SpeakUp Intermediate 3

 0    169 fiszek    cosmos
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Byś naprawdę Szczęśliwym
rozpocznij naukę
I'm over the Moon
Jestem w jej towarzystwie.
rozpocznij naukę
I'm in her company. I'm joined by her.
Ostatniego roku mieliśmy najgorszą pogodę w tym kraju.
rozpocznij naukę
Last year we had the worst weather ever in this country.
Musisz czuć się niesamowicie po wygranej?
rozpocznij naukę
It must feel amazing to have won? It really does.
zachwycony
rozpocznij naukę
chuffed
wybieg dla modelek
rozpocznij naukę
catwalk
Być sławnym z powodu
Celebryci są sławni z bycia sławnymi.
rozpocznij naukę
Be famous for,
Celebrities are famous for being famous.
Powalać ubiorem
rozpocznij naukę
dress to kill
godziny największej oglądalności
rozpocznij naukę
prime time
owacje
rozpocznij naukę
ovations
podnieść
rozpocznij naukę
boost
zawodnik
rozpocznij naukę
contestant
gospodarz
rozpocznij naukę
host
występ
rozpocznij naukę
performance
recenzja
rozpocznij naukę
review
właściwy
rozpocznij naukę
appropriate
złudzenie
rozpocznij naukę
illusion, delusion
poświęcenie
rozpocznij naukę
sacrifice, devotion,
nadzór
rozpocznij naukę
supervision
węzeł
rozpocznij naukę
junction
Wydaje się że nie ma nikogo kto b nam pomógł.
rozpocznij naukę
There doesn't seem to be anyone around to help us.
Myślalem że będzie łatwo.
rozpocznij naukę
I thought it would be easy.
co powiesz na wspólny lunch?
rozpocznij naukę
How about lunch together?
dotkliwy
On był dotkliwie ranny w wypadku
rozpocznij naukę
severe,
He was severely hurt in the accident.
ciężki czas
rozpocznij naukę
rough time
przeciwdziałać
rozpocznij naukę
counteract
przeciągać
rozpocznij naukę
stalling
przytłoczony
rozpocznij naukę
overwhelmed
zabójstwo
rozpocznij naukę
homicide
objazd
rozpocznij naukę
bypass
kolizja
rozpocznij naukę
collision
dojechać
rozpocznij naukę
commute
natężenie ruchu
Nowy most powinien zmniejszyć natężenie ruchu w okolicy.
rozpocznij naukę
congestion,
The new bridge should ease congestion in the area.
piętrowy autobus
rozpocznij naukę
double decker
wiadukt
rozpocznij naukę
flyover
pas ruchu
rozpocznij naukę
lane
autobus niskopodłogowy
rozpocznij naukę
Low-deck bus
drogowcy
rozpocznij naukę
road workers
szyjka butelki (lub korek uliczny)
rozpocznij naukę
neck of a bottle
wypadek
rozpocznij naukę
casualty
starcie
rozpocznij naukę
encounter
ułatwiać
rozpocznij naukę
facilitate
utrzymać
rozpocznij naukę
maintain
piętrzyć
rozpocznij naukę
pile up
natychmiast
rozpocznij naukę
promptly
przerastać
rozpocznij naukę
surpass
bez precedensu
rozpocznij naukę
unprecedented
łom
rozpocznij naukę
crowbar
potoczny język
rozpocznij naukę
colloquial
toaleta
rozpocznij naukę
loo
pałeczki
rozpocznij naukę
chopsticks
telefon się rozładował
rozpocznij naukę
the phone is dead
Nikt nie przyszedł aby spotkać się za mną na lotnisku
rozpocznij naukę
No one came to meet me at the airport.
mały problem
rozpocznij naukę
hiccup
pyszne
rozpocznij naukę
yummy
pechowy
rozpocznij naukę
unlucky
Przybyć
Przybyliśmy późno do domu.
rozpocznij naukę
get somewhere,
We got home late at night.
Otrzymać
Otrzymałem pracę jako kierownik projektu.
rozpocznij naukę
get something,
I got a job as a project manager.
wsiąść
Przyjechałem na dworzec o wpół do siódmej i wsiadłem pięć minut później.
rozpocznij naukę
get on,
I arrived at the train station at half past seven and got on five minutes later.
wysiąść
Kiedy autobus zatrzymał się, wszyscy pasażerowie muszą wysiąść.
rozpocznij naukę
get off,
When the bus stopped, all the passengers have to get off.
wejść
Wejdź do samochodu i zapnij pasy.
rozpocznij naukę
get into,
Get into your car and fasten your seat belts.
wyjść
Czy mógłbyś mi pomóc, nie mogę wydostać się z samochodu.
rozpocznij naukę
get out of,
Could you help me, I can't get out of the car.
wyjść na miasto
Jako student miałem dużo przyjaciół, więc wychodziłem dużo.
rozpocznij naukę
get out,
As a student I made a lot of friends so I got out a lot.
być w dobrych relacjach
Ona jest w dobrych relacjach ze wszystkimi studentami z jej klasy.
rozpocznij naukę
get along with,
She gets along with all the students from her class.
robić postępy
Zrobił postępy i poprawił swoje wyniki znacząco.
rozpocznij naukę
get ahead,
He got ahead and improved his results significantly.
znacznie
rozpocznij naukę
significantly
przejść
Jak mogę przejść tą ruchliwą ulicę?
rozpocznij naukę
get across,
how can I get across this busy street?
skontaktować się telefonicznie
Zadzwoniłem do ciebie wiele razy, ale nie mogłem się połączyć.
rozpocznij naukę
get through,
I called you many times but I couldn't get through.
Jestem gotowy do wyjścia
rozpocznij naukę
I'm good to go
ignorować coś
Ludzie tutaj wydają się ignorować życie w innych krajach.
rozpocznij naukę
ignore about something.
People here seem to be ignorant about life in other countries.
nic dobrego
rozpocznij naukę
up to no good
zrób jak uważasz
rozpocznij naukę
have it your way
jak to możliwe?
rozpocznij naukę
how come?
gest
rozpocznij naukę
gesture
polegać na
rozpocznij naukę
rely on
zarezerwowany
rozpocznij naukę
reserved
okazać się
rozpocznij naukę
turn out
Osobiście uważam recycling za efektywny sposób pomagania środowisku.
rozpocznij naukę
Personally, I find recycling an effective way of helping the environment.
nadgonić
Dzięki za pomoc, aby nadrobić zaległości na wykładzie jaki przegapiłam.
rozpocznij naukę
catch up,
Thanks for helping me to catch up on the lecture I missed.
ofiara mody
rozpocznij naukę
fashion victim
okropny
rozpocznij naukę
dirty look
kłócić się
Mamy konflikt i kłócimy się ze sobą.
rozpocznij naukę
fall out with,
We have a conflict and fall out with each other.
nie dojść do skutku
Wszystkie moje plany nie doszły do skutku bo musiałem iść do pracy w weekendy.
rozpocznij naukę
fall through,
All my plans have fallen through because I had to go to work at the weekend.
spaść
To było bardzo nudne, więc moje zainteresowanie spadło. Butelka spadł ze stołu.
rozpocznij naukę
fall off,
It was extremely boring so my interests fell off. A bottle fell off the table.
zaatakować
Zaatakował go i zaczęli się bić.
rozpocznij naukę
fall on,
He fell on him and they started to fight.
wspierać
Jako dobry mąż musisz wspierać swoją żonę.
rozpocznij naukę
support, stand by,
As a good husband you have to stand by your wife.
reprezentować
Ich partia opowiada się za ideą prawa i porządku. Co oznacza NBA?
rozpocznij naukę
represent, stand for,
They party stands for the idea of law and order. What does NBA stands for? The Corporations doesn't stand for quality.
nafta oczyszczona
rozpocznij naukę
kerosene
Według mnie to miły gość.
rozpocznij naukę
To my thinking, he is a nice guy.
Ona jest inna od reszty klasy.
rozpocznij naukę
She is different from the rest of the class.
zwolnienie
rozpocznij naukę
dispensation
głupek
rozpocznij naukę
bonehead, airhead
równość
Organizacja dąży do promowania równości rasowej.
rozpocznij naukę
equality,
An organization aiming to promote racial equality.
nieskuteczny
rozpocznij naukę
ineffective, inefficient
rodzaj męski
rozpocznij naukę
masculine
wybitny
rozpocznij naukę
outstanding
zamieszki
rozpocznij naukę
riot, disturbance
kolczasty
rozpocznij naukę
spiky
ostrzec
rozpocznij naukę
warn
zarzuty
rozpocznij naukę
worn-out
jak ja to widzę?
rozpocznij naukę
How I see it?
Powiedział bym
rozpocznij naukę
I would say
Według mojej opinii
rozpocznij naukę
In my opinion
Według mojego widzenia
rozpocznij naukę
In my view,
osobiście
rozpocznij naukę
personally
to prawda ale...
rozpocznij naukę
That's true but...
Myślę że
rozpocznij naukę
to m thinking
jednorodny
rozpocznij naukę
homogeneous
przekazać informacje
Przegapiłam wykład i ona przekazała mi informacje.
rozpocznij naukę
fill someone in,
I missed a lecture and she was filling me in.
Ciężko mi w to uwieżyć.
rozpocznij naukę
I find that hard to believe.
znaleźć sposób aby czegoś nie robić
Ty zawsze znajdziesz wymówkę, aby nie sprzątać
rozpocznij naukę
get uot of something,
You always make an excuse to get out of doing any cleaning.
szkoda
rozpocznij naukę
harm
wychowanie
rozpocznij naukę
upbringing
zamieszanie
rozpocznij naukę
fuss
przemyślenie
rozpocznij naukę
consideration
nietypowe zwyczaje
rozpocznij naukę
unusual customs
zatrzmać kogoś
Doris została zabrana do szpitala i oni przetrzymali ją przez noc.
rozpocznij naukę
Keep in,
Doris was taken to hospital and they've kept her in overnight.
zatrzymać dla siebie (nie mówić nikomu)
Ona zachowała sekret dla siebie.
rozpocznij naukę
keep to yourself,
She keep the secret to herself.
wzbudzić zainteresowanie
rozpocznij naukę
make a fass,
eskalować problem
rozpocznij naukę
make a big deal
Sztuczne zęby
rozpocznij naukę
false teeth, dentures,
akwarium
rozpocznij naukę
aquarium, gold fish bowl
Jak to się tam znalazło?
rozpocznij naukę
How did it end up in there?
być cicho
rozpocznij naukę
keep down
kontynuować
Kontynuuję bieganie ponieważ jest to dobre dla mojego zdrowia.
rozpocznij naukę
keep on doing,
I keep of running because it is good for my health.
mówię mu że to nie pozwoli mu usnąć.
rozpocznij naukę
I keep telling him, it'll keep him awake.
unikać
Powinieneś unikać kawy na wieczór.
rozpocznij naukę
avoid, keep off,
You should keep of the coffee in the evening.
mieć przewage
Ona jest najlepszą uczennicą w klasie, więc ma przewagę nad innymi.
rozpocznij naukę
keep ahead.
she is the best student in her class, so she keeps ahead of her classmates.
podejście
rozpocznij naukę
approach
trzymać z daleka
Chcę aby trzymała się z dala od mojego syna.
rozpocznij naukę
Keep something away, stay away,
I want her to keep away from my son.
ukryć
To nie jej sprawa, więc mam zamiar ukryć pewne fakty.
rozpocznij naukę
conceal, hide, keep back,
It's not her business so I'm going to keep back some facts.
sciszyć
Czy możesz zciszyć muzykę?
rozpocznij naukę
turn down, keep down,
Could you keep the music down?
zostać
jego córka zachorowała, więc postanowił trzymać ją w szpitalu przez kilka dni
rozpocznij naukę
keep in
his daughter fell ill so he decided to keep her in hospital for a few days.
odstawić
Mój doktor twierdzi że muszę odstawić akohol.
rozpocznij naukę
keep off,
My doctor said I have to keep off alcohol.
nie spać
Mój współlokator miał imprezę w nocy, tak że nie spałem aż do 5 A. M.
rozpocznij naukę
keep up,
My roommate had a party last night, so that kept me up till 5 a.m.
skala
rozpocznij naukę
scale
linia przerywana
rozpocznij naukę
dashed line
wyjaśnienie
rozpocznij naukę
clarification
koralik
rozpocznij naukę
bead
bursztyn
rozpocznij naukę
amber
zapierający dech w piersiach
rozpocznij naukę
breathtaking
przestronny
rozpocznij naukę
spacious
malowniczy
rozpocznij naukę
picturesque
gorączkowy
rozpocznij naukę
hectic
brudny
rozpocznij naukę
shabby
zrujnowany
rozpocznij naukę
run-down
kamyk
rozpocznij naukę
pebble
równik
rozpocznij naukę
equator
sad
rozpocznij naukę
orchard
uparty
rozpocznij naukę
stubborn
powinien
rozpocznij naukę
should / ought,
półkóla
rozpocznij naukę
hemisphere
krzywa
rozpocznij naukę
curve
zaśmiecone
rozpocznij naukę
littered
zły stan
rozpocznij naukę
poor state
mniej
rozpocznij naukę
fewer
strony świata
rozpocznij naukę
cardinal points
cechy krajobrazu
rozpocznij naukę
landscape features
sztuczne jezioro
rozpocznij naukę
man make lake
południk
rozpocznij naukę
meridian
linia ciągła
rozpocznij naukę
solid line
studnia
rozpocznij naukę
well
dzielnica
rozpocznij naukę
district
mieszkanie
rozpocznij naukę
dwelling
stopień
Stopień zniszczeń jest ciągle nieznany
rozpocznij naukę
extent,
the extent of the damage is still unknown.
poza programem szkolnym
rozpocznij naukę
extracurricular
osiedle
To może zawierać utworzenie nowego osiedla lub centrum handlowego.
rozpocznij naukę
housing estate,
It could include the creation of a new housing estate or shopping centre in the area.
zaniedbanie
Niektórzy ludzie mogą również zaniedbywać własną pielęgnację i higienę
rozpocznij naukę
neglect,
Some people may also neglect their own personal care and hygiene
całkowicie
Całkowicie podobał mi się dzień.
rozpocznij naukę
thoroughly,
I thoroughly enjoyed the day

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.