Fizyka - prąd elektryczny

5  2    12 fiszek    motylki125
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Co to jest prąd elektryczny?
rozpocznij naukę
swobodny przepływ ładunków elektrycznych. W ciałach stałych nośnikami są swobodne elektrony.

Co to jest Napięcie, jednostka, wzór
rozpocznij naukę
U - Napięcie. Jednostką napięcia jest wolt. Napięcie inaczej różnica potencjałów powstaje gdy połączymy ze sobą dwa ciała o różnych ładunkach el. ciala nael. jednoimiennie ale o rożnym potencjale, ciało obojętne z ciałem nael. V=J/C albo U=Ep/q

W którą strone płynie prąd?
rozpocznij naukę
Umowny kierunek przepływu prądu jest od + do -

Co to jest Natężenie, jednostka (definicja) wzór.
rozpocznij naukę
Natężenie pr.el. jest to iloraz wielkości ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika i czasu jego przepływu lub jako wielkość ładunku przepływającego w jednostce czasu. I=q/t Jednostką Natężenia jest amper. Natężenie ma wartosc jednego Ampera jeżeli przez poprzeczny przekrój przwodnika przepłynie prąd o wartości jednego Coulomba w czasie jednej sekundy. 1A=1C/1s.

Co należy zobić by w obwodzie popłynął prĄD?
rozpocznij naukę
-Obwód musi być zamknięty -Musi istnieć różnica potencjałów między biegunami źródła energii elektrycznej.

Przepływ pr.el. przez ciecze.
rozpocznij naukę
Ciecze które przewodzą prąd to elektrolity czyli wodne roztwory zasad kwasów i soli. Związki te pod wpływem wody ulegają dysocjacji. W cieczach nośnikami elektronów są jony.

Ogniwo Wolty
rozpocznij naukę
płytka cynkowa twory ujemny biegun ogniwa(katodę) a płytka miedziana dodatni (anodę) jest to chemiczne źródło energii

Suche ogniwo Leclanchego
rozpocznij naukę
cynkowy cylinder stanowi naczynie z elektrolitami i jest równocześnie elektrodą ujemną. elektroda dodatnia jest wykonana z węgla otoczonego tl. manganu (IV)

Przepływ el. przez gazy
rozpocznij naukę
Gazy ulegają jonizacji pod wpływem wysokiej temperatury, promieniowania kosmicznego i rendgenowskiego oraz wysokiego napięcia elektrycznego

Co to opór? wzór?
rozpocznij naukę
Przewodnik ma opór jednego oma jeżeli przyłożone do niego napięcie jednego wolta wywoła przepływ prądu o natężeniu jednego ampera. R=U/I Opór jest to wielkość określająca zdolność ciała do przeciwstawiania się przepływowi prądu. Oprór ma wartość stałą dla danego odbiornika energii w danej temp. i niezależnie od napięcia. I=U/R

Od czego zależy opór?
rozpocznij naukę
-od długości przewodnika im dłuższy przewodnik większy opór -zależy od przekroju im większy przekrój tym mniejszy opór. -zależy od rodzaju substancji R=(ro)l/s R-opór (ro)-opór właściwy l-dł. przewodnika s- pole przewodnika

W=E=U x q(I x t) I=q/t W=U x I x t [W]=1V x 1A x 1s=1J P=W/t P=U x I x t/t P=U x I [P]=1V x 1A=1W 1kWh = 3600000J 1Ws = 1J U=I x R I=P/U


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.