fiszki, dużo fiszek

 0    473 fiszki    patrykxbociek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wielki, okazały, świetny
rozpocznij naukę
great,
jeszcze, a mimo to
rozpocznij naukę
yet,

to consider (doing)

fala, machać
rozpocznij naukę
wave,

typ, rodzaj, pisać na maszynie
rozpocznij naukę
type, type, typing

upuścić, spadek, kropla
rozpocznij naukę
drop,piece,


seaside

teraźniejszy, obecny
rozpocznij naukę
present,

kopia, kopiować
rozpocznij naukę
copy,

heavy

zwrot, wyrażenie
rozpocznij naukę
phrase,

taniec, tańczyć
rozpocznij naukę
dance,


an engine


pozycja, położenie,
rozpocznij naukę
position,

toczyć, rolka, bułka
rozpocznij naukę
roll,

to sail

temperature

materiał, materialny
rozpocznij naukę
material,

palec u ręki
rozpocznij naukę
finger


industry

urozmaicać,
rozpocznij naukę
Diversify,

value

settle

walka, walczyć
rozpocznij naukę
fight,

leżeć, kłamać, kłamstwo
rozpocznij naukę
lie,


bicie, bić, rytm
rozpocznij naukę
beat,

ogólny, generalny, generał
rozpocznij naukę
General,

ekscytować, podniecać się
rozpocznij naukę
excited,

ice-cream

organic

matter,

widok, pogląd
rozpocznij naukę
view,

koło. okrąg, krążyć
rozpocznij naukę
circle,

sens, znaczenie
rozpocznij naukę
meaning,to contain

divide

quite

syllable

break

feel - felt - felt

sprawa, przypadek,
rozpocznij naukę
, case,

perhaps / maybe

medial

raise
to count

a lake

square

chwila, moment
rozpocznij naukę
moment,

claimant = (US) petitioner


length


reprezentować
rozpocznij naukę
represent

the Spring


obserwować, zauważyć
rozpocznij naukę
observe,

a subject

a child

okolica, rejon
rozpocznij naukę
area,

prosty, jasny, bezpośredni
rozpocznij naukę
straight

energy

spółgłoska
rozpocznij naukę
consonant

to hunt

a nation

prawdopodobny
rozpocznij naukę
probable,

a dictionary

a bedprędkość, szybkość
rozpocznij naukę
speed,


metoda, sposób
rozpocznij naukę
method,

jazda, jeździć
rozpocznij naukę
ride,

narząd, organ
rozpocznij naukę
organ,


to pay

believe,

fraction

section


dress

a cloud

a race

zaskoczyć, niespodzianka
rozpocznij naukę
surprise,


cichy, cicho
rozpocznij naukę
quietly

sklep, zapasy, schowek
rozpocznij naukę
shop,

a stone

the summer


a train

wspinać się
rozpocznij naukę
to climb

to sleep


project

lonely
ćwiczenie, ćwiczyć
rozpocznij naukę
exercise,

doświadczenie, eksperyment
rozpocznij naukę
experiment


catch


wierzchowiec, dosiadać
rozpocznij naukę
mount,

żelazo, prasować, żelazko
rozpocznij naukę
iron,

pragnienie, życzenie
rozpocznij naukę
wish

single


kij, przyklejać, wtykać
rozpocznij naukę
stick,

tablica, pokład, deska
rozpocznij naukę
board,

mieszkanie, płaski
rozpocznij naukę
flat,


dwadzieścia
rozpocznij naukę
twenty

the winter

leather

to sit

uśmiech. uśmiechać się
rozpocznij naukę
smile.

written

crease,instrument, narzędzie
rozpocznij naukę
instrument,

handel handlować
rozpocznij naukę
tradeszkło, szklanka
rozpocznij naukę
glass,

1. tour 2. trip


an office


get


rząd, wiosłować
rozpocznij naukę
row,

skraj, krawędź
rozpocznij naukę
edge,exact

to visit


przeszły, miniony
rozpocznij naukę
past,

pass away


least,


problem, kłopoty
rozpocznij naukę
trouble,


gasoline,

z wyjątkiem
rozpocznij naukę
except

the weather

to write

month


a million

signal

niedźwiedź,
rozpocznij naukę
bear,

dołączyć, przyłączyć się
rozpocznij naukę
join

to finish (doing)

sugerować, proponować
rozpocznij naukę
suggest, propose

szczęśliwy
rozpocznij naukę
happy

czysty, sprzątać
rozpocznij naukę
clean,

nadzieja, mieć nadzieje
rozpocznij naukę
hope,

łamać, przerwa
rozpocznij naukę
break,

a flower


clothe - clad/clothed - clad/clothed

yard,

strange,


skok, skakać
rozpocznij naukę
jump,

blow - blew - blown

olej, oliwa, ropa
rozpocznij naukę
oil,a village

dotyk, dotykać
rozpocznij naukę
touch,

to meet

a root


to buy

to mix

raise

zespół, drużyna
rozpocznij naukę
team,

to untieto cost


lost,


brown


to wear

paragraph

a garden

the third


hold - held - held

choose - chose - chosen


fall - fell - fallen

describe

gotować, kucharz
rozpocznij naukę
cook, chef

flow,

podłoga, piętro
rozpocznij naukę
floor,

bright,

indifferently


burn - burnt - burnt

oszczędzać, ratować
rozpocznij naukę
save,

wzgórze, pogórek
rozpocznij naukę
hill, pogórek

kontrolować
rozpocznij naukę
to control

safe

gentle

ciężarówka
rozpocznij naukę
a lorrya captain


exercises


separate

collect

difficult


a doctor

stretch

rzut, rzucać
rozpocznij naukę
throw,

to protect

to shine

noon

własność,
rozpocznij naukę
property

czyje, czyja...
rozpocznij naukę
whose,

rubryka, kolumna
rozpocznij naukę
column,

lokalizować
rozpocznij naukę
locate

molekuła, cząsteczka
rozpocznij naukę
molecule,

pierścionek,
rozpocznij naukę
ring,

charakter, postać
rozpocznij naukę
character,

incorrect

an insect


repeat

menstruation

to demand

point out


przygotowywać
rozpocznij naukę
to prepare

mówić w czasie przeszłym
rozpocznij naukę
speak
man,

liczba mnoga, mnogi
rozpocznij naukę
plural,

History

anger

skutek, efekt
rozpocznij naukę
effect,

claim

electric

a continent

to expect (to do)glucose

modern

death

element


hit - hit - hit

umiejętność
rozpocznij naukę
skill

student
przyjęcie, partia
rozpocznij naukę
party,

rozwiązanie
rozpocznij naukę
a solution

zapas, dostarczać
rozpocznij naukę
supply,srebro, srebrny
rozpocznij naukę
silver,


thank

wyobrażać sobie
rozpocznij naukę
to imagine

branch,

provide

pasować, zapałka, mecz
rozpocznij naukę
match,

zgadzać się
rozpocznij naukę
to agree

suffix

especially

a capital


not

a chair


niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
danger

sister

fruit,

stal, stalowy
rozpocznij naukę
steel,

well-off

talk


Forward

a soldier

similar

proces, przetwarzać
rozpocznij naukę
process,

Guide,

operate,

doświadczenie
rozpocznij naukę
experience

guess


necessary

an apple


to buy

wing

prowadzić, kierować
rozpocznij naukę
lead,

create

pitch,

a neighbour

an overcoatnietoperz, kij, rakietka
rozpocznij naukę
bat,


corn,

poślizgnąć
rozpocznij naukę
slip

porównywać
rozpocznij naukę
compare

zwyciężać
rozpocznij naukę
win


dream,


evening

a bell

condition,

zależeć od
rozpocznij naukę
to depend on


tool


total,


basic

famous

pachnieć, wąchać, zapach,
rozpocznij naukę
smell,

a Dollar

a valley

brook, stream

no,

obawiać się, strach
rozpocznij naukę
fear,

double
arrive

triangle

master, Mr.

a planet


śpieszyć sie
rozpocznij naukę
rush
colony

division,

zegar ścienny
rozpocznij naukę
Wall Clock

kartka papieru,
rozpocznij naukę
sheet of paper,


substance

tie,

przychylność,
rozpocznij naukę
favor,

entrance,

to connect

Main

fresh

spędzać, wydawać
rozpocznij naukę
spend - spent - spent

to look for


send - sent - sent

yellow

1. glad 2. pleased


autentyczny,
rozpocznij naukę
authentic,

let - let - let

to share

to print

stationplace


a desert


a suit

appropriate


Tablet

podwozić, winda, podnosić
rozpocznij naukę
lift, lift, liftkontynuować,
rozpocznij naukę
continue

slave

blok, klocek, bryła
rozpocznij naukę
block,
a market

to sell


odnosić sukces, sukces
rozpocznij naukę
success

people

a company


to subtract

drogi, jeleń
rozpocznij naukę
dear

an event

an enemy

special

answer

an agreement


to swim

zdarzać się
rozpocznij naukę
come about


support

opposed

mowa, przemowa
rozpocznij naukę
speech,


environment


chain,

shoulder

para, parować, gotować na parze
rozpocznij naukę
steam,

importance, effect


organizować
rozpocznij naukę
to organise

a pathinvent,

kłoda, dziennik,
rozpocznij naukę
log, journal,


mean - meant - meant

współczynnik
rozpocznij naukę
factor

specify
nine


supper

language,


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.