątrzgrupowa
rozpocznij naukę
df = p(n-1) [p to liczba grup, n to liczba osób]
Stopnie swobody: całość
rozpocznij naukę
df = pn-1
Co jest addytywne co nie: MS, SS, df?
rozpocznij naukę
MS nie, df i SS tak.
Wzór na MS
rozpocznij naukę
MS = SS/df
Wzór na F w Anovie:
rozpocznij naukę
F = MSmiędzy/MSwewnątrz
Ile wynosi F, gdy H0 jest prawdziwa?
rozpocznij naukę
Wynosi 1. Czynnik A nie różnicuje w tej sytuacji grup.
Analiza apriori i aposteriori -?
rozpocznij naukę
Apriori - gdy jesteśmy zainteresowani porównywaniem tylko niektórych średnich. Aposteriori (nieplanowane) - gdy chcemy wykryć wszystkie pary średnich różniących się istotnie między sobą.
Przykład testu post hoc (i do jakich grup stosowany - chodzi o specyfikę liczności):
rozpocznij naukę
HSD Tuckeya - tylko do grup równolicznych
Transformacja pierwiastkowa (+ wzór):
rozpocznij naukę
Yprim = pierwiastek z Y. Stosujemy, gdy rozkład Y jest rozkładem Poissona. Gdy wariancje są proporcjonalne do średnich grupowych (s^2 i Y z kreseczką)
Czym jest ROZKŁAD POISSONA?
rozpocznij naukę
rozkład zmiennej losowej skokowej, który stosuje się przy określaniu prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń stosunkowo rzadkich i niezależnych o siebie przy występowaniu dużej ilości doświadczeń
Transformacja logarytmiczna:
rozpocznij naukę
Yprim = logY. Szczególnie przydatne, gdy wynikami są czasy reakcji lub subiektywne oceny i gdy ich rozkład jest dodatnio skośny. Gdy wariancje są proporcjonalne do kwadratów średnich grupowych (s^2 i Y^2)
Transformacja ilorazowa:
rozpocznij naukę
Yprim = 1/Y. Gdy zmienną zależną jest czas reakcji lub czas rozwiązywania problemów. Gdy oddch stand. są prop. do kwadratów średnich (s i Y^2)
Transformacja ARCSIN:
rozpocznij naukę
Y wyrażony pod postacią proporcji
Jakie są właściwości przekształceń?
rozpocznij naukę
Poprawienie normalności rozkładu Y. Poprawienie jednorodności wariancji. Eliminowanie pozornych interakcji.
Eta-kwadrat, omega-kwadrat i r-kwadrat służą do wyjaśniania ile wariancji zmiennej zależnej wyjaśnia zmienna niezależna. Do czego stosujemy które?
rozpocznij naukę
[odpowiedź sponsorowana przez Joannę Kalkę] Eta-kwadrat stosowane, gdy cośtam jest krzywoliniowe, Omega-kwadrat o Anovy, a r kwadrat do regresji (małe r jednej zmienne, duże R - dwóch zmiennych).

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.