Callan adjective

 0    273 fiszki    yrek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wiele, dużo, znacznie (niepoliczalne)
rozpocznij naukę
much

mało, niewiele, trochę (niepoliczalne)
rozpocznij naukę
little

trochę (niepoliczalne)
rozpocznij naukę
a little

dużo, wiele, licznie (policzalne)
rozpocznij naukę
many

mało, niewiele, nieliczni (policzalne)
rozpocznij naukę
few

kilka (policzalne)
rozpocznij naukę
a few


wiele, dużo
rozpocznij naukę
a lot of

pełno, wiele
rozpocznij naukę
lots of

plenty of


znacznie lepiej
rozpocznij naukę
much better

znacznie więcej
rozpocznij naukę
much more

coraz więcej
rozpocznij naukę
more and more


expensive

tańszy niż
rozpocznij naukę
cheaper ... than

droższy niż
rozpocznij naukę
more expensive ... than

the cheapest

the most expensive

wysoki [osoba]
rozpocznij naukę
tall

niski [osoba]
rozpocznij naukę
short

wysoki [rzecz]
rozpocznij naukę
high

niski [rzecz]
rozpocznij naukę
lowgruby (osoba)
rozpocznij naukę
fat (person)

gruby (rzecz)
rozpocznij naukę
thick (rzecz)

cienki, chudy
rozpocznij naukę
thin

przeciętny, średni
rozpocznij naukę
average

widely

duży, wielki
rozpocznij naukę
large


mały, malutki
rozpocznij naukę
little

dalszy, dodatkowy
rozpocznij naukę
further

dłuższy niż [rzecz]
rozpocznij naukę
longer ... then

krótszy niż [rzecz]
rozpocznij naukę
shorter... then

wyższy niż [rzecz]
rozpocznij naukę
higher... then

niższy niż [rzecz]
rozpocznij naukę
lower... then

większy niż
rozpocznij naukę
larger... then

mniejszy niż
rozpocznij naukę
smaller ... then

najdłuższy
rozpocznij naukę
the longest

the highest

the largest

stary [rzecz]
rozpocznij naukę
old

nowy [rzecz]
rozpocznij naukę
new

starszy niż [rzecz]
rozpocznij naukę
older ... then

nowszy niż [rzecz]
rozpocznij naukę
newer ... then

najstarszy [rzecz]
rozpocznij naukę
the oldest

najnowszy [rzecz]
rozpocznij naukę
the newest

stary [osoba]
rozpocznij naukę
old

młody [osoba]
rozpocznij naukę
young

młodszy niż
rozpocznij naukę
younger ... then

yhe youngest

niedaleko, blisko
rozpocznij naukę
near

far from

bliżej niż
rozpocznij naukę
nearer ... than

further ... than

farther... than

the nearest

the furthest

the farthest

early


wcześniej niż
rozpocznij naukę
earlier ... than

później niż
rozpocznij naukę
later ... than

najwcześniej
rozpocznij naukę
the earliest

najpóźniej
rozpocznij naukę
the latestbetter ... than

worse ... than

the best

the worst

nagle, gwałtownie, nieoczekiwanie
rozpocznij naukę
suddenly


heavy

twardy, trudny, ciężko
rozpocznij naukę
hard


difficult

prosta (np. rozmowa)
rozpocznij naukę
simple

skomplikowany
rozpocznij naukę
complicated

słynny, sławny
rozpocznij naukę
famous

beautiful

handsomewściekły, szalony, szaleć za czymś
rozpocznij naukę
mad
dobry w (czymś)
rozpocznij naukę
good at

zły w (czymś)
rozpocznij naukę
bad atdobrze (np. racja)
rozpocznij naukę
right

żle (np. błędnie)
rozpocznij naukę
wrong

pleasant

nieprzyjemny
rozpocznij naukę
unpleasant

ładny, przyjemny, miły
rozpocznij naukę
nice


szczęśliwy
rozpocznij naukę
happy

nieszczęśliwy
rozpocznij naukę
unhappy

excellent

prosty (np. ulica)
rozpocznij naukę
straight

kręty (np. ulica)
rozpocznij naukę
crooked

deep

shallow

square

okrągły, wokoło
rozpocznij naukę
round

around

bezpośredni
rozpocznij naukę
direct

bezpośrednio
rozpocznij naukę
directly

exactly

constantly
along

healthy

fresh


nieczysty, zanieczyszczony
rozpocznij naukę
impure

polite

impolite
the rich

the poor

hungryfavourite

thirsty

tired

zmęczony czymś, mieć dość
rozpocznij naukę
tired of


colourful

pospolity, powszechny
rozpocznij naukę
common

zwykły, zwyczajny
rozpocznij naukę
ordinary

wspaniały, wielki
rozpocznij naukę
great

szczególny, konkretny
rozpocznij naukę
particular

chętny, skłonny
rozpocznij naukę
willing

rainy

sunny

cloudy

popular


noisy

sorry

pleased

similar

milczący, cichy
rozpocznij naukę
silent


innocent

nadmierny, zbytni
rozpocznij naukę
excessive
boredinteligentny
rozpocznij naukę
intelligent

mądry, inteligentny
rozpocznij naukę
brainy


wisdom


zabawny, śmieszny
rozpocznij naukę
funny

interesujący
rozpocznij naukę
interesting

ekscytujący
rozpocznij naukę
exciting

cywilizowany
rozpocznij naukę
civilized

abstrakcyjny
rozpocznij naukę
abstract

glad

pewny, ustalony, przekonany
rozpocznij naukę
certain

luźno, luźny
rozpocznij naukę
loose

szybki, szybki
rozpocznij naukę
fast

real

wolny, darmowy
rozpocznij naukę
free


comfortable

uncomfortable

niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
danger

niebezpieczny
rozpocznij naukę
dangerous

niebezpiecznie
rozpocznij naukę
dangerously


independent

careful

nieostrożny
rozpocznij naukę
careless

ostrożnie, starannie
rozpocznij naukę
carefully

nieostrożnie, niechlujnie
rozpocznij naukę
carelessly
unusual

useful

bezużyteczny
rozpocznij naukę
useless

special

uspokoić, spokojny
rozpocznij naukę
calm

windyszczególnie
rozpocznij naukę
especially

wada, usterka, wina
rozpocznij naukę
fault

bez wad, bez błędów
rozpocznij naukę
faultless

zepsuty, wadliwy
rozpocznij naukę
faultly

bezbłędnie
rozpocznij naukę
faultlessly

zaskakujące
rozpocznij naukę
suprising

przemysłowy
rozpocznij naukę
industrial

agricultural

formal

informal


passive

safe

bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
safety


royal

national

crowded

gruntowny, całkowity
rozpocznij naukę
thorough

zupełnie, gruntownie
rozpocznij naukę
thoroughly

śpiący, we śnie
rozpocznij naukę
asleep

obudzony, na jawie
rozpocznij naukę
awakenormal

normally

true

false

really

extra

political


correct

incorrect

over

strange

jasny, targi, sprawiedliwy, umiarkowany, wesołe miasteczko
rozpocznij naukę
fair

umiarkowanie
rozpocznij naukę
fairly

sprawiedliwy
rozpocznij naukę
just

moderate

niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
unfair


mainly


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.