Chemia środowiska cz. II

 0    27 fiszek    simplyaga
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co to są halony?
rozpocznij naukę
Związki bromofluorowęglowe
Jakie są właściwości środków gaśniczych?
rozpocznij naukę
-skuteczne gaszenie -nieprzewodzą prądu -nie powodują korozji -Nie zostawiają osadu po użyciu
Jakie są główne formy azotu w przyrodzie?
rozpocznij naukę
N2, N2O, NO, NO2, NH3, HNO2, HNO3
Jak wygląda reakcja wiązania azotu?
rozpocznij naukę
N2 + 3H20 --> 2NH3 + 3/2 O2
Jak wygląda reakcja nitrifikacji?
rozpocznij naukę
NH4 + 3/2 O2 --> NO2 + 2H + H20
Jak wygląda rekacja denitryfikacji?
rozpocznij naukę
5(CH20) x + 4NO3 -->2N2 + 4HCO3 + CO2 + 3H2O
Co daje promowanie ekologicznych procesów i produktów?
rozpocznij naukę
-efektywne procesy chemiczne z udziałem katalizatorów; -oczyszczanie emitowanych gazów i cieczy; -konwersja lub recykling odpadów i wody; -ograniczenie na środowisko procesów niechemicznych
Co daje lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych?
rozpocznij naukę
-zmniejszenie wpływu środków transportu na środowisko; -zwiększenie efektywności wykorzystania energii i zasobów naturalnych; -wykorzystanie odnawialnych źródeł; -wzbogacenie surowców naturalnych na drodze przemian katalitycznych
Zapobieganie stukania silnika samochodowego
rozpocznij naukę
dodatek węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych, związków aromatycznych cząsteczek organicznych zawierających tlen
Co określa liczba oktanowa?
rozpocznij naukę
Określa zależność stopnia sprężenia przy którym otrzymuje się określony poziom stukania od % zawartości izooktanu w mieszance
Jaki jest skład ścieków miejskich?
rozpocznij naukę
60% związków organicznych, 40% związków nieorganicznych
Co to ChZT?
rozpocznij naukę
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen
Co to BZT?
rozpocznij naukę
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen
Jaki jest cykl usuwania związków azotu?
rozpocznij naukę
1) rozkład związków organicznych zawierających azot 2) utlenianie azotu amonowego do azotanów 3) redukcja azotanów do tlenków azotu i azotu, w warunkach beztlenowych
Rozwiń skrót: MMT
rozpocznij naukę
metylo-cyklo-penta-dienylo-tri-karbonylo-mangan
Jaki jest wzór MMT?
rozpocznij naukę
Napisz reakcję spalania paliwa i benzyny z dodatków zawierających
rozpocznij naukę
C8H18 + 6 O2 --> 8CO2 + 9H2O
Co robi dodatek etanolu lub MTBE
rozpocznij naukę
Zwiększa licznę oktanową i może zmniejszać emisję CO2 oraz zwiększa liczbę paliwa (emisja VOC)
Jak określić temperaturę w przeszłości?
rozpocznij naukę
-poprzez położenie głazów narzutowych; -pierścienie w poprzecznych przekrojach pni drzew; -zawartość izotopów tlenu w skałach węglanowych; -stosunek zawartości Mg i Ca w skałach osadowych; -analiza gazów uwięzionych w lodzie
Wzór kwasu salicylowego
rozpocznij naukę
Powstawanie kwasu salicylowego?
rozpocznij naukę
fenolan sodu + CO2 --> kwas salicylowy
Wzór mocznika
rozpocznij naukę
Reakcja powstawania mocznika
rozpocznij naukę
CO2 + 2NH3 --> H2NC0NH2 + H20
Co to jest plaster?
rozpocznij naukę
związek metalu z wieloma atomami metalu
Skutki kwaśnego deszczu
rozpocznij naukę
-wzrost kwasowości wód i gleby; -zubożenie gleb; -wzrost zawartości AL3 w wodach podziemnuch; -wzrost stężenie SO4 -niszczenie budowli i narzędzi
Właściwości wody
rozpocznij naukę
-rozpuszczalnik -najwyższa stała dielektryczna wśród cieczy -duże napięcie powierzchniowe -max gęstość w 4 stopniach
Skład wód płynących i gruntowcyh w zależności od podłoża
rozpocznij naukę
-wody gruntowe są bogate w zawiązki mineralne -dolomitowe podłoże jest najbogatsze w minerały

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.