protisty- operon 1

 0    17 fiszek    NatalkaJackSparrow
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

(Protista) Krasnorosty (Rhodophyta), Zielenice (Chlorophyta)

Stramenopile
rozpocznij naukę
Złotowiciowce (Chrysophyta), Okrzemki (Bacillariophyta), Lęgniowce (Oomycota), Brunatnice (Phaeophyta)

Tobołki (Dinoflagellata), Sporowce (Sporozoa), Orzęski (Ciliata)

Klejnotki (Euglenida), Świdrowce (Kinetoplastida)

(zarodziowe) Ameby (Amoebozoa), Otwornice (Foraminifera), Śluzorośla (Myxomycota), Promienionóżki (Actinopoda)

komórki eukariotyczne powstały...
rozpocznij naukę
2 mld lat temu

czym komórki eukariotyczne różnią się od prokariotycznych?
rozpocznij naukę
1. większe 2. bardziej złożona budowa 1. system błon wewnętrznych- siateczka śródplazmatyczna (reticulum), aparaty Golgiego, lizosomy, wakuole, cytoszkielet zbudowany z włókien białkowych (mikrotubule, mikrofilamenty) 2. jądro kom. 3. mitochondria 4. plastydy (chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty)

etapy endosymbiozy
rozpocznij naukę
komórki eukariotyczne powstały w skutek stopniowych przekształceń komórek prokariotycznych

etapy powstawania kom eukariotycznej
rozpocznij naukę
-otoczona ścianą komórkową prokariotyczna -prokariotyczna komórka bez ściany komórkowej -tworzenie się wewnętrznego systemu błon komórkowych -proces wyodrębniania się jądra z cytoplazmy -powstanie mitochondriów przez pochłonięcie prostych tlenowych komórek prokariotycznych -utworzenie plastydów przez pochłonięcie komórek samożywnych organizmów podobnych do sinic

co spowodowało większy rozmiar kom eukariotycznych?
rozpocznij naukę
utracenie ściany komórkowej, mogły pochłaniać większe cząstki pokarmowe przez oblanie ich własną cytoplazmą i wytworzenie wodniczek pokarmowych

konsekwencje punktu poprzedniego
rozpocznij naukę
pofałdowanie zewnętrznej błony komórkowej i wytworzenie całego systemu wewnętrznych błoniastych pęcherzyków, kieszonek i uchyłków: siateczka śródplazmatyczna, aparat Golgiego, lizosomy, wakuole

aparat Golgiego
rozpocznij naukę
struktura kom odpowiadająca za wydzielanie

pęcherzyk zawierający enzymy trawienne

powstanie jądra komórkowego
rozpocznij naukę
pęcherzyki reticulum rozwijały się wokół genoforu i doprowadziły do powstania jądra kom

powstanie mitochondriów
rozpocznij naukę
bakterie tlenowe pochłonięte przez eukariotyczną kom, zamiast ulec strawieniu, przekształciły się w endosymbionty, a następnie mitochondria, świadczy o tym fakt, że mitochondria mają niewielkie ilości swojego własnego mitochondrialnego DNA i własne rybosomy typu prokariotycznego

powstanie plastydów
rozpocznij naukę
sinice pochłonięte przez niektóre eukariotyczną kom, zamiast ulec strawieniu, przekształciły się w endosymbionty, a następnie plastydy, świadczy o tym fakt, że plastydy mają niewielkie ilości swojego własnego chloroplastowego DNA i własne rybosomy typu prokariotycznego

początki komórek eukariotycznych
rozpocznij naukę
powstały w wodach praoceanu, początkowo formy jednokomórkowe, następnie zaczęły łączyć się w kolonie. Początkowo w kolonii wszystkie kom. były jednakowe i pełniły takie same funkcje, później doszło do ich specjalizacji i zróżnicowania budowy i roli


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.