Unia Europejska

 0    64 fiszki    morrocotuda7
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Kiedy i gdzie Churchill zaporoponował utworzenie Zjednoczonych Stanów Europy
rozpocznij naukę
1946, w Zurychu
Plan Marshalla
rozpocznij naukę
1947, po skutkach II wojny pomoc gospodarcza dla Europy
Beneluks
rozpocznij naukę
organizacja gospodarcza, 1944 unia celna, 1958 umowa, 1960 wejscie w zycie
Rada Europy - kto powołał i w którym roku
rozpocznij naukę
5 maja 1949, 10 państw - Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Dania, Norwegia, Szwecja, Włochy
siedziba Rady Europy
rozpocznij naukę
Strasburg
kto nie należy do Rady Europy
rozpocznij naukę
Białoruś, Kosowo
Utoworzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego
rozpocznij naukę
1949
siedziba NATO
rozpocznij naukę
Paryż, po 1967 Bruksela
Państwa założycielskie NATO
rozpocznij naukę
Islandia, Wielska Brytania, Portugalia, Norwegia, Dania Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Włochy + Kanada i Stany Zjednoczone
Sekretarz Generalny Nato
rozpocznij naukę
Anders Fogh Rasmussen Dania, od 2009roku na
Ojcowie Europy 1
rozpocznij naukę
Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman
Ojcowie Europy 2
rozpocznij naukę
Jean Monnet, Paul Spaak
Ojcowie Europy 3
rozpocznij naukę
Charles de Gaulle, Pius XII
kto doprowadził do założenia EWWiS i co wyznawali
rozpocznij naukę
chrześcijanska demokracja, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman
Plan Schumana
rozpocznij naukę
9 maja 1950plan współpracy francusko niemieckie w dwóch najważneijszych sektorach gospodarczych
Ile państw i w którym roku został podpisany traktat paryski
rozpocznij naukę
6, 1951
w którym roku wszedł w życie traktat paryski
rozpocznij naukę
1952 23 lipca na 50 lat
czego dotyczył traktat paryski
rozpocznij naukę
umowa o powołanie EWWiS
w którym roku podpisano traktaty rzymskie
rozpocznij naukę
1957
w którym roku weszły w zycie traktaty rzymskie
rozpocznij naukę
1.01.1958
czego dotyczyły traktaty rzymskie
rozpocznij naukę
powołania EUropejska Wspólnoyta Gospodarcza
EWG- ile państw powołało i czego dotyczyła
rozpocznij naukę
6, budowa wspólnego rynku, unia celna, wspólna polityka rolna
EWEA - co to?
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
EWEA kiedy powstała
rozpocznij naukę
1957 (traktaty rzymskie)
Kiedy został podpisany Traktat Fuzyjny a kiedy wszedł w życie
rozpocznij naukę
1965, 1967
co oznaczał traktat fuzyjny
rozpocznij naukę
traktat ustanawiał jedną radę i jedną komisję wspólnot europejskich połączenie organów wykonawczych: EWG+EWWiS+EWEA = Wspólnota Europejska
kiedy nastąpiło pierwsze rozszerzenie wspólnot Europejskich
rozpocznij naukę
1973
jakie państwa w 1973
rozpocznij naukę
Wielka Brytania, Dania, Irlandia (9)
W którym roku pierwsze wybory do PE
rozpocznij naukę
1979
siedziba Parlamentu Europejskiego, rok powstania (a w polsce?)
rozpocznij naukę
Strasburg, 1962, (2005)
1981
rozpocznij naukę
Grecja (10)
1986
rozpocznij naukę
Hiszpania, Portugalia (12)
dlaczego Grecje, Hiszpanie i Portugalie przyjęto później?
rozpocznij naukę
Bo rządzili w nich dyktarorzy. W Hiszpanii Francisco Franco, w Portugalii Antonio Salazar, w Grecji- czarni pułkownicy. Franco zmarł w 1975 i wtedy DEMOKTRATYZACJA Hiszpanii. w Grecji Reżim upadł w 1972 i próba przyłączenia Cypru, groźba wojny z turcją, czerwone goździki - Portugalia
kiedy wszedł w życie europejski system walutowy
rozpocznij naukę
1979
kiedy podpisano Jednoliyty Akt Europejski
rozpocznij naukę
1986, modyfkował traktaty rzymskie. wzmacniał role PE i KE
Schengen podpisanie, państwa
rozpocznij naukę
14. czerwca 1985 (6-wlk brytania)
Kiedy Jednolity AKt wszedł w życie
rozpocznij naukę
1987
Zjednoczenie niemiec?
rozpocznij naukę
1990 3 października
Traktat z Maastricht podpisanie (gdzie leży Maastrichht)
rozpocznij naukę
7 lutego 1992 (Holandia)
Czego dotyczył Traktat z Maastricht
rozpocznij naukę
-wprowadzil okreslenie unia europejska - zapowiedzial wspólną walutę - wprowadził obywatelstwo europejskie - ustanowił nowe konstytucje (Komitet Regionów) i ERPO - ustanowił 3 filary
Kiedy Traktat z Maastricht wszedł w życie
rozpocznij naukę
1 listopada 1993
1995
rozpocznij naukę
Austria, Finlandia, Szwecja (15) Norwegowie odrzucili w referendum.
Kiedy weszło w życie porozumienie z Schengen
rozpocznij naukę
26. marca. 1995
kto wszedł w układ z schengen w 1995
rozpocznij naukę
wszystkie państwa unii oprócz wlk brytanii i irlandii
Traktat amsterdamski kiedy podpisany
rozpocznij naukę
2.10.1997
czego dotyczył traktat amsterdamski
rozpocznij naukę
reforma unii europejskiej, zmiana zagadnien w filarach, wzmocnienie pozycji ETS
kiedy wszedł w życie traktat amsterdamski
rozpocznij naukę
1 maja 1999
Kiedy utworzono i gdzie ma siedzibę EBC
rozpocznij naukę
1998 we Frankfurcie nad Menem
traktat nicejski podpisanie
rozpocznij naukę
26. lutego. 2001
traktat nicejski czego dotyczył
rozpocznij naukę
nowelizował Traktat o Unii Europejskiej (Maastricht) przygotowanie do rozszerzenia Unii o 10 kolejnch państw
traktta nicejski kiedy wszedł w zycie
rozpocznij naukę
2003
kiedy weszło do obiegu gotówkowego euro
rozpocznij naukę
2002
2004
rozpocznij naukę
Polska, Litwa, Łotwa Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta, Cypr
kiedy odrzucono projekt konstytucju unii europsjekiej i dlaczego
rozpocznij naukę
2005, REFERENDA WE FRANCJI I HOLANDII
Traktat Akcesyjny pospisanie
rozpocznij naukę
2003, Ateny
pomiędzy kim podpisany był traktat akcesyjny
rozpocznij naukę
10+UE
2007
rozpocznij naukę
Rumunia i Bułgaria
Kiedy podpisano traktat lizboński
rozpocznij naukę
13 grudnia 2007
kiedy wszedł w życied traktat lizboński
rozpocznij naukę
1 grudnia 2009
1 filar unii europejskiej
rozpocznij naukę
Wspólnota Europejska - Unia Gospodarcza i Walutowa
2 filar unii europejskiej
rozpocznij naukę
wspolna polityka zagraniczna i bezpieczenstwa
3 filar unii europejskiej
rozpocznij naukę
wymair sprawiedliwosci i sprawy wewnetrzne
dlacyego w 2008 irnaldia odryucila traktat lizbonski
rozpocznij naukę
bo aby ratyfikowac musialo byc rpzeprowadzone referendum a rządy nie dopuscily
Założenia traktatu lizbońskiego
rozpocznij naukę
nadanie UE osobowości prawnej utworzenie Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej na 2,5lat utworzenie Ministra Spraw Zagranicznych zlikwidowano system filarowy, nadano prawny charakter karcie praw podstawowych

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.