PRL (1945-1989

5  1    66 fiszek    anka1705
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

17 styczeń 1945
rozpocznij naukę
Wkroczenie Armii Czerwonej do Warszawy

19 styczeń 1945
rozpocznij naukę
Samorozwiązanie AK

24 styczeń 1945
rozpocznij naukę
Armia Czerwona osiągnęła linię Odry

Otwarcie konferencji w Jałcie z udziałem W. Churchila, F. Roosevelta i J. Stalina.

27 marca 1945
rozpocznij naukę
Podstępne aresztowanie 16 przywódców Polski Podziemnej przez funkcjonariuszy NKWD.

10 kwiecień 1945
rozpocznij naukę
Rząd RP w Londynie mianował podziemną delegaturę w kraju

Podpisanie kapitulacji przez Niemcy

17 czerwiec 1945
rozpocznij naukę
Początek konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie

21 czerwiec 1945
rozpocznij naukę
Skazanie w Moskwie 16 przywódców polskiego podziemia

26 czerwiec 1945
rozpocznij naukę
Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych w San Francisco

28 czerwiec 1945
rozpocznij naukę
Utworzony został Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Wicepremierem został Stanisław Mikołajczyk (PSL) - do 1947 r.

17 lipiec 1945
rozpocznij naukę
Konferencja w Poczdamie ustaliła zachodnią granicę Polski

16 październik 1945
rozpocznij naukę
Podpisanie przez Polskę karty Narodów Zjednoczonych

30 czerwiec 1946
rozpocznij naukę
W Polsce odbyło się referendum ludowe; dotyczyło kwestii zniesienia senatu, reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu; wg oficjalnych - sfałszowanych przez władze komunistyczne -danych większość głosujących odpowiedziała 3 razy „tak”.

4 lipiec 1946
rozpocznij naukę
Pogrom Żydów w Kielcach.

5 lipiec 1946
rozpocznij naukę
Oficjalne powołanie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (cenzury).

6 wrzesień 1946
rozpocznij naukę
Zakwestionowanie polskiej granicy na Odrze i Nysie przez USA.

19 styczeń 1947
rozpocznij naukę
Wybory do Sejmu Ustawodawczego PRL

Powołanie Józefa Cyrankiewicza na funkcję premiera

19 luty 1947
rozpocznij naukę
Uchwalenie tzw. Małej Konstytucji w Polsce

4 marca 1947
rozpocznij naukę
Podpisanie traktatu sojuszniczego między Wielką Brytanią i Francją w Dunkierce.

24 kwietnia 1947
rozpocznij naukę
Początek akcji „Wisła”, wysiedlenie ludności ukraińskiej na Ziemie Zach.

2 lipca 1947
rozpocznij naukę
Ustawa o planie trzyletnim

9 lipca 1947
rozpocznij naukę
Odrzucenie przez Polskę udziału w Planie Marschalla

14 września 1947
rozpocznij naukę
Rząd polski zerwał konkordat z Watykanem

21 października
rozpocznij naukę
Ucieczka Mikołajczyka za granicę, utrata znaczenia PSL i partii prawicowych

3 czerwiec 1948
rozpocznij naukę
Plenum KC PPR - konflikt w kierownictwie partii, potępienie Gomułki

20-22 czerwiec
rozpocznij naukę
Połączenie różnych organizacji młodzieżowych w Związek Młodzieży Polskiej.

3 sierpień 1948
rozpocznij naukę
Bierut sekretarzem generalnym PPR po odsunięciu Gomułki

15-21 grudzień 1948
rozpocznij naukę
Kongres Zjednoczeniowy: PPR i grupa rozłamowa z PPS tworzy PZPR

12 luty 1949
rozpocznij naukę
Utworzenie Państwowych Gospodarstw Rolnych

6 listopad 1949
rozpocznij naukę
Radziecki marszałek Konstanty Rokossowski ministrem obrony narodowej Polski

27-29 listopad 1949
rozpocznij naukę
Powołanie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przez połączenie różnych prokomunistycznych grup ruchu ludowego

6 lipiec 1950
rozpocznij naukę
Podpisanie układu granicznego między Polską i NRD w Zgorzelcu

21 lipca 1950
rozpocznij naukę
Ustawa o planie sześcioletnim

23 października 1951
rozpocznij naukę
NRD i PRL ratyfikowały układ o granicy na Odrze i Nysie

12 listopada 1951
rozpocznij naukę
Demonstracja „księży patriotów” we Wrocławiu wymierzona przeciwko episkopatowi polskiemu i Watykanowi

22 lipiec 1952
rozpocznij naukę
Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję PRL

25 wrzesień 1953
rozpocznij naukę
Władze PRL aresztowały prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego

21 listopada 1952
rozpocznij naukę
Bolesław Bierut premierem PRL

12 marca 1954
rozpocznij naukę
Odwołanie B. Bieruta z funkcji premiera

18 marca 1954
rozpocznij naukę
Powołanie na urząd premiera Józefa Cyrankiewicza

7 grudnia 1954
rozpocznij naukę
Rozwiązanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

14 maja 1955
rozpocznij naukę
Podpisanie układu sojuszniczego między państwami Europy Wschodniej i ZSRR w Warszawie (Układ Warszawski)

12 luty 1956
rozpocznij naukę
Śmierć Bolesława Bieruta

28 czerwiec 1956
rozpocznij naukę
Początek starć z władzami komunistycznymi w Poznaniu

18 październik 1956
rozpocznij naukę
Wojska radzieckie rozpoczęły marsz na Warszawę w związku z zamieszkami w Polsce

19 - 21 października 1956
rozpocznij naukę
Plenum KC PZPR, przylot delegacji radzieckiej i zażegnanie kryzysu

20 stycznia 1957
rozpocznij naukę
Wybory do Sejmu. Tworzy się koło poselskie „Znak”, które, w zmieniającym się składzie, będzie działało pod przewodnictwem S. Stommy do 1976

28 wrzesień 1959
rozpocznij naukę
Konsekracja biskupia w Katedrze Wawelskiej Ks. Karola Wojtyły

11 stycznia 1960
rozpocznij naukę
W Warszawie odbyły się rozmowy prymasa S. Wyszyńskiego z W. Gomułką w celu rozwiązania kryzysu w stosunkach PRL z Kościołem katolickim

15 lipca 1961
rozpocznij naukę
Przyjęcie ustawy o systemie oświaty wprowadzającym ośmioletnią szkołę podstawową

18 listopada 1965
rozpocznij naukę
Episkopat polski wystosował list pasterski do episkopatu niemieckiego, wzywający do pojednania obu narodów i uczestnictwa w obchodach tysiąclecia przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę

5 grudzień 1965
rozpocznij naukę
Episkopat niemiecki wystosował odpowiedź na list pasterski biskupów polskich; 7 XII Episkopat Polski pozytywnie ocenił jego treść, a wymianę pism nazwał „niesłychanym krokiem naprzód” jednocześnie rozpoczęła się w PRL kampania propagandowa wymierzona w hierarchię kościelną

10 luty 1966
rozpocznij naukę
List Episkopatu Polski do premiera J. Cyrankiewicza z protestem wobec fali prześladowań Kościoła katolickiego w PRL

16 kwiecień 1966
rozpocznij naukę
W Gnieźnie i Poznaniu odbyły się główne uroczystości milenijne pod przewodnictwem kardynała Wyszyńskiego (władze państwowe odmówiły przyjazdu papieżowi)

22 czerwiec 1966
rozpocznij naukę
W Warszawie władze PRL dokonały konfiskaty kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (kulminacyjnym elementem kościelnych obchodów tysiąclecia Chrztu Polski była peregrynacja po kraju tego obrazu)

12 czerwiec 1967
rozpocznij naukę
Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez PRL

25 listopada 1967
rozpocznij naukę
W Warszawie odbyła się premiera „Dziadów” w inscenizacji K. Dejmka, która spowodowała falę zamieszek i represji

8 marca 1968
rozpocznij naukę
Początek wystąpień i manifestacji w Warszawie i innych miastach uniwersyteckich Polski, tzw. „wydarzenia marcowe”

24 kwietnia 1968
rozpocznij naukę
Jerzy Zawieyski zrezygnował ze stanowiska członka Rady Państwa, posłowie Koła „Znak” biorą w obronę studentów

20 sierpnia 1968
rozpocznij naukę
Wojska pięciu krajów-stron Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji

12 grudnia 1970
rozpocznij naukę
Podwyżka cen produktów żywnościowych

18 listopada 1970
rozpocznij naukę
Ministrowie spraw zagranicznych RFN i Polski parafowali w Warszawie układ dotyczący m.in. zachodniej granicy Polski

6 grudnia 1970
rozpocznij naukę
Wizyta w Warszawie kanclerza Willy Brandta. Podpisanie układów o normalizacji stosunków PRL i RFN. Potwierdzenie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej

15 grudnia 1970
rozpocznij naukę
Początek „wydarzeń grudniowych” na Wybrzeżu Gdańskim, pierwszym sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek (20 XII)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.