Unit N 5/1 Where shall I go

 0    65 fiszek    eljegar
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ponad poziomem morza
rozpocznij naukę
above sea level
cztery storny świata (na kompasie
rozpocznij naukę
cardinal poionts, Global Site four of the world (on the compass
kompas
rozpocznij naukę
compass, rose
zakrzywiony, zaokrąglony
rozpocznij naukę
curved, rounded
linia zakrzywiona
rozpocznij naukę
curved line
tama, zapora
rozpocznij naukę
dam, dam
matka, samica (u zwierząt czworonożnych)
rozpocznij naukę
dam, mother, female (four-legged animals)
przerywany (np. o linii)
rozpocznij naukę
dashed, intermittent (eg. on the line)
linia kreskowana, linia łamana
rozpocznij naukę
dashed / broken line, polyline
cecha charakterystyczna, funkcja
rozpocznij naukę
feature, characteristic function
This program has lots of useful features.
film długometrażowy
rozpocznij naukę
feature film
cecha krajobrazu
rozpocznij naukę
landscape feature
Other features of the landscape, however, are not so familiar
globus
rozpocznij naukę
globe
siatka (przecinające się linie, np. odwzorowujące układ ulic)
rozpocznij naukę
grid (crossed lines, for example. street layout mapping)
półkula (część Ziemi)
rozpocznij naukę
hemisphere (part of the Earth)
objaśnienie znaków, legenda (np. na mapie)
rozpocznij naukę
key, explanation of the characters, the legend (eg. on the map)
szerokość geograficzna, swoboda, wolna ręka
rozpocznij naukę
latitude, liberty, free hand
długość geograficzna
rozpocznij naukę
longitude, LON
równoleżnik
rozpocznij naukę
line of latitude
wytworzony przez człowieka, syntetyczny
rozpocznij naukę
man-made, synthetic
koło południkowe (przyrząd astronomiczny)
rozpocznij naukę
meridian circle (astronomical instrument)
południk, zenit
rozpocznij naukę
meridian / zenith
Biegun Północny / Południowy
rozpocznij naukę
North Pole / South
porównanie, podobieństwo, rownoleżnik, równoległy
rozpocznij naukę
comparison, similarity, parallel, parallel
równoleżnik
rozpocznij naukę
parallel
staw, sadzawka
rozpocznij naukę
pond, pond
linia wysokiego napięcia
rozpocznij naukę
power line, high-voltage line
skala, rozmiar
rozpocznij naukę
scale, size
położony (o mieście), zlokalizowany (o budynku)
rozpocznij naukę
situated, located (city), located (of the building)
stały, zbity (twardy)
rozpocznij naukę
solid, dense (hard)
linia ciągła
rozpocznij naukę
solid line
równik
rozpocznij naukę
the equator
studni
rozpocznij naukę
well
zakwaterowanie
rozpocznij naukę
Accommodation
zakwaterować, pomieścić (mieć wystarczającą ilość miejsca)
rozpocznij naukę
accommodate, (have enough space)
anonimowość
rozpocznij naukę
anonymity
n fact, their anonymity was part of the whole business.
dzielnica, część miasta
rozpocznij naukę
district, part of the city
mieszkanie, dom, siedziba
rozpocznij naukę
dwelling, apartment, headquarters
zakres, zasięg, rozmiar
On nie zdawał sobie sprawy z pełnego rozmiaru problemu
rozpocznij naukę
extent, scope, size,
He didn't realize the full extent of the problem.
ponadprogramowy, pozaszkolny (np. zajęcia)
rozpocznij naukę
extracurricular
naskoczyć na kogoś, skrytykować kogoś
rozpocznij naukę
get at somebody
sięgać po coś, brać się za coś, dorwać się do czegoś
rozpocznij naukę
get at something
nerwowy, gorączkowy, napięty
rozpocznij naukę
nervous, hectic, tense
osiedle mieszkaniowe
rozpocznij naukę
housing estate, residential
wnętrze; wewnętrzny, środkowy
rozpocznij naukę
interior; inner, middle
ważny, znaczny, główny
Znaczące kwestie zostały poruszone podczas tego spotkania
rozpocznij naukę
major, important, significant, the main
Major issues were brought up during this meeting
drobny, niewielki, drugorzędny
rozpocznij naukę
minor, small, small, secondary
zaniedbać, zapuścić (np. ogród, wygląd) lekceważyć (np. ważny problem)
Nie powinieneś zaniedbywać prac domowych
rozpocznij naukę
neglect, (eg. the garden, look) underestimated (eg. an important issue)
You shouldn't neglect your homework.
precyzyjnie, dokładnie, akurat, no właśnie
rozpocznij naukę
precisely, exactly
za i przeciw, zalety i wady
rozpocznij naukę
pros and cons, advantages and disadvantages
spostrzeżenie, komentarz, uwaga, obserwacja (na temat czegoś)
rozpocznij naukę
remark, observation observation, comment (on something)
przywrócić, odnowić
rozpocznij naukę
restore, renew
zniszczony, w marnym stanie, wyładować się (o bateriach)
rozpocznij naukę
run-down, destroyed, in poor condition, wreak (Battery)
wiara w siebie, pewność siebie
rozpocznij naukę
self-confidence, self-confidence
pewny siebie
rozpocznij naukę
self-confident
odrapany (o budynku), wytarty (o meblu), obskurny (o miejscu), zapyziały
rozpocznij naukę
shabby (of the building), worn (with furniture), dingy (on site), zapyziały
podły (postępek), nikczemny (zamiar)
Ona próbowała przeprosić za podłe traktowanie go
rozpocznij naukę
shabby, vile (act), the wicked (intention)
She tried to apologize for her shabby treatment of him
skrót (krótsza droga)
rozpocznij naukę
short cut, abbreviation (shorter distance)
wspierać
rozpocznij naukę
support
okolica, otoczenie, obramowanie
rozpocznij naukę
surround, surroundings, environment, border
Otoczenie jego domu było poderzane.
rozpocznij naukę
The surround of his house was suspicious.
przetrwać, przeżyć, ocaleć
rozpocznij naukę
survive, survive, survive
gruntownie, dokładnie, zupełnie, całkowicie
rozpocznij naukę
completely, thoroughly, totally, totally
przestronny
Mamy przestronny ogród - jest wielki jak boisko piłkarskie!
rozpocznij naukę
spacious
We have a spacious garden - as big as a football pitch!
wakacje
Jesteśmy na wakacjach
rozpocznij naukę
vacation
We are on holiday.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.