Useful words 2

 0    122 fiszki    annawiacek90
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
fetus
rozpocznij naukę
płód
custom
rozpocznij naukę
zwyczaj
led
rozpocznij naukę
doprowadziło
compared
rozpocznij naukę
w porównaniu
awakening
rozpocznij naukę
przebudzenie
considered
rozpocznij naukę
uważane
liability
rozpocznij naukę
odpowiedzialność
dowry
It used to be that a girl could only marry if she had a dowry
rozpocznij naukę
posag
Bylo tak ze dziewczyna mogla wyjsc za maz tylko wtedy gdy miala posag
aim
rozpocznij naukę
cel
sharp difference
rozpocznij naukę
ostre / wyraźne różnice
equality
rozpocznij naukę
równość
enforce
The law was enforced immediately
rozpocznij naukę
egzekwować
Prawo było egzekwowane natychmiast
ban
Tom is banned from entering this building
rozpocznij naukę
zakaz
Tom ma zakaz wstępu do tego budynku
attendance
Your attendance isn't necessary / The attendance at the party was larger than had been expected
rozpocznij naukę
obecność / frekwencja
Twoja obecność nie jest obowiązkowa / Frekwencja na przyjęciu była większa niż zakładano
rural
You will soon be used to rural life
rozpocznij naukę
wiejski
Wkrótce przywykniesz do wiejskiego życia
trafficking
When you are transporting and selling large quantities of drugs, this is an example of drug trafficking
rozpocznij naukę
handel
Kiedy transportujesz I sprzedajesz duże ilości narkotyków, to jest to przykład handle narkotykami
emotional suffering
rozpocznij naukę
emocjonalne cierpienie
involve
The police have found no proof of his involvement in the robbery
rozpocznij naukę
angażować
Policja znalazła dowód na jego zaangażowanie w rabunek
battling
Firefighters are battling to save the town from the forest fire coming towards it
rozpocznij naukę
walczy
Strażacy walczą aby uratować miasto przed nadciągającym pożarem lasu
defending
I have a right to defend myself
rozpocznij naukę
bronić
Mam prawo do obrony własnej
crush
Tom crushed the box with his foot
rozpocznij naukę
miażdżyć / zgniatać / rozgniatać / gnieść / zauroczenie
Tom zmiażdżył stopą karton
advertisement
rozpocznij naukę
reklama
distinction
I can make a distinction between good and bad
rozpocznij naukę
wyróżnienie / różnica
Potrafie rozróżnić dobro od zła
misnomer
Since Fred is very skinny, calling him Fat Fred is indeed a misnomer
rozpocznij naukę
błędna nazwa
Biorąc pod uwage fakt, że Fred jest bardzo chudy nazywanie go grubym Fredem jest błedne
grim
By the grim look on my boss' face, I knew it was going to be bad news
rozpocznij naukę
ponury / zły / smutny / surowy
Z ponurego wyrazu twarzy mojego szefa mogłem wywnioskować, że to będa złe nowiny
ratio
The ratio of women to men in our language program is about 5-3
rozpocznij naukę
stosunek / współczynnik
Współczynnik kobiet do mężczyzn na naszym programie językowym to 5-3
curb
The government needs to take measures to curb violent crime
rozpocznij naukę
ograniczenie
Rząd musi zastosować środki aby ograniczyć przestępstwa o podłożu przemocy
enforced
rozpocznij naukę
egzekwowane
reversed
rozpocznij naukę
odwrócony
overwhelming
rozpocznij naukę
przytłaczający
relatively
rozpocznij naukę
stosunkowo
conclude
rozpocznij naukę
wywnioskować
tournaments
rozpocznij naukę
Turnieje
decrease
rozpocznij naukę
spadek
inexplicable
rozpocznij naukę
niewytłumaczalny
necessary
rozpocznij naukę
konieczny
wonder
rozpocznij naukę
zastanawiać się
grasps
rozpocznij naukę
chwytać / rozumieć / pojąć
whether
rozpocznij naukę
czy
associated
rozpocznij naukę
powiązany
requirements
rozpocznij naukę
Wymagania
adequate
rozpocznij naukę
odpowiedni / wystarczający / wlaściwy
regulated
rozpocznij naukę
regulowane
catastrophe
rozpocznij naukę
katastrofa
prospects
rozpocznij naukę
Perspektywy
striking
rozpocznij naukę
uderzający
foster
rozpocznij naukę
sprzyjać
relevance
rozpocznij naukę
stosowność
significantly
rozpocznij naukę
znacznie
courageously
rozpocznij naukę
odważnie
prevent
rozpocznij naukę
zapobiec
deepening
rozpocznij naukę
pogłębianie
driven
rozpocznij naukę
napędzany
maintain
rozpocznij naukę
utrzymać
pose a real danger
rozpocznij naukę
stanowią realne zagrożenie
injecting
rozpocznij naukę
wstrzyknięcie
void
rozpocznij naukę
nieważny / próżnia
liquidity
rozpocznij naukę
płynność
demand
rozpocznij naukę
zadanie
trapped
rozpocznij naukę
uwięzione
distorted
rozpocznij naukę
zniekształcony
commitment
rozpocznij naukę
zaangażowanie
stray
rozpocznij naukę
bezpański / błąkać się
contribute
rozpocznij naukę
przyczynić się
nevertheless
rozpocznij naukę
niemniej jednak
malaise
rozpocznij naukę
złe samopoczucie
factors
rozpocznij naukę
Czynniki
concern
rozpocznij naukę
troska
crude
rozpocznij naukę
surowy
revenues
rozpocznij naukę
przychody
declining
rozpocznij naukę
spadkowy
towards
rozpocznij naukę
w kierunku
floating
rozpocznij naukę
ruchomy
lifted
rozpocznij naukę
podnoszone
prolonged
rozpocznij naukę
przedłużony
Overall
rozpocznij naukę
Ogólny
division
rozpocznij naukę
podział
deeper
rozpocznij naukę
głębiej
headlines
rozpocznij naukę
nagłówki
allowing
rozpocznij naukę
pozwalając
remain
rozpocznij naukę
pozostawać
struggling
rozpocznij naukę
walczy
heritage
rozpocznij naukę
dziedzictwo
robust
rozpocznij naukę
silny / krzepki
pent up
rozpocznij naukę
stłumiony
avoid
rozpocznij naukę
unikać
witnessing
rozpocznij naukę
świadkami
attitude
rozpocznij naukę
postawa
underweight
rozpocznij naukę
niedowaga
state controlled enterprises
rozpocznij naukę
kontrolowane przedsiębiorstwa państwowe
particular
rozpocznij naukę
szczególny
Confrontational
rozpocznij naukę
Konfrontacyjny
sworn
rozpocznij naukę
przysięgły
Contrary
rozpocznij naukę
Przeciwnie
pronouncements
rozpocznij naukę
wypowiedzi
measures
rozpocznij naukę
Środki
what extent
rozpocznij naukę
jaki stopień
tied
rozpocznij naukę
związany
sovereign
rozpocznij naukę
suwerenny
despite
rozpocznij naukę
mimo
complying
rozpocznij naukę
spełniający
reportedly
rozpocznij naukę
ponoć
granted
rozpocznij naukę
udzielony
principle
rozpocznij naukę
zasada
disbursements
rozpocznij naukę
Wypłaty
aforementioned
rozpocznij naukę
wyżej wymieniony
disbursed
rozpocznij naukę
wydatkowane
slightly
rozpocznij naukę
nieznacznie / nieco
remaining
rozpocznij naukę
pozostały
considerations
rozpocznij naukę
Rozważania
latter
rozpocznij naukę
drugi
Implicit
rozpocznij naukę
Domniemany
redemptions
rozpocznij naukę
umorzenia
comparatively
rozpocznij naukę
stosunkowo
unilaterally
rozpocznij naukę
jednostronnie
clause
rozpocznij naukę
klauzula
Treaty
rozpocznij naukę
Traktat
irrevocable
rozpocznij naukę
nieodwołalny
aside
rozpocznij naukę
na bok
departing
rozpocznij naukę
odlatujących
expelled
rozpocznij naukę
wydalony
feasible
rozpocznij naukę
wykonalny

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.